Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Lediga jobb i kommunen

Vad trevligt att du är intresserad av att jobba för Lekebergs kommun! Vi använder oss av offentligajobb.se för rekrytering.

 • Vi söker en fritidspedagog till Mullhyttans skola med placering på fritids.

  2018-10-23
  Vi söker nu dig som vill ha ett av Sveriges viktigaste jobb!

  En tjänst på vårt fritidshem innebär att vara en del av hela skolans verksamhet. Vår skola strävar just nu efter en hög delaktighet och en god arbetsmiljö där ett helhetstänk prioriteras. Hos oss får du möjlighet att utveckla och driva det pedagogiska arbetet inom vår fritidsverksamhet och även i skolans verksamhet.
  Tillsammans med övriga kollegor på fritidshemmet ansvarar du för att verksamheten utvecklas mot uppställda mål där elevernas möjligheter till positiv utveckling är i fokus.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Integrations- och arbetsmarknadshandläggare, Lekebergs kommun

  2018-10-23
  Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI) ska verka för att nyanlända får hjälp att integreras i svenska samhället och Lekebergs kommun och du ska i din roll arbeta för att underlätta integration samt ta tillvara på nyanländas kompetenser och stärka förutsättningarna för självförsörjning och arbete.

  Som Integrations- och arbetsmarknadshandläggare arbetar du med mottagandet av nyanlända familjer och ensamstående. Du planerar, handleder och samordnar de insatser som underlättar de nyanländas introduktion, integration samt vägar mot självförsörjning.
  I ditt uppdrag ingår att stödja individen i etablerings- och bosättningsprocessen. För en lyckad integration krävs ett långsiktigt strategiskt arbete och ett gemensamt förhållningssätt.
  Varje nyanländ ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd för att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning samt ta del av de rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige.
  Arbetet innebär både rent operativt arbete som t.ex. stöd i praktiska frågor i etablering- och bosättningsprocessen samt handledning i individens väg mot arbete och självförsörjning. Arbetet kommer att ske i samverkan med övriga funktioner i AMI:s verksamheter samt andra organisationer såsom t.ex. AF, FK och IFO.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker två fritidspedagoger till Tulpanens skola i Fjugesta

  2018-10-18
  Vi söker nu två personer som vill ha ett av Sveriges viktigaste jobb! En för tillsvidareanställning och en för visstidsanställning.

  En tjänst på vårt fritidshem innebär att vara en del av hela skolans verksamhet. Vår skola strävar just nu efter en hög delaktighet och en god arbetsmiljö där ett helhetstänk prioriteras. Hos oss får du möjlighet att utveckla och driva det pedagogiska arbetet inom vår fritidsverksamhet och även i skolans verksamhet.
  Tillsammans med övriga kollegor på fritidshemmet ansvarar du för att verksamheten utvecklas mot uppställda mål där elevernas möjligheter till positiv utveckling är i fokus.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker dig som är specialpedagog och vill arbeta i åk 7-9

  2018-10-16
  Som specialpedagog kommer du att ingå i skolans elevhälsoteam som består av kurator, skolsköterska och biträdande rektor. I uppdraget ingår att arbeta med främjande och förebyggande arbete samt med elever i behov av särskilt stöd. Du kommer att handleda personal, kartlägga elevers skolsituation, vara behjälplig med upprättande av åtgärdsprogram samt arbeta med enskilda barn och grupper med elever. Vi jobbar med att reformera vår elevhälsa vilket innebär att du som gillar utvecklingsarbete och vill vara med från starten av något nytt här har ett gyllene tillfälle till ett spännande jobb! Vi är en förändringsbenägen arbetsplats med högt i tak och ett nära samarbete mellan de olika professionerna på skolan.

  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker en lärare till åk 4-6, Hidinge skola

  2018-10-11
  Vår verksamhet bygger på att barnen ska känna trygghet och få stöd oavsett var i utvecklingskurvan de befinner sig och att personalen samarbetar för bästa resultat. Vi arbetar systematiskt med att skapa trygghet, trivsel och utveckling genom delaktighet i alla led.

  Nu söker vi lärare till åk 4-6 för undervisning främst i matematik och NO.
  Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. I dina arbetsuppgifter ingår även mentorskap. Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument. Du planerar och genomför utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och betygssättning. Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.
  Vi är måna om att arbetet sker med hjälp av ICDP, ITK samt formativ bedömning tillsammans med ett positivt och lösningsfokuserat arbetssätt.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Teckenspråkskunnig boendestödjare till Lekebergs kommun

  2018-08-27
  Vi söker nu en teckenspråkskunnig boendestödjare för ett vikariat till våra servicelägenheter på Kastanjen inom LSS.

  Arbetet utgår ifrån varje brukarens individuella behov och önskemål och utförs i enlighet med verksamhetens uppdrag tillsammans med övrig personal. Arbetet är mycket variationsrikt, ditt uppdrag som boendestödjare är att ge stöd och handledning till de boende utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Arbetsuppgifterna kan beskrivas som att motivera, handleda och vara behjälplig i olika vardagssituationer (tvätt, städ personlig omvårdnad, fritidsaktiviteter), upprätthålla sociala kontakter och relationer.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se