Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Finansiering

Almi

Almi erbjuder affärsutveckling i form av rådgivning samt lån och riskkapital. Läs mer hos Almi

Mikrofonden

Mikrofonden är en paraplyorganisation för regionala mikrofonder i hela landet som ger kreditgarantier och förlagsinsatser till den sociala ekonomin. Mikrofonden är registrerad hos finansinspektionen. Föreningen startades 2010 av föreningarna Coompanion, Hela Sverige ska leva, Ekobanken medlemsbank och JAK medlemsbank. Läs mer hos Mikrofonden

Klimatklivet

Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige.

Det är inom Klimatklivet det går att söka om stöd för publika laddstationer med mera. Läs mer om Klimatklivet här.

Region Örebro län

På Region Örebro län kan du ansöka om företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag för att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt. Som en del av insatserna för regional tillväxt kan vi ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring och innovationsutveckling. Det är viktigt att du skickar din ansökan innan projektet eller investeringen startar.

Företagsstöd som finns:

  • Affärsutvecklingscheckar inom React-EU
  • Investeringar i byggnader och maskiner
  • Konsultinsatser
  • Mindre investeringar för mindre företag: Mikrostöd
  • Innovationsstöd till nystartade företag
  • Stöd till kommersiell service Anvisningar, blanketter och våra
  • Omställningscheck till företag som drabbats av Covid-19. Stödet går att söka fram till 31 december 2024

Kontaktuppgifter finns på Region Örebro läns hemsida, ring gärna och prata med oss innan du ansöker så vi kan vägleda dig och ditt företag i ett tidigt skede.

Tillväxtverket

Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. De har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt att genomföra strukturfondsprogram. Läs mer hos Tillväxtverket

Lekebergs sparbank

Läs mer om Lekebergs Sparbank här

Handelsbanken Fjugesta

Läs mer om Handelsbanken Fjugesta här