Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Utveckling av besöksnäring i Lekebergs kommun genom Leader projekt

Lekebergs kommun har ett bra näringslivsklimat och har en hög andel företag i kommunen i förhållande till invånarantal. Det står i näringslivsprogrammet att besöksnäring ökar kommunens attraktivitet och skapar sysselsättning för unga.

Leader projektetet: Att utveckla besöksnäring i Lekebergs kommun har nu nått sitt slut. Det har varit ett undersökande projekt som syftar till att ta fram förslag på hur en organiserad samverkan i besöksnäring och kommun skulle kunna se ut. Det syftar även till att testa gemensam marknadsföring.

Projektet har berikat med inspiration och kunskap för företagare, förening och kommun genom flertalet företagsbesök, gemensamma föreläsningar, workshop och studiebesök. Under projektets gång bildades en referensgrupp i besöksnäringen som gemensamt med projektledare och andra intressenter har arbetat för att ta fram förslag på hur en organiserad samverkan skulle kunna se ut. Förslag från referensgruppen är att se över möjligheten att bilda en ekonomiskförening och att bjuda in Lekebergs kommun som en medlem i föreningen. I Lekebergs Näringslivsprogram står det att kommunen ska marknadsföra och sprida Lekebergs utbud. Utifrån projektets syfte att testa gemensam marknadsföring belyser projektet den hashtagg som Lekebergs kommun tog fram 2022 #LekebergNaturligtNära. Att den ska användas aktivt vid digital marknadsföring på hemsida och sociala medier. Under våren 2024 kommer det att finnas ett begränsat antal tryckta turistmagasin för Lekebergs besöksnäring. Även det är framtaget utifrån syftet att testa ny gemensam marknadsföring.

Kontaktperson och projektledare

Sandra Oskarsson
sandra.oskarsson@lekeberg.se

Vad är Leader?
LEADER är en metod inom EU, där olika aktörer på landsbygden samarbetar för att utveckla sin hembygd och stärka landsbygdens ekonomi. Det lokala trepartnerskapet - den ideella sektorn (t ex föreningar och byalag), den privata sektorn (företag) och den offentliga sektorn (oftast kommunen) - är grunden för samarbetet. Projektstödet kommer från EU och medfinansieras lokalt av Region Örebro län och de kommuner som ingår i området. Vi ingår i område Leader Mellansjölandet.Läs mer här

Senast publicerad: