Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Lediga jobb i kommunen

Vad trevligt att du är intresserad av att jobba för Lekebergs kommun! Vi använder oss av offentligajobb.se för rekrytering.

 • Personlig assistent

  2019-04-17
  Vi söker nu en personlig assistent till en medelålders kvinna boende i Mullhyttan, Lekebergs kommun.

  Som personlig assistent kommer du att vara till hjälp där sjukdomen sätter gränser vilket omfattar till exempel personlig omvårdnad, vardagliga hushållssysslor, förflyttningar med hjälpmedel samt att vara behjälplig vid aktiviteter i och utanför hemmet.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker lärare till åk 2, till Tulpanens skola, Lekebergs kommun

  2019-04-15
  Nu söker vi lärare till för tillsvidareanställning, en klasslärare för årskurs 2.

  Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen tillsammans med andra lärare. Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument. Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. Vid behov ansvarar du för kontakter med stödfunktioner kring elev. Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker en förskollärare till Förskolan Gunghästen i Fjugesta

  2019-04-09
  Vi söker nu dig som, tillsammans med övriga medarbetare i arbetslaget, vill utveckla vår verksamhet och satsa framåt med
  visionen Sveriges bästa förskola. Alltid med barnens bästa framför dina ögon.
  I ditt uppdrag som förskollärare ska du tillsammans med kollegor ansvara för och skapa en meningsfull, trygg och
  utmanande miljö, där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Förskollärare med utvecklingsledaruppdrag till förskolan Gunghästen

  2019-04-09
  Vi söker nu dig som, tillsammans med övriga medarbetare i arbetslaget, vill utveckla vår verksamhet och satsa framåt med
  visionen Sveriges bästa förskola. Alltid med barnens bästa framför dina ögon.
  I ditt uppdrag som förskollärare ska du tillsammans med kollegor ansvara för och skapa en meningsfull, trygg och
  utmanande miljö, där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.

  Som utvecklingsledare ansvarar du för att ha en övergripande samordningsroll. Du utgör ett stöd för förskolechefen och
  arbetar för att skapa fungerande relationer, god kommunikation och ett respektfullt förhållningssätt inom arbetslaget. Du
  ingår även i förskolechefens ledningsgrupp tillsammans med andra utvecklingsledare.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Specialpedagog till Hidinge skola

  2019-04-08
  Vi söker nu en specialpedagog till Hidinge skola.

  I arbetet på Hidinge skola har vårt gemensamma pedagogiska arbete sin grund i förhållningssättet vägledande samspel och lågaffektivt bemötande. Alla hjälps åt och vi är flexibla med utgångspunkt i elevernas bästa och deras behov. Fokus i allt vårt arbete handlar om att se och lyfta det positiva och utifrån det kunskaps-bygga vidare.

  Du kommer att arbeta i skolans ordinarie verksamhet med elever 6-12 år. Din roll som specialpedagog blir att handleda personal, kartlägga elevers skolsituation, vara behjälplig med upprättande av åtgärdsprogram samt arbeta med enskilda barn eller grupper med elever.

  Som specialpedagog ingår du i skolans elevhälsoteam som leds av rektor.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Är du behörig lärare för åk 1-6?

  2019-04-05
  Vår verksamhet bygger på att barnen ska känna trygghet och få stöd oavsett var i utvecklingskurvan de befinner sig och att personalen samarbetar för bästa resultat. Vi arbetar systematiskt med att skapa trygghet, trivsel och utveckling genom delaktighet i alla led.

  Nu söker vi 2-3 lärare med behörigheter för att undervisa i åk 1-6, antingen som klasslärare i åk 1-3 eller som mentor i åk 4-6.

  Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument. Du planerar och genomför utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och betygssättning. Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.
  Vi är måna om att arbetet sker med hjälp av ICDP, ITK samt formativ bedömning tillsammans med ett positivt och lösningsfokuserat arbetssätt.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Personlig assistent

  2019-04-05
  Vi söker nu en personlig assistent för ett föräldravikariat till en kvinna boende i Lekebergs kommun. Vi söker även timvikarier till samma kvinna.

