Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Lediga jobb i kommunen

Vad roligt att du är intresserad av att arbeta i Lekebergs kommun! Vi är en expansiv kommun som präglas av en helhetssyn, hållbar utveckling och tillväxt. 

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetar- och ledarskapet präglas av delaktighet, påverkansmöjligheter och en god arbetsmiljö. Som medarbetare i Lekebergs kommun kan du också få ta del av en rad olika förmåner.

Vi har landsbygdens fördelar med attraktivt boende i naturliga miljöer, ett rikt kultur- och fritidsliv och bra företagsklimat. Med goda kommunikationer är det aldrig långt till det större utbudet i storstaden. Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar.

Vill du vara med på resan?

 • Vi söker ytterligare en speciallärare!


  Vill du vara med och utveckla undervisningen för våra elever i grundskolan? Just nu söker vi en speciallärare till Lekebergsskolan F-6 för att undervisa och stötta elever samt vara ett stöd för lärarna att utveckla undervisningen. Du kommer att arbeta tillsammans med ytterligare en specialpedagog samt speciallärarna utifrån ett F-6 perspektiv.

  I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
  • skapa en positiv och kreativ lärmiljö så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära
  • undervisa och stötta elever inom klassens ram, både i mindre grupper och individuellt
  • genomföra kartläggningar och pedagogiska utredningar
  • undervisa i samtliga skolämnen
  • jobba tillsammans med ytterligare speciallärare samt skolans specialpedagoger.

  För att skapa en lugn, trygg och utvecklande arbetsmiljö, för både elever och personal, har vi en lokal elevhälsa på skolan. Hos elevhälsan har pedagoger möjlighet att boka tid för rådgivning och stöd i pedagogiska/didaktiska frågor eller vid social oro kring en elev. I elevhälsoteamet ingår rektor, skolsköterska, specialpedagog, kurator och vid vissa tillfällen skolpsykolog. I rollen som speciallärare ingår att komplettera elevhälsan med din kompetens.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker ytterligare en specialpedagog!


  Du arbetar tillsammans med speciallärare utifrån ett F-6 perspektiv för att på ett strukturerat sätt utveckla skolans elevhälsa. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam tillsammans med specialpedagoger, skolläkare, skolsköterska, kurator samt psykolog. Skolan har också en Flexgrupp.

  I din roll ingår att handleda våra pedagoger i specialpedagogiska frågor och att bygga förtroendefulla relationer med dem du möter i ditt arbete. I nära samarbete med rektorer, skolsköterska, kurator, specialpedagoger och speciallärare bidrar du också till att ansvara för skolans utveckling. Du ansvarar för att samordna insatser som skapar förutsättningar för att våra elever ska få alla möjligheter att utvecklas och bli sitt bästa jag. Frågor som är i ständigt fokus för dig är åtgärdsprogram, extra anpassningar och organisatoriska frågor.

  I ditt uppdrag ingår huvudsakligen att:
  • arbeta främjande och förebyggande samt följa upp och utvärdera insatta åtgärder tillsammans med berörda
  • i samverkan genomföra pedagogiska utredningar om behov av särskilt stöd
  • självständigt leda och stödja utvecklingen av det pedagogiska arbetet för att möta behoven hos elever och pedagoger
  • tillsammans med kollegor skapa en tillgänglig lärmiljö för eleverna
  • initiera rätt insatser i samverkan utifrån elevens behov.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Rektor till förskolan i Lekebergs kommun


  Vill du leda arbetet med att utveckla förskolans verksamhet och kvalitetssäkra våra yngsta barns utbildning? Vi söker nu en rektor till förskolan som vill bli en del av vårt pedagogiska rektorsteam.

  Som rektor i Lekebergs kommun ingår du i förvaltningens ledningsgrupp som består av förskolans och skolans rektorer, verksamhetsutvecklare samt förvaltningschef. Arbetet i ledningsgruppen fokuserar på att utveckla kommunens förskolor och skolor för en ökad måluppfyllelse. Du ingår också i ett mindre team med övriga rektorer inom förskolan. Teamet ansvarar för samordning av förskolans verksamhetsspecifika frågor där arbetet präglas av samarbete och kollegialt lärande.

  Du har ansvar för tre förskolor, två belägna i Fjugesta (Tummeliten och Växthuset Berga) och en i Hidinge/Lanna (Äppelgården). Vidare ansvarar du för en medarbetare på familjecentralen och i uppdraget ingår dialog och samverkan med enhetschef för individ- och familjeomsorgen samt kommunens vårdcentral. Du har även personalansvar för de medarbetare som arbetar på kontoret, där du tillsammans med övriga rektorer i förskolan har en arbetsplats. Detta inkluderar specialpedagoger, samordnare samt barnomsorgshandläggare. Vilka verksamheter du ansvarar för i uppdraget kan komma att förändras framöver.

  I din roll som rektor ansvarar du för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. I det pedagogiska ledarskapet ingår att leda och utveckla verksamheterna mot de nationella målen och ansvara för det systematiska kvalitetsarbetet. Du har det övergripande ansvaret för att läroplanen och riktlinjer för förskolan följs.

  Som tillsvidareanställd i Lekebergs kommun får du ta del av en rad förmåner som exempelvis:
  • kompetensutvecklingsdagar
  • chefsdialoger
  • friskvårdsersättning för upp till 2000kr per år
  • extra semesterdagar utöver de lagstadgade 25 dagarna när du fyller 40 respektive 50 år
  • föräldrapenningtillägg på 10 % under vissa villkor
  • sjuklön motsvarande 10 % av lönebortfallet vid sjukdom längre än 14 dagar
  • möjlighet att hyra personalcykel och/eller personalbil till bruttolöneavdrag
  • ett antal förmånliga försäkringar.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker en engagerad förskollärare till Norrgårdens förskola!


  Vi söker nu en förskollärare som vill bli en del av vårt härliga team!

  Som förskollärare på Norrgården driver och leder du det pedagogiska arbetet tillsammans med övriga pedagoger utifrån läroplanen och andra styrdokument. Du har en viktig roll i den dagliga verksamheten där du med ett medvetet förhållningssätt möjliggör att barnen får upptäcka och utveckla sina förmågor. En viktig del i ditt uppdrag är omsorgsarbetet där alla barn blir sedda och känner sig trygga på förskolan.

  I rollen som förskollärare ansvarar du för att skapa en lärande, utmanande, meningsfull, kreativ samt spännande lek- och lärandemiljö för barnen. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att utveckla förskolans verksamhet.

  Som förskollärare i vår kommun erbjuds du:
  • pedagogisk utvecklingstid enskilt och tillsammans med kollegor
  • kompetensutveckling med fem kompetensutvecklingsdagar/år
  • kollegialt lärande i nätverk
  • deltagande i pågående projekt
  • en naturnära arbetsmiljö
  • avgiftsfri pedagogisk lunch
  • goda kommunikationer
  • arbetskläder.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Modersmålslärare i Farsi/Dari/Persiska för timanställning i Fjugesta


  Till Lekebergsskolan åk 7-9 söker vi nu en modersmålslärare för undervisning i Farsi/Dari/Persiska.

  I uppdraget ingår att ansvara för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i Farsi/Dari/Persiska. Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument.

  Du planerar och genomför lektioner samt ansvarar för betygssättning. Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan är en viktig del av uppdraget. Vid behov ansvarar du för kontakter med stödfunktioner kring elev. Det är viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se