Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Lediga jobb i kommunen

Vad roligt att du är intresserad av att arbeta i Lekebergs kommun! Vi är en expansiv kommun som präglas av en helhetssyn, hållbar utveckling och tillväxt. 

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetar- och ledarskapet präglas av delaktighet, påverkansmöjligheter och en god arbetsmiljö. Som medarbetare i Lekebergs kommun kan du också få ta del av en rad olika förmåner.

Vi har landsbygdens fördelar med attraktivt boende i naturliga miljöer, ett rikt kultur- och fritidsliv och bra företagsklimat. Med goda kommunikationer är det aldrig långt till det större utbudet i storstaden. Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar.

Vill du vara med på resan?

 • Lärare med inriktning fritidshem/fritidspedagog till Hidinge skola


  En tjänst på vårt fritidshem innebär att vara en del av hela skolans verksamhet. Vår skola strävar efter en hög delaktighet och en god arbetsmiljö där ett helhetstänk prioriteras. Hos oss får du möjlighet att utveckla och driva det pedagogiska arbetet inom vår fritidsverksamhet och även i skolans verksamhet. Du kommer i huvudsak att arbeta med barn i årskurs 1-4.
  Tillsammans med övriga kollegor på fritidshemmet ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera verksamheten samt driva verksamhetsutveckling mot uppställda mål.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker en lärare i ämnet matematik!


  Lekebergsskolan växer och timplanen förändras. Vi söker därför en ny lärare i ämnet matematik. Tjänsten är fördelad på ca 70 % klassundervisning och ca 30 % ämnesresurs/stöd.


  Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom ditt/dina ämnen i årskurs 7-9. I dina arbetsuppgifter kommer även mentorskap att ingå.

  Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument. Du planerar och genomför utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och betygssättning. Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. Vid behov ansvarar du för kontakter med stödfunktioner kring elev. Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker en processledare för projektet "Nära vård i Lekebergs kommun"


  • Du kommer att vara kommunens kontaktperson mot Välfärd och folkhälsa; Regional utveckling; Region Örebro län
  • Ditt uppdrag är att hålla ihop, samordna och stödja det lokala arbetet i omställningen till en nära vård
  • Du samordnar, stödjer och skapar arenor för lokal samverkan mellan de båda huvudmännen, kommun och region
  • Du ska identifiera interna och externa behov och problem i den lokala samverkansnivån, där behov finns av förstärkning och insatser för att klara omställningen till en nära vård
  • Du ska utifrån identifierade behov och utmaningar formulera aktiviteter och stödja dessa genom lösningsfokuserat arbete
  • Du ska dokumentera identifierade behov och utmaningar , aktiviteter och genomförande i en aktivitetsplan som sedan används lokalt och rapporteras tillbaka till Välfärd och folkhälsa.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker två lärare till åk 1-3 på Hidinge skola!


  Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument. Du planerar och genomför utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och betygssättning. Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.

  Vi är måna om att arbetet sker med hjälp av ICDP, ITK samt formativ bedömning tillsammans med ett positivt och lösningsfokuserat arbetssätt.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker lärare i musik till Hidinge skola


  Tillsammans med övrig personal arbetar du för att skapa goda förutsättningar så att eleverna når kunskapskraven. Vi ser gärna att man arbetar tematiskt och samarbetar ämnesöverskridande. Uppdraget är i första hand att undervisa i musik men beroende på behörighet kan undervisning i annat ämne vara aktuell. På Hidinge skola jobbar vi för att alla ska bli lika delaktiga i våra elevers utveckling varför vi anser det vara viktigt att alla lärare tar del av ett mentorskap.
  Ditt uppdrag är att motivera och stimulera eleverna till att utvecklas både som individer och kunskapsmässigt. Du har förmågan att arbeta såväl självständigt som i nära samverkan med dina kollegor och du är mån om att ha en god relation och ett nära samarbete med både elever och vårdnadshavare. Som person är du strukturerad och använder dig av ett varierande undervisningssätt samt att du är van att systematiskt dokumentera elevernas kunskapsutveckling.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Verksamhetsutvecklare till Barn- och utbildningsförvaltningen


  Som verksamhetsutvecklare på Barn- och utbildningsförvaltningen kommer du främst att vara ett stöd till förvaltningschefen, som också är din närmsta chef. Du har ett särskilt fokus på utvecklingsfrågor och det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningens ansvarsområde.
  Arbetet omfattar bl.a;
  - omvärldsbevakning
  - implementering av verksamhetsområdets reformer och politiska beslut
  - genomföra olika former av uppdrag
  - samordna utvecklingsprojekt och utbildningssatsningar
  - stödja cheferna i ex. deras kvalitetsarbete
  - sammanställa och analysera resultat och statistik samt bidra i arbetet med förvaltningens planer och kvalitetsrapporter


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker förskollärare till Mullhyttans förskola


  Vi söker nu dig som tillsammans med övriga medarbetare i arbetslaget vill utveckla utbildningen och satsa framåt med vår vision Varje dag varje barns bästa.
  I ditt uppdrag som förskollärare ska du tillsammans med kollegor ansvara för och skapa en meningsfull, trygg och utmanande miljö, där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.
  Vi på förskolan Mullhyttan har fokus på goda relationer till kollegor, barn och vårdnadshavare och arbetar med ständig kvalitetsutveckling av utbildningen.
  Som tillsvidareanställd förskollärare i vår kommun erbjuds du utöver våra ordinarie förmåner:
  • Pedagogisk utvecklingstid enskilt och tillsammans med kollegor
  • Kompetensutveckling med fem kompetensutvecklingsdagar/år
  • Kollegialt lärande i nätverk
  • Deltagande i pågående projekt
  • Avgiftsfri pedagogisk lunch
  • En naturnära arbetsmiljö
  • Arbetskläder


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker en folkhälsoutvecklare till Sydnärkes folkhälsoteam


  Vill du ha ett omväxlande, utvecklande och fritt arbete, med stöd av likasinnade kollegor, där du har möjlighet att påverka och se dina förslag bli verklighet? Då är det här jobbet för dig!

  Folkhälsoteamets huvuduppdrag är att fungera som kunskaps- och metodstöd till kommunernas verksamheter. I teamets arbetsuppgifter ingår att öka den folkhälsovetenskapliga kompetensen i kommunerna, samordna folkhälsointerventioner samt underlätta samverkan mellan olika aktörer. Arbetet fokuseras på målgrupperna barn och unga, äldre samt utsatta grupper.
  Folkhälsoteamet arbetar inom områden som trygga uppväxtvillkor, hälsosamt åldrande, delaktighet och inflytande samt levnadsvanor. Arbetsområden fördelas mellan teamets medlemmar utifrån behov, kvalifikationer och erfarenhet.

  Vi söker nu en vikarie till vårt team mellan oktober 2021 - september 2022.

  I arbetsuppgifterna för denna tjänst ingår bland annat;
  • Stöd till kommunerna i framtagandet av styrdokument, främst handlingsplaner inom
  området ANTDS (Alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel om pengar)
  • Stöd i projekt och insatser kring ungas psykiska hälsa, VINR (Våld i nära relationer och ANDTS
  • Samordning av insatser inom området Hälsosamt åldrande
  • Planering av feriepraktik 2022 där handledning ingår
  • Behjälplig i utvärdering av projekt.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se