  Som personlig assistent kommer du att vara till hjälp där sjukdomen sätter gränser vilket omfattar till exempel personlig omvårdnad, vardagliga hushållssysslor, förflyttningar med hjälpmedel samt att vara behjälplig vid aktiviteter i och utanför hemmet.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker två undersköterskor till Oxelgården i Fjugesta

  2019-04-05
  Vi söker nu två undersköterskor till Oxelgården för tillsvidareanställning. En tjänst om 80% som är placerad på demensavdelningen och en tjänst om 78% som är placerad på avdelning med särskilda boendeplatser/korttidsplatser/växelvård, demensvård och somatik.

  Att arbeta som undersköterska inom kommunen är ett självständigt, ansvarsfullt och varierande arbete. Hos oss har du goda påverkansmöjligheter i förändrings-och förbättringsarbetet. Som undersköterska får du en betydande roll för våra brukare. Man är verksam hos brukarna i deras eget hem och på våra särskilda boenden och lär känna dem och deras anhöriga väl vilket ger en god kontinuitet.

  Du kommer att arbeta med omvårdnadsinsatser av olika slag utifrån ett rehabiliterande arbetssätt och efter brukarens individuella behov enligt SoL och HSL. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att, utifrån biståndsbeslut, planera och utföra kvalificerat omvårdnadsarbete.
  Vill du arbeta inom vår förvaltning så är du i en organisation där vi sätter människors behov av stöd i centrum. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt till våra brukare är ett ledord för kvalitet inom vårt arbete. Vi arbetar utifrån ett synsätt där vi i alla led fokuserar på att de resurser och förmågor som finns hos varje människa ska tillvaratas.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vikarierande fritidsutvecklare till Lekebergs kommun

  2019-03-24
  Vi söker en fritidsutvecklare för ett föräldravikariat.

  Ditt uppdrag som fritidsutvecklare innebär att arbeta för ett levande och varierat fritids-/idrottsutbud av hög kvalitet för alla i kommunen där barn och unga är en viktig målgrupp. I arbetet ingår administrativa uppgifter, såsom utredningar och framtagning av underlag inför politiska beslut m.m. Du ansvarar för, utvecklar och utreder större frågor inom fritidsområdet. Du samverkar med andra funktioner både externt och internt inom kommunen, exempelvis Teknik och service samt folkhälsa, för att tillsammans utveckla kommunen och fritidsutbudet. Du ansvarar bl.a. för samordning av idrottsfrämjande insatser, planering av skötsel och underhåll av fritidsanläggningar, handläggning av ärenden/föreningsbidrag, lokalbokningsadministration, fritidsgårdsverksamhet, lovverksamhet, simskoleadministration och KomTek. Du arbetar i team med kulturutvecklaren och kultur- och fritidschefen, som också är din närmsta chef.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Sommarvikarier vård & omsorg – möjlighet till bonus

  2019-01-27
  Under sommaren behöver vi din hjälp inom socialförvaltningen. Vi söker personer till våra särskilda boenden, hemtjänsten och till LSS-verksamheterna.

  Om du arbetar 8 kalenderveckor så tjänar du 4000 kr extra i bonus utöver avtalsenlig lön.

  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att ge personlig omvårdnad och service till brukarna utifrån deras individuella behov samt efter delegering av sjuksköterska utföra olika typer av hälso- och sjukvårdsinsatser.
  Du kommer att dokumentera i Procapita.

  Vill du arbeta inom vår förvaltning så är du i en organisation där vi sätter människors behov av stöd i centrum. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt till våra brukare är ett ledord för kvalitet inom vårt arbete. Vi arbetar utifrån ett synsätt där vi i alla led fokuserar på att de resurser och förmågor som finns hos varje människa ska tillvaratas.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se