Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Skolsköterska

Telefon: 0585-487 00 (växel)

Postadress:

Lekebergs kommun
Barn- och elevhälsan
Kultur- och bildningsförvaltningen
716 81 Fjugesta

Sköterska och läkare

Skolhälsovården ska främst vara hälsofrämjande och hälsoförebyggande. Skolsköterskan och skolläkaren följer elevernas hälsa och utveckling. Skolsköterskan erbjuder regelbundna hälsosamtal, vaccinationer och enklare sjukvård till elever.

Kontaktinformation

Skolsjuksköterskan når du via Kontaktcenter på telefon: 0585-487 00.

Skolläkare
För att få kontakt med skolläkare vänder du dig till skolsköterskan på din skola.