Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Lediga jobb i kommunen

Vad roligt att du är intresserad av att arbeta i Lekebergs kommun! Här kan du se våra lediga tjänster.


 • Barnskötare sökes till förskolan Äppelgården!
  Vi söker nu en barnskötare till förskolan Äppelgården för att ta hand om våra yngre medborgare. Du erbjuds en spännande tjänst med varierande arbetsuppgifter där du tillåts att vara kreativ.

  Rollen som barnskötare innebär att du tillsammans med dina kollegor bidrar till utbildningen på förskolan och dess utveckling. I arbetet ingår planering, genomförande, dokumentation och uppföljning samt utvärdering, enligt beslutade mål och riktlinjer. Tillsammans med kollegor arbetar du för att skapa en meningsfull och utmanande miljö för barnen, samt skapa en trygghet där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.

  Vi strävar efter att lyhördhet och följsamhet till barnen ska genomsyra arbetet med barngruppen. I ditt uppdrag ingår även alla vanligt förekommande arbetsuppgifter, som återfinns på en förskola.

  Som tillsvidareanställd barnskötare vår kommun erbjuds du utöver våra ordinarie förmåner:
  • pedagogisk utvecklingstid tillsammans med kollegor
  • kompetensutveckling med fem kompetensutvecklingsdagar/år
  • kollegialt lärande i nätverk
  • deltagande i pågående projekt
  • avgiftsfri pedagogisk lunch
  • en naturnära arbetsmiljö
  • arbetskläder.

  Läs mer

 • Förskollärare sökes till förskolan Äppelgården!
  Vi söker nu en förskollärare till Äppelgården som tillsammans med övriga medarbetare i arbetslaget vill vara med och utveckla barnens utbildning.

  Som förskollärare ansvarar du, tillsammans med övriga pedagoger, för att skapa en meningsfull, trygg och utvecklande lärmiljö för barnen. I uppdraget ingår att ge varje barn rätt förutsättningar för att kunna utvecklas samt att arbeta med ständig kvalitetsutveckling av utbildningen.

  Läs mer

 • Biträdande rektor till Lekebergsskolan 7-9 sökes!
  Nu söker vi en biträdande rektor till Lekebergsskolan 7-9 för att i nära samarbete med rektor driva skolans utveckling framåt. Vi söker dig som har förmåga att skapa engagemang, sprida en positiv stämning samt brinner för pedagogisk utveckling.

  Tjänsten innefattar ett spännande, omväxlande och ansvarsfullt arbete där även en del undervisning ingår. Du arbetar övergripande för förbättrade skolresultat, lika möjligheter för alla att uppnå kunskapsmålen samt ett systematiskt förbättringsarbete som stärker lärandet.

  På uppdrag av rektor kan du komma att ansvara för ett eller flera övergripande uppdrag. Du är underställd rektor och har lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar samt arbetar för att uppnå gemensamt uppsatta mål.

  Läs mer

 • Undersköterska/vårdbiträde sökes för vikariat/natt till hemtjänsten!
  Vi söker nu en undersköterska/vårdbiträde för ett vikariat med tjänstgöring på natten.
  Att arbeta som undersköterska/vårdbiträde inom kommunen är ett självständigt, ansvarsfullt och varierande arbete och ett av Sveriges viktigaste jobb. Som undersköterska/vårdbiträde får du en betydande roll för våra brukare.
  Hos oss har du goda påverkansmöjligheter i förändrings- och förbättringsarbetet.

  Du kommer att arbeta inom nattpatrullen vilket innebär att åka hem till brukare som behöver hjälp i hemmet. Ditt arbete består bland annat av att utföra kvalificerat omvårdnadsarbete, enligt fattat biståndsbeslut.

  Läs mer

 • Är du den förskollärare vi söker, till förskolan LärKan?
  Vi söker nu en förskollärare till LärKan som tillsammans med övriga medarbetare i arbetslaget vill vara med och utveckla barnens utbildning.

  Som förskollärare ansvarar du, tillsammans med övriga pedagoger, för att skapa en meningsfull, trygg och utvecklande lärmiljö för barnen. I uppdraget ingår att ge varje barn rätt förutsättningar för att kunna utvecklas samt att arbeta med ständig kvalitetsutveckling av utbildningen. Du arbetar med läroplanen som grund och driver förskolans utveckling framåt.

  Läs mer

 • Vill du arbeta med ett av Sveriges viktigaste jobb under sommaren 2024?
  Vi söker dig som har ett stort intresse av omvårdnadsfrågor och vill människors bästa!
  Att arbeta som undersköterska/vårdbiträde inom kommunen är ett självständigt, ansvarsfullt och varierande arbete och ett av Sveriges viktigaste jobb! Nu behöver vi dig till särskilt boende Linden, för sommaren 2024.
  Hos oss har du goda påverkansmöjligheter i förändrings- och förbättringsarbetet. Som undersköterska/vårdbiträde får du en betydande roll för våra brukare.
  Du kommer att arbeta med omvårdnadsinsatser av olika slag utifrån ett rehabiliterande arbetssätt och efter brukarens individuella behov, enligt SoL och HSL. Tillsammans med dina kollegor och andra professioner ska du med omsorg och omtanke säkerställa att våra brukare får bästa möjliga tillvaro.
  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att, utifrån biståndsbeslut, planera och utföra kvalificerat omvårdnadsarbete.
  Vi söker personal till dag/kväll och helg samt nattpersonal. Önskvärt att du i din ansökan uppger om du är intresserad av att arbeta dag/kväll/helg och/eller natt.

