Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Coachingteamet

Coachingteamet

Behöver du extra stöd och hjälp för att få ett arbete eller börja studera? Tycker du det är svårt att veta vem du ska vända dig till när det gäller arbete och försörjning?

Hos Coachingteamet får du träffa en arbetsmarknadskonsulent som vägleder dig till rätt stöd. I Coachingteamet kan du få rekommendationer om vilka insatser som finns. Du kan också få ett mer långsiktigt stöd på plats i verksamheten.

Hos Coachingteamet kan vi erbjuda aktiviteter som ska hjälpa dig att bli mer redo för arbete eller studier. Det finns aktiviteter i grupp och enskilt. Coachingteamet har också goda kontakter med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Örebro län och kan vara ett stöd i kontakterna med dessa parter. Däremot kan Coachingteamet inte hjälpa till med att ändra myndighetsbeslut eller ta över myndigheters samordningsansvar.

Hos oss kan du bland annat:

  • Få vägledning om du känner dig osäker på vilket stöd du behöver och vem som kan ge dig det
  • få enskilda motiverande och vägledande samtal
  • öva på de basala kraven som ställs på arbetsmarknaden
  • testa på olika arbetsuppgifter och se dina förutsättningar för att jobba (arbetsträning)
  • praktisera för att få arbetslivserfarenhet
  • få hjälp att prata med myndigheter, som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Vem kan få stöd hos Coachingteamet?

Insatsen riktar sig till medborgare i Lekebergs kommun i åldern 19 – 67 år som är i behov av samordnad rehabilitering. Invånaren står utan arbete och uppbär försörjningsstöd, ersättning från Försäkringskassan eller är helt utan försörjning. Individen som kommer till Coachingteamet bör vara redo för arbetsförberedande insatser samt ha en vilja att delta och tro sig ha förmåga att arbeta eller studera på sikt. Det kostar ingenting att få stöd från Coachingteamet.

Vill du ha kontakt med oss? Mejla coachingteamet@lekeberg.se