Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Lediga jobb i kommunen

Vad trevligt att du är intresserad av att jobba för Lekebergs kommun! Vi använder oss av offentligajobb.se för rekrytering.

 • Vi söker förskollärare med arbetslagsledaruppdrag till Tummeliten förskola i Fjugesta

  2018-11-12
  Vi söker nu dig som, tillsammans med övriga medarbetare i arbetslaget, vill utveckla vår verksamhet och satsa framåt med visionen Sveriges bästa förskola. Alltid med barnens bästa framför dina ögon.
  I ditt uppdrag som förskollärare ska du tillsammans med kollegor ansvara för och skapa en meningsfull, trygg och utmanande miljö, där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.

  Som arbetslagsledare ansvarar du för att ha en övergripande samordningsroll. Du utgör ett stöd för förskolechefen och arbetar för att skapa fungerande relationer, god kommunikation och ett respektfullt förhållningssätt inom arbetslaget. Du ingår även i förskolechefens ledningsgrupp tillsammans med andra arbetslagsledare.

  Som tillsvidareanställd förskollärare i vår kommun erbjuds du utöver våra ordinarie förmåner:
  • Pedagogisk utvecklingstid enskilt och tillsammans med kollegor
  • Kompetensutveckling med fem kompetensutvecklingsdagar/år
  • Kollegialt lärande i nätverk
  • Deltagande i pågående projekt
  • Avgiftsfri pedagogisk lunch
  • En naturnära arbetsmiljö
  • Goda kommunikationer


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker en proaktiv, nytänkande och driven utredningssekreterare

  2018-11-07
  Är du sugen på att arbeta med alltifrån nämndadministration till analys, kvalitetsuppföljning och kommunövergripande förbättringar? Vill du få bred erfarenhet från offentlig sektor, gillar att ta stort ansvar och är en doer? I så fall är du rätt person för oss!
  Vi förstärker tillfälligt vår utredningsresurs med en utredningssekreterare.

  Tjänsten ingår i vår administrativa avdelning på kommunstyrelseförvaltningen med placering i kommunhuset i Fjugesta.
  Avdelningens ledord är just proaktiva, nytänkande och drivna och det är nåt som genomsyrar allt avdelningen gör.

  Som utredningssekreterare ingår många olika arbetsuppgifter och du kommer vara en del i många kommunövergripande processer och projekt. Lekeberg strävar efter att ligga i framkant kring digital administration och som utredningssekreterare är du en viktig del i det arbetet.

  Uppdraget innehåller bland annat:
  • Nämndadministration
  • Kvalificerade utredningar
  • Utveckling av administrativa processer
  • Projektarbete
  Att vara nytänkande och utvecklingsinriktad ser vi som en självklar del av uppdraget.

  Som utredningssekreterare är man en del av ett team som tillsammans med den administrativa chefen utgör kommunens utredningsresurs. Utredningarna kan vara kommunövergripande och väldigt omfattande men också ganska smala och begränsade och ämnena kan variera inom hela kommunens olika ansvarsområden.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker två förskollärare till förskolan Äventyret i Lekebergs kommun

  2018-11-02
  Vi söker nu två förskollärare, en för tillsvidareanställning och en för vikariat i ca ett år.

  I ditt uppdrag som förskollärare ska du tillsammans med kollegor ansvara för och skapa en meningsfull, trygg och utmanande miljö, där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. I övrigt ingår på en förskola alla vanligt förekommande arbetsuppgifter.

  Som förskollärare i vår kommun erbjuds du:
  • Pedagogisk utvecklingstid enskilt och tillsammans med kollegor
  • Kompetensutveckling med fem kompetensutvecklingsdagar/år
  • Kollegialt lärande i nätverk
  • Deltagande i pågående projekt
  • Avgiftsfri pedagogisk lunch
  • En naturnära arbetsmiljö
  • Goda kommunikationer


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Idrottslärare till Lekebergsskolan 4-6 i Lekebergs kommun

  2018-11-02
  Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen tillsammans med klasslärare. Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument. Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. Vid behov ansvarar du för kontakter med stödfunktioner kring elev. Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.
  Andra tänkbara uppgifter kan vara exempelvis:
  - Dokumentation av insatser och framsteg
  - Delta i kompetensutveckling samt följa upp och utvärdera uppdraget


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker dig som är specialpedagog och vill arbeta i åk 7-9

  2018-10-16
  Som specialpedagog kommer du att ingå i skolans elevhälsoteam som består av kurator, skolsköterska och biträdande rektor. I uppdraget ingår att arbeta med främjande och förebyggande arbete samt med elever i behov av särskilt stöd. Du kommer att handleda personal, kartlägga elevers skolsituation, vara behjälplig med upprättande av åtgärdsprogram samt arbeta med enskilda barn och grupper med elever. Vi jobbar med att reformera vår elevhälsa vilket innebär att du som gillar utvecklingsarbete och vill vara med från starten av något nytt här har ett gyllene tillfälle till ett spännande jobb! Vi är en förändringsbenägen arbetsplats med högt i tak och ett nära samarbete mellan de olika professionerna på skolan.

  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Teckenspråkskunnig boendestödjare till Lekebergs kommun

  2018-08-27
  Vi söker nu en teckenspråkskunnig boendestödjare för ett vikariat till våra servicelägenheter på Kastanjen inom LSS.

  Arbetet utgår ifrån varje brukarens individuella behov och önskemål och utförs i enlighet med verksamhetens uppdrag tillsammans med övrig personal. Arbetet är mycket variationsrikt, ditt uppdrag som boendestödjare är att ge stöd och handledning till de boende utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Arbetsuppgifterna kan beskrivas som att motivera, handleda och vara behjälplig i olika vardagssituationer (tvätt, städ personlig omvårdnad, fritidsaktiviteter), upprätthålla sociala kontakter och relationer.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se