  Läs mer

 • Vi söker en teckenspråkskunnig medarbetare för vikariat till Kastanjen!
  Som boendestödjare utgör du en central del i våra boendes liv!
  Du bidrar till att människor med en psykisk funktionsnedsättning kan bo i en egen lägenhet med den känslan av självständighet det innebär och även ha en grundtrygghet i vardagen.
  Kastanjen är ett serviceboende med lägenheter för personer som har stöd med särskild service enligt LSS och består av 13 lägenheter, centralt placerade i Fjugesta. Som boendestödjare på Kastanjen ingår du i en arbetsgrupp med 14 medarbetare.

  Arbetet på Kastanjen utgår från varje persons individuella behov och önskemål och utförs i enlighet med verksamhetens uppdrag, tillsammans med övrig personal.
  Som boendestödjare bistår du med praktisk hjälp och omvårdnad i olika vardagssituationer. Du stöttar i att skapa struktur och rutiner i vardagen och bidrar till att skapa en meningsfull fritid för våra boende genom att möjliggöra deras val av aktiviteter och social interaktion.
  Arbetet är varierande och omväxlande och genomförs alltid utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt.
  Denna tjänst är ett vikariat som pågår under 6 månader, med schemalagd arbetstid kväll/natt/helg!

  Läs mer

 • Vi söker boendestödjare, för längre vik. till gruppbostaden Hasselbacken!
  Ditt uppdrag som boendestödjare är att ge stöd och handledning till de boende utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Arbetet utgår ifrån den boendes egna vilja och individuellt utformade genomförandeplan. Relationerna till våra boende, det sociala samspelet och kommunikation är en mycket viktig del av ditt arbete. Utöver detta har du även ett nära samarbete med enhetschef, kollegor, stödpedagog, sjuksköterska och arbetsterapeut. Tillsammans utförs arbetet i enighet med verksamhetens uppdrag.

  Arbetsuppgifterna kan beskrivas som att motivera, handleda och vara behjälplig i olika vardagssituationer (tvätt, städ, personlig omvårdnad, fritidsaktiviteter) samt att upprätthålla sociala kontakter och relationer. Du utför arbetsuppgifter utifrån delegation såsom medicinska, rehabiliterande och habiliterande insatser samt dokumenterar i verksamhetens dokumentationssystem, Lifecare. Som boendestödjare förväntas du vara engagerad i det dagliga arbetet och delta aktivt i planeringen och utförandet av aktiviteter.

  Vi söker dig som är positiv, trygg i dig själv, engagerad och ansvarsfull i ditt uppdrag. Du kan arbeta både självständigt och samverka med kollegor utifrån de behov som finns, men hålla dig till de överenskomna rutinerna. Du behöver ha erfarenhet av arbete med målgruppen inom LSS och kunna använda dig av lågaffektivt bemötande och agerande. Du behöver ha förmåga att anpassa ditt bemötande utifrån våra boendes behov och snabbt kunna anpassa dig till oväntade situationer och utmanande beteenden.

  Vi vill att våra boendestödjare är engagerade och ser alla individers potential genom att hitta arbetsmetoder som ger våra boende stöd med god kvalitet.

  Läs mer

 • Vi söker nu dig som vill arbeta som timvikarie inom hemtjänsten!
  Nu behöver vi dig som vill arbeta återkommande inom hemtjänsten. Arbete inom hemtjänsten innebär att arbeta dag, kväll och helg. Hemtjänstens arbetsområde är i Fjugestas tätort och ute på landsbygden. Det dagliga arbetet planeras digitalt och insatserna hos brukarna registreras med mobiltelefon. Hemma hos de flesta brukarna finns digitala lås som öppnas med mobiltelefonen. Vi kör elbilar och dieselbilar i tjänsten. Vi har elcyklar som används vid besök i tätorten.

  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
  • ge omvårdnad, stöd och service till brukarna utifrån deras individuella behov
  • besvara och åtgärda trygghetslarm
  • delegerade och instruerade arbetsuppgifter från arbetsterapeut och sjuksköterska
  • dokumentation.

  För att kunna utföra arbetsuppgifterna i hemtjänsten behöver du:
  • ta emot delegering för att ge läkemedel. Innan du kan få en delegering får du först genomgå en webbutbildning med kunskapstest för att bedömas av ansvarig sjuksköterska om dina kunskaper är tillräckliga
  • genomgå en utbildning i förflyttningskunskap för att kunna genomföra säkra förflyttningar av brukarna
  • göra en webbutbildning i dokumentationssystemet
  • introduceras i arbetet av personal i hemtjänsten, minst 3 arbetspass.

  Självklart genomförs utbildningarna på betald arbetstid.

  Läs mer

 • Vi söker nu en undersköterska till vår hemtjänst!
  Arbetet som undersköterska i hemtjänsten är ett självständigt, ansvarsfullt och varierande arbete och ett av Sveriges viktigaste jobb! Som undersköterska får du en betydande roll för våra brukare och är verksam i deras eget hem. Du lär känna brukarna och deras anhöriga väl, vilket ger en god kontinuitet.

  I ditt uppdrag ingår att ge personlig omvårdnad och service och att stödja brukaren i skötseln av deras hem. I uppdraget ingår även att vara kontaktperson/fast omsorgskontakt. Vi arbetar personcentrerat och planerar insatserna tillsammans med brukarna. I uppdraget ingår att upprätta och följa upp genomförandeplaner, dokumentera fortlöpande, besvara och åtgärda trygghetslarm, rapportera avvikelser och att utföra delegerade och instruerade arbetsuppgifter.

  Vi arbetar i team kring brukarna och du kommer samarbeta med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, enhetschef, planerare, biståndshandläggare och andra hemtjänstgrupper. Arbetet är förlagt på dag-, kvällstid samt helg.

  Läs mer