Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Lediga jobb i kommunen

Vad roligt att du är intresserad av att arbeta i Lekebergs kommun! Vi är en expansiv kommun som präglas av en helhetssyn, hållbar utveckling och tillväxt. 

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetar- och ledarskapet präglas av delaktighet, påverkansmöjligheter och en god arbetsmiljö. Som medarbetare i Lekebergs kommun kan du också få ta del av en rad olika förmåner.

Vi har landsbygdens fördelar med attraktivt boende i naturliga miljöer, ett rikt kultur- och fritidsliv och bra företagsklimat. Med goda kommunikationer är det aldrig långt till det större utbudet i storstaden. Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar.

Vill du vara med på resan?

Läser du vård och omsorg på universitetsnivå?

I Lekebergs kommun jobbar bland annat socionomer, sjuksköterskor, beteendevetare och arbetsterapeuter. Vi anställer gärna nyexaminerade och låter dem utvecklas inom vår organisation.

Exempel på tjänster inom socialförvaltningen:

 • Socialsekreterare
 • Sjuksköterska
  • Arbetsterapeut
  • Biståndshandläggare
  • Kurator

Håll utkik efter våra lediga jobb. Under studietiden är du välkommen att jobba som timvikarie.

 • Vi söker en erfaren personalspecialist när vår personalavdelning växer

  2019-11-13
  I Lekeberg får du stora möjligheter att arbeta brett och använda all din kunskap och kompetens. Om du uppskattar att ingen dag är den andra lik och att få arbeta med både stort och smått så är detta en arbetsplats för dig! I den mindre kommunen har vi nära till dialog och samarbete mellan tjänstepersoner och politik och här blir du inte en anonym kugge i ett stort maskineri.

  Tillsammans med dina nya kollegor utgör du en nyckelfunktion i kommunen när det gäller personalrelaterade frågor.
  Som personalspecialist arbetar du proaktivt och konsultativt gentemot kommunens chefer och arbetsuppgifterna innebär både operativt och strategiskt arbete.

  Du kommer bl.a att stödja chefer i frågor gällande:
  • avtalstolkning, arbetsrätt och förhandling
  • lönebildning och löneöversyn
  • rekrytering och kompetensförsörjning
  • arbetsmiljö och rehabilitering
  • utveckling av metoder och arbetssätt inom olika områden
  • utbildning till våra chefer inom olika områden
  • jämställdhets- och likabehandlingsfrågor
  • framtagande samt analys av statistiskt underlag eller annat underlag
  • utredningsarbete

  Utifrån dina erfarenheter, kunskaper och kompetens kommer du att ha stora möjligheter att påverka vilka dina specialistområden kommer att bli.

  Du kommer att bidra i arbetet med att förbättra rutiner och strukturer för att stödja våra chefer i olika personalrelaterade frågor och i deras chefsroll. I ditt arbete ingår även att ta fram olika styrdokument samt skriva fram beslutsunderlag till politiken inom personalområdet. Du kommer även att vara systemförvaltare för något av våra verksamhetssystem.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker dig som är specialpedagog och vill arbeta i åk 7-9

  2019-11-07
  Som specialpedagog kommer du att ingå i skolans elevhälsoteam som består av kurator, skolsköterska och biträdande rektor. I uppdraget ingår:

  • att arbeta med främjande och förebyggande arbete samt med elever i behov av särskilt stöd.
  •att kartlägga elevers skolsituation och upprätta åtgärdsprogram
  • att handleda personal inom ditt område
  • att arbeta med enskilda barn och grupper med elever


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker en resurs med pedagogisk erfarenhet till Lekebergsskolan7-9

  2019-11-07
  Vi söker nu dig som vill arbeta som resurs till elever med olika behov av stöd.
  Du kommer att ingå i skolans arbetslag men ha ett speciellt ansvar och uppdrag.
  Du kommer att stötta enskilda elever under skoldagen i det sociala samspelet på lektionstid men även att stötta i deras personliga utveckling i ett nära samarbete med lärarna och hemmet.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker lärare i Spanska i kombination med annat ämne, åk 7-9

  2019-11-07
  Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i Spanska i årskurs 7-9. Tjänsten är på heltid och du förväntas undervisa i spanska och andra ämnen, undervisningen i spanska utgör 60% av din tid. Vilka andra ämnen som kommer ingå kommer vi tillsammans med dig diskutera utifrån din erfarenhet och skolans behov. I dina arbetsuppgifter kommer även mentorskap att ingå.

  Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument.
  Du planerar och genomför utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och betygssättning. Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget.
  Vid behov ansvarar du för kontakter med stödfunktioner kring elev.
  Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Förskollärare med utvecklingsledaruppdrag till förskolan Skattkistan

  2019-11-07
  Vi söker nu dig som tillsammans med övriga medarbetare i arbetslaget vill utveckla vår verksamhet och satsa framåt med visionen Sveriges bästa förskola, alltid med barnens bästa framför dina ögon.
  I ditt uppdrag som förskollärare ska du tillsammans med kollegor ansvara för och skapa en meningsfull, trygg och utmanande miljö, där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.
  Som utvecklingsledare ansvarar du för att ha en övergripande samordningsroll och vara drivande i förskolans utveckling.
  Du utgör ett stöd för förskolechefen och arbetar för att skapa fungerande relationer, god kommunikation och ett respektfullt förhållningssätt inom arbetslaget.
  Du ingår även i förskolechefens ledningsgrupp tillsammans med andra utvecklingsledare.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi växer och söker nu en samhällsbyggnadsstrateg

  2019-11-06
  Lekeberg växer och framtidens Lekeberg är grönt, tryggt och nära för drygt 8000 invånare. Det innebär att vi behöver fler bostäder men också fler arbetsplatser, skolor, omsorg, kultur, idrottsanläggningar, parker och kommunikationer. Tillsammans skapar vi möjligheter för att växa och i den utvecklingen behöver vi en samhällsbyggnadsstrateg.
  Ditt uppdrag är att med överblick och långsiktighet bidra till utvecklingen.

  I rollen som samhällsbyggnadsstrateg kommer du att arbeta med:
  • översiktsplaner, fördjupningar, program och infrastruktursatsningar
  • samverkan med externa parter på regional nivå och med våra duktiga kollegor i kommunen och i de kommungemensamma förvaltningarna inom Sydnärke (Lekeberg, Laxå, Askersund).
  • utveckling av helheten tillsammans med duktiga kollegor.
  • att planera och agera beställare i övergripande planeringsprojekt.
  • att definiera uppdragen när det gäller kvalitet, fördjupningsgrad, tidplan och ekonomi.
  • att säkerställa så planeringen sker i linje med kommunstyrelsens prioriteringar och intentioner.
  • samverkan med Lekebergsborna samt med företag och verksamheter i kommunen.

  Som samhällsbyggnadsstrateg så verkar du i de allra tidigaste stegen av fysisk planering men du är även en del i de vardagliga och mer kortsiktiga handläggningsuppgifterna. Du är med och formar Lekeberg och du utformar arbetet för hur Lekeberg ska utvecklas. Du ser och prövar vägval och riktningar. Du strävar efter att få alla att gå samlat och i gemensam riktning. Din kompetens och erfarenhet ska bidra till en ökad kvalitet och professionalitet i såväl planering som genomförande i avdelningens och kommunens arbete.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker en förvaltningsledare till sydnärkes IT-avdelning

  2019-11-04
  Vi förstärker nu med ytterligare en Förvaltningsledare- IT som dessutom kan tänka sig att arbeta inom flera olika kompetensområden t ex incidenthantering och projekt. Vår systemförvaltning bygger på PM3.

  Du kommer få ansvar för ett av våra förvaltningsobjekt där flera kommunövergripande applikationer ingår som ekonomi och personalsystem samt diarieföring och telefonisystem.

  Huvudsakliga arbetsuppgifter
  - översätta verksamhetsbehov till IT-aktiviteter och tar ett helhetsansvar för samordningen av dessa aktiviteter i samråd med Verksamhetsarkitekt och Tjänsteansvarig
  - agerar som beställare gentemot externa parter och som leverantör gentemot interna parter
  - bidrar till att ta fram förvaltningsplaner
  - hanterar ekonomi inom ramen för förvaltningsobjektet (budgeterar, attesterar, fakturerar och följer upp)
  - genomför och/eller deltar i uppdrag, utredningar, analyser och upphandlingar
  - koordinera uppdateringar av system och funktionalitet
  - bistå vid upphandling av system och supportavtal i samråd med Verksamhetsarkitekt och Tjänsteansvarig
  - dokumentera problem, behov och bra lösningar som finns i verksamheten
  - vara kontaktperson gentemot verksamheten inom de fyra kommunerna
  - ansvara för felanmälan/buggrapportering till leverantören
  - deltaga i regelbundna avstämningsmöten med verksamheterna
  - omvärldsbevaka inom förvaltningsobjektets område

  Du drivs av möjligheten att få vara med och fortsätta driva den påbörjade förändringsresan i en spännande vardag där digitalisering av kommunernas processer kommer bli en viktig del där IT-förvaltningen ger förutsättningar och skapar möjligheter.

  För att passa in i rollen ser vi gärna att du har några års erfarenhet inom IT-verksamhet. Vi förväntar oss av dig att du är en person som är ansvarsfull, resultatorienterad, drivande, utåtriktad och lyhörd. Du är dessutom självgående med ett strukturerat och analytiskt arbetssätt samt förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du har ett tydligt kundfokus med en vilja till ständig förbättring.

  Stor vikt kommer läggas vid hur du är som person och rollen förutsätter att du är engagerad, drivande, ansvarsfull, representativ och har en utpräglad servicekänsla. Förmågan och viljan till att lösa problem och hitta nya lösningar är viktigt.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se