Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Livsmedel

Anmäl livsmedelsanläggning för registrering Ska du öppna eller ta över en restaurang, kafé, kiosk eller livsmedelsaffär? Då måste det anmälas till miljöavdelningen. Som livsmedelsföretagare är du skyldig att följa livsmedelslagstiftningen. Det innebär att du bär ansvar över att produkterna du säljer ska vara säkra, rätt märkta och inte vilseleder konsumenten. Dricksvatten är också livsmedel. Om du har en dricksvattenanläggning som tillhandahåller mer än 10 m3 dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer, samt dricksvattenanläggningar som tillhandahåller vatten som en del av kommersiell eller offentlige verksamhet. Omfattas den av livsmedelslagen och ska registreras. För att skydda människors hälsa och säkra god hantering av livsmedel bedriver kommunens inspektörer tillsyn och kontrollerar livsmedelsverksamheter regelbundet. Miljöavdelningen är tillsynsmyndighet för livsmedels­verksamheter som till exempel dricksvattenproducenter, butiker, bagerier, restauranger, skolkök och caféer. Här finns information till dig som har eller planerar att starta ett livsmedelsföretag. Innan du startar en livsmedelsverksamhet ska du anmäla den till miljö- och byggnämnden för registrering. Det gäller också om verksamheten är tillfällig. Du måste också anmäla om det sker förändringar i din verksamhet, till exempel vid ägarbyte eller ombyggnation. Du måste anmäla din livsmedelsverksamhet för registrering till miljö-och hälsoskyddsnämnden  minst 14 dagar innan den ska starta . Det gäller även dig som tar över en redan registrerad verksamhet.  Du ska även göra en anmälan om livsmedelsverksamheten byter ägare eller organisationsnummer. Det är verksamheten som ska registreras, inte själva lokalen. Det betyder att du som tar över en verksamhet måste anmäla det till miljö-och hälsoskyddsavdelningen så att den kan registreras, precis som om det vore en ny anläggning. Detta gäller alltså även om verksamheten tidigare varit godkänd eller registrerad. Så här går livsmedelsregistreringen till Registrera din livsmedelsverksamhet. Du hittar blankett för anmälan längst ner på sidan. Du får ett beslut om registrering samt en faktura på anmälningsavgiften som skickas separat. Efter registrering kommer en livsmedelsinspektör att boka in ett besök hos dig. Det krävs ingen slutbesiktning innan verksamheten öppnar. Under besöket inspekteras om lokalen uppfyller lagstiftningens krav samt att verksamhetens följer de lagar och regler som gäller för hantering av livsmedel. Du får ett beslut gällande verksamhetens riskklassning och en årlig avgift. Så anmäler du Skicka in anmälan och verksamhetsbeskrivning till miljöavdelningen. Animalieanläggningar ska godkännas av Livsmedelsverket. Verksamheter som tillverkar eller förpackar animaliska produkter ska inte registreras hos miljöavdelningen. De ska istället godkännas av Livsmedelsverket. Om du startar utan att anmäla Du bryter mot lagen om du startar en livsmedelsverksamhet utan att ha anmält den för registrering hos miljöförvaltningen eller utan att ha fått ett godkännande från Livsmedelsverket (när det krävs). Om du startar din verksamhet och inte anmäler det riskerar du att få betala en sanktionsavgift. Detta är en särskild avgift som regleras enligt livsmedelslagen.   Misstänkt matförgiftning Om du misstänker matförgiftning ska du anmäla det till miljöavdelningen så snart som möjligt. Våra livsmedelsinspektörer kommer att utreda detta för att hindra andra från att bli sjuka. Anmälan ska skickas till sydnarkemiljobygg@askersund.se och innehålla följande information: Var och när du åt maten Vad du åt och drack Hur många som åt och hur många som blev sjuka När du blev sjuk Vilka symptom du har fått Vad mer du åt dygnet innan du blev sjuk och om du ätit särskilt känslig mat den senaste veckan, exempelvis ostron eller rå köttfärs. Om du har kontaktat en läkare   Blanketter och e-tjänster inom livsmedelsområdet Kontakt Rickard Andersson Miljöchef E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se Telefon:   0583-810 00 Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke Askersunds kommun 696 82 Askersund Besöksadress: Sundsbrogatan 22