Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Gunghästen Pedagogisk omsorg

Telefon: 0585-487 24, 073-054 31 33
Mejl: gunghasten@lekeberg.se

Rektor:

Anneli Johansson
Telefon: 0585-489 94
E-post: anneli.johansson@lekeberg.se

Besöksadress:

Skolgatan 40, 716 31 Fjugesta

Pedagogisk omsorg, Gunghästen

Du kan välja pedagogisk omsorg som barnomsorg. Den pedagogiska omsorgen bedrivs i lokalen Gunghästen i Fjugesta.

Pedagogisk omsorg styrs av skollag, Skolverkets allmänna råd, diskrimineringslag och kommunens mål. Läroplanen för förskolan (Lpfö18) ska vara vägledande för verksamheten i pedagogisk omsorg. Verksamheten ska tillgodose barnets behov av omsorg och tillhandahålla en god pedagogisk verksamhet som stimulerar barnets utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnet för fortsatt lärande.

I samband med barnets placering får du tillgång till appen Edlevo som används för att registrera barnschema och anmäla frånvaro.

Mot förskola och pedagogisk omsorg arbetar även ett team bestående av tre specialpedagoger, de kan stötta både pedagoger och barn.