Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Lediga jobb i kommunen

Vad roligt att du är intresserad av att arbeta i Lekebergs kommun! Vi är en expansiv kommun som präglas av en helhetssyn, hållbar utveckling och tillväxt. 

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetar- och ledarskapet präglas av delaktighet, påverkansmöjligheter och en god arbetsmiljö. Som medarbetare i Lekebergs kommun kan du också få ta del av en rad olika förmåner.

Vi har landsbygdens fördelar med attraktivt boende i naturliga miljöer, ett rikt kultur- och fritidsliv och bra företagsklimat. Med goda kommunikationer är det aldrig långt till det större utbudet i storstaden. Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar.

Vill du vara med på resan?

 • Är du vår nya enhetschef för hemtjänsten?

  2020-02-18
  Låter det intressant? Då är det kanske dig vi söker!
  Vi är i en spännande tid av förändring; vi arbetar med vår framtida kompetensförsörjning på olika sätt och vi digitaliserar vissa delar i vår verksamhet. Du kommer att ha stora möjligheter att vara delaktig i den utvecklingen!

  Som enhetschef blir ditt uppdrag att leda, planera, utveckla och följa upp verksamheten och ansvara för den operativa och vardagliga ledningen och styrningen. Uppdraget innefattar ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du säkerställer att arbetet sker i enlighet med uppdrag och uppsatta mål och att verksamheten drivs med hög kvalitet och effektivitet.
  En viktig uppgift blir också att tillsammans med dina medarbetare utveckla arbetssätt med syfte att ständigt förbättra verksamheten för brukarnas bästa. Vi tror att ett lagarbete där allas kreativitet och idéer tas tillvara skapar ett stort engagemang.
  Din roll innefattar även att skapa goda förutsättningar för brukare/patienter och medarbetare, vilket bl.a. innebär samverkan med både interna och externa aktörer.

  Du kommer att ingå i en ledningsgrupp bestående av enhetschefer, verksamhetskontroller och verksamhetsutvecklare, sammanlagt 11 personer som alla rapporterar direkt till förvaltningschef. Som del av en ledningsgrupp förväntas du också att se till helheten och till det bästa för hela förvaltningen, att man i ledningsgruppen kan få bli sitt bästa jag. För oss är det viktigt att alla medarbetare bidrar till att skapa och vidareutveckla en kultur med värderingar såsom öppenhet, ömsesidigt förtroende och lagarbete med fokus på dem vi är till för.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Arbetsterapeut till Lekebergs kommun

  2020-02-17
  Vi söker nu två arbetsterapeuter, en för en tillsvidaretjänst en för ett vikariat, båda på 80 %.

  Verksamheten du kommer att tillhöra består av arbetsterapeuter och sjuksköterskor.
  I dagsläget arbetar fem arbetsterapeuter här som är ansvariga för olika områden men att samarbeta mellan de olika områdena är en självklarhet. Här är det nära till kollegor och andra verksamheter vilket är en stor fördel och underlättar samarbetet.

  I ditt uppdrag ingår bland annat att arbeta med bedömning och träning av aktivitets- och funktionsförmåga samt hjälpmedelsutprovning. Handledning och utbildningsinsatser till vårdpersonal är viktiga delar i det rehabiliterande förhållningssättet som genomsyrar verksamheterna.
  Du samverkar och planerar insatserna tillsammans med brukaren, närstående, övriga yrkesgrupper i verksamheten samt även andra samverkanspartners.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker en skolsköterska till Lekebergs kommun

  2020-02-14
  Lekeberg kommuns elevhälsa har som mål att vara ett nära stöd för att alla våra elever ska nå goda skolresultat. Vi arbetar aktivt med att utveckla organisationen och våra samverkansformer så att elevhälsan ska finnas som en naturlig del i skolverksamheten och ges förutsättning till ett tvärprofessionellt samarbete i nära samverkan med pedagoger och skolan dagliga verksamhet.
  Elevhälsan arbetar främst förebyggande och främjande. Trygghet, trivsel och god hälsa är avgörande för att barn och elever ska nå goda resultat i skolan.

  Som skolsköterska kommer du att arbeta med elever i årskurserna F-9 och ha ansvar för ca 400 elever. I arbetet kommer du tillsammans med vår andra skolsköterska att ansvara för planering och organisation av ert arbete enligt gällande riktlinjer för elevhälsans medicinska insats. Du finns givetvis i nära dialog med teamets övriga medarbetare och vårt gemensamma arbete präglas av entusiasm, ansvarstagande, utvecklingsbenägenhet och en trygg samvaro.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Är du förskollärare? Välkommen till oss!

  2020-02-06
  Nu har du stora möjligheter som förskollärare att vara med och forma den nya förskolan Tulpanen!

  I din roll som förskollärare ska du tillsammans med dina kollegor ansvara för att skapa en meningsfull, trygg och utmanande miljö, där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Du bidrar också till att skapa fungerande relationer, god kommunikation och ett respektfullt förhållningssätt inom arbetslaget.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Sommarvikarier till vård & omsorg - med möjlighet till bonus

  2020-02-06
  Under sommaren behöver vi din hjälp inom socialförvaltningen!
  Kan du dessutom arbeta 8 sammanhängande kalenderveckor under juni, juli och augusti utifrån verksamhetens behov så får du 4000 kr utöver avtalsenlig lön.

  Vi söker personal till våra särskilda boenden, hemtjänsten och till LSS-verksamheterna.

  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att ge personlig omvårdnad och service till brukarna utifrån deras individuella behov samt efter delegering av sjuksköterska utföra olika typer av hälso- och sjukvårdsinsatser.
  Du kommer även att dokumentera i Procapita.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker en stödpedagog till gruppboende LSS Hasselbacken

  2020-02-06
  Som stödpedagog på Hasselbacken ingår du i en arbetsgrupp med ytterligare 16 boendestödjare. Du arbetar i nära samverkan med arbetsgruppen, sjuksköterska, arbetsterapeut och enhetschef. Du är en del av arbetsgruppen och deltar i det dagliga arbetet med dem vi är till för.
  Vi arbetar med olika verktyg som stöd i arbetet som tex. ESL och FUNKA. Arbetet innebär att ge ett individuellt anpassat stöd till den enskilde i det dagliga livet både i och utanför hemmet som till exempel att delta i fritidsaktiviteter.
  I uppdraget ingår upprättande av genomförandeplaner, uppföljning av dessa samt dokumentation som ett led i att kvalitetssäkra verksamheten. Du har en handledande roll och bidrar med ett pedagogiskt stöd i vardagen för att utveckla arbetsgruppens kompetens.
  Du arbetar dag, kväll, helg och nattjour enligt schema.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker en utvecklingsledare till nystartad förskola

  2020-01-28
  Nu har du stora möjligheter som utvecklingsledare att vara med och forma den nya förskolan Tulpanen!
  Som utvecklingsledare på en ny förskola ansvarar du för att ha en övergripande samordningsroll och vara drivande i förskolans utveckling. Du ingår även i rektorns ledningsgrupp tillsammans med andra utvecklingsledare.

  Du kommer också att ha en viktig roll i att upprätta nya rutiner och skapa god ordning i ett nytt arbetslag. Du utgör ett stöd för rektor och arbetar för att skapa fungerande relationer, god kommunikation och ett respektfullt förhållningssätt inom arbetslaget.

  I din roll som förskollärare ska du tillsammans med dina kollegor ansvara för att skapa en meningsfull, trygg och utmanande miljö, där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se