Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Företag, stöd och rådgivning

I Lekeberg råder ett bra företagsklimat som bygger på ett gott samarbete mellan olika aktörer inom näringslivet. I Lekeberg finns ungefär 960 företag. Nedan hittar du kontaktuppgifter samt länkar till sidor som innehåller bra information för dig som är eller vill bli företagare.

Näringslivskoordinator

Näringslivskoordinator Maria Comstedt når du lättast genom att ringa 0585-487 00, eller mejla maria.comstedt@lekeberg.se. Maria jobbar tillsammans med företagen i kommunen och du träffar henne bland annat på de företagsfrukostar som vi arrangerar tillsammans med Lekebergs sparbank och Företagarna.

Maria kan även vara din första kontakt vidare in i kommunen. Det kan vara till handläggare i miljöfrågor eller om du behöver information om serveringstillstånd, bygglovsansökningar och så vidare.

För att ta del av kommunens nyhetsbrev för företagare anmäl dig till
Maria Comstedt.

Företagsbesök

Vill ditt företag ha besök av kommunens näringslivskoordinator, kontakta då Maria Comstedt.

Företagsresan

Företagsresan illustrerad

Business Region Örebro har tagit fram en sida med en översikt över allt aktuellt stöd för företagare. Ta mig till Företagsresan.

Tillväxtverket

Tillväxtverket har information om vad som gäller för korttidspermittering. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaderna. Läs mer hos Tillväxtverket

Almi

Almi har samlad information om ansökan om lån och amorteringsuppskov. Läs mer hos Almi

Företagarna

Företagarna samlar och uppdaterar löpande information gällande coronapandemin och hur den påverkar svenska småföretagare. Du som är medlem kan även få juridisk rådgivning. Läs mer hos Företagarna

Företagsjouren

Företagsjouren är en neutral förmedlare av kontakter och information till länets företag som kan behöva extra stöd, råd och hjälp med utmaningar. Jouren drivs av Region Örebro län. Läs mer hos Företagsjouren

Coompanion

Coompanion främjar entreprenörskap som värnar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Rådgivning och information är kostnadsfri tack vare  uppdraget från svenska staten, som genom Tillväxtverket delfinansierar denna del av verksamheten tillsammans med kommuner, regioner och andra aktörer. Läs mer hos Coompanion

Mikrofonden

Mikrofonden är en paraplyorganisation för regionala mikrofonder i hela landet som ger kreditgarantier och förlagsinsatser till den sociala ekonomin. Mikrofonden är registrerad hos finansinspektionen. Föreningen startades 2010 av föreningarna Coompanion, Hela Sverige ska leva, Ekobanken medlemsbank och JAK medlemsbank.
Läs mer hos Mikrofonden

Krisstöd till kulturen

Kulturrådet fördelar 881 miljoner kronor ur regeringens nya krisstöd till kulturen. Stödet är uppdelat i två bidrag, varav det första omfattar inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19.
Läs mer hos Kulturrådet

Timbanken

Timbanken är till för dig som vill utveckla ditt företag i Örebro län. Du får fem timmar med en affärsrådgivare - välj själv vad du vill få bättre koll på.
Läs mer hos Timbanken

Örta

På Örtas wbbplats finns utbildningar, seminarier, stöd och rådgivning för dig som företagare eller förening inom besöksnäringen. Örebroregionens Turismakademi är en gemensam kompetens- och utbildningsplattform för alla i Örebro län som jobbar inom besöksnäringsbranscherna.
Läs mer hos Örta

Företagsjouren

Andra länkar för dig som driver företag

Samverkan företag och studenter - Örebro universitet