Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Gunghästen Pedagogisk omsorg

Telefon: 0585-487 24, 073-054 31 33
Mejl: gunghasten@lekeberg.se

Rektor:

Anneli Johansson
Telefon: 0585-489 94
E-post: anneli.johansson@lekeberg.se

Besöksadress:

Skolgatan 40, 716 31 Fjugesta

Dagbarnvårdare,
pedagogisk omsorg

I Lekebergs kommun finns möjlighet att välja pedagogisk omsorg som barnomsorg. Sedan november 2018 bedrivs verksamheten i en gemensam lokal på heltid.

I kommunens regi bedrivs pedagogisk omsorg i lokal. Avdelningen heter Gunghästen och finns på Skolgatan i Fjugesta. Det är en avdelning med barn och tre dagbarnvårdare. Verksamheten ska stimulera barn utveckling och lärande och förbereda barnen för fortsatt lärande. Verksamheten styrs av Skollagen, Barnkonventionen och förskolans läroplan är vägledande.