Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Ventilationskontroll

OVK I plan- och bygglagen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader, OVK. Syftet med bestämmelserna är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader och se till att ventilationssystem fungerar som det ska. Det är byggnadens ägare som ansvarar för att det utförs. OVK ska genomföras dels innan ett ventilationssystem tas i bruk första gången, så kallad första besiktning, dels regelbundet vid återkommande tillfällen, så kallad återkommande besiktning. Besiktningen ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. Om ägaren inte ser till att det utförs OVK eller om en funktionskontrollant åsidosätter sina skyldigheter får miljö- och byggnämnden ingripa med tillsyn. Tillsyn Miljö- och byggnämnden har tillsyn över att bestämmelserna om OVK följs. Om de inte följs får nämnden förelägga byggnadens ägare att utföra OVK. Om det visar sig att ventilationssystemet har brister eller att övriga krav inte uppfylls får nämnden förelägga byggnadens ägare att rätta till dessa. Nämnden får också förbjuda den som äger eller har nyttjanderätten till en byggnad att använda hela eller delar av byggnaden om den har brister som kan äventyra säkerheten hos dem som vistas i byggnaden. Det gäller till bristerna är åtgärdade och besiktigade. Undantag från OVK Vissa byggnader och ventilationssystem är undantagna från krav på OVK. Tabellen nedan visar vad som krävs för olika typer av byggnader. Kontakt Samhällsbyggnad Sydnärke Administrationen E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se Telefon:   0583-810 00 Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke Askersunds kommun 696 82 Askersund Besöksadress: Sundsbrogatan 22