Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Lediga jobb i kommunen

Vad roligt att du är intresserad av att arbeta i Lekebergs kommun! Vi är en expansiv kommun som präglas av en helhetssyn, hållbar utveckling och tillväxt. 

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetar- och ledarskapet präglas av delaktighet, påverkansmöjligheter och en god arbetsmiljö. Som medarbetare i Lekebergs kommun kan du också få ta del av en rad olika förmåner.

Vi har landsbygdens fördelar med attraktivt boende i naturliga miljöer, ett rikt kultur- och fritidsliv och bra företagsklimat. Med goda kommunikationer är det aldrig långt till det större utbudet i storstaden. Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar.

Vill du vara med på resan?

 • Sommarvikarier till socialförvaltningen - med möjlighet till bonus


  Under sommaren behöver vi din hjälp inom socialförvaltningen!
  Kan du dessutom arbeta 8 sammanhängande kalenderveckor under juni, juli och augusti utifrån verksamhetens behov så får du 4000 kr utöver avtalsenlig lön.
  Vi söker personal till våra särskilda boenden, hemtjänsten och till LSS-verksamheterna.
  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att ge omvårdnad, stöd och service till brukarna utifrån deras individuella behov. Du kommer också att utföra olika typer av hälso- och sjukvårdsinsatser efter delegering av sjuksköterska.
  Du kommer även att dokumentera i Procapita.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker en förskollärare till fsk Växthuset Berga i Fjugesta


  Vi söker nu dig som tillsammans med övriga medarbetare i arbetslaget vill utveckla vår verksamhet och satsa framåt med visionen Sveriges bästa förskola. Alltid med barnens bästa framför dina ögon.
  I ditt uppdrag som förskollärare ska du tillsammans med kollegor ansvara för och skapa en meningsfull, trygg och utmanande miljö, där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.

  Som tillsvidareanställd förskollärare i vår kommun erbjuds du utöver våra ordinarie förmåner:
  • Pedagogisk utvecklingstid enskilt och tillsammans med kollegor
  • Kompetensutveckling med fem kompetensutvecklingsdagar/år
  • Kollegialt lärande i nätverk
  • Deltagande i pågående projekt
  • Avgiftsfri pedagogisk lunch
  • En naturnära arbetsmiljö
  • Goda kommunikationer


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Undersköterskor/vårdbiträden sökes till hemtjänsten, 2 vikariat


  Vi söker nu två undersköterskor/vårdbiträden för vikariat om 100 % till hemtjänsten.

  Att arbeta inom hemtjänsten inom kommunen är ett självständigt, ansvarsfullt och varierande arbete och ett av Sveriges viktigaste jobb!
  Hos oss har du goda påverkansmöjligheter i förändrings- och förbättringsarbetet. Som undersköterska/vårdbiträde får du en betydande roll för våra brukare.

  Du kommer att arbeta med omvårdnadsinsatser av olika slag utifrån ett rehabiliterande arbetssätt och efter brukarens individuella behov, enligt SoL och HSL. Tillsammans med dina kollegor och andra professioner ska du med omsorg och omtanke säkerställa att våra brukare får bästa möjliga tillvaro.
  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att, utifrån biståndsbeslut, planera och utföra kvalificerat omvårdnadsarbete.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Undersköterska sökes till hemtjänsten


  Att arbeta som undersköterska inom kommunen är ett självständigt, ansvarsfullt och varierande arbete och ett av Sveriges viktigaste jobb!
  Hos oss har du goda påverkansmöjligheter i förändrings- och förbättringsarbetet. Som undersköterska får du en betydande roll för våra brukare. Inom hemtjänsten är man verksam hos brukarna i deras eget hem.
  Du kommer att arbeta med omvårdnadsinsatser av olika slag utifrån ett rehabiliterande arbetssätt och efter brukarens individuella behov, enligt SoL och HSL. Tillsammans med dina kollegor och andra professioner ska du med omsorg och omtanke säkerställa att våra brukare får bästa möjliga tillvaro.
  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att, utifrån biståndsbeslut, planera och utföra kvalificerat omvårdnadsarbete.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Personlig assistent, deltidsvikariat


  Vi söker nu en personlig assistent till en kvinna boende i Lekebergs kommun. Vi söker även timvikarier till samma kvinna.
  Som personlig assistent kommer du att vara till hjälp där funktionshinder sätter gränser vilket omfattar till exempel personlig omvårdnad, vardagliga hushållssysslor, samt att vara behjälplig vid aktiviteter i och utanför hemmet.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker specialpedagog till Hidinge skola


  Som specialpedagog kommer du att ingå i skolans elevhälsoteam som består av kurator, skolsköterska och rektor. I uppdraget ingår:

  • att arbeta med främjande och förebyggande arbete samt med elever i behov av särskilt stöd.
  •att kartlägga elevers skolsituation och upprätta åtgärdsprogram
  • att handleda personal inom ditt område
  • att arbeta med enskilda barn och grupper med elever


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Ny skola söker lärare till årskurs 4-6


  Som lärare ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen.
  I ditt uppdrag ingår att:

  • motivera och stimulera eleverna till att utvecklas kunskapsmässigt
  • fullfölja uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument
  • planera och genomföra utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och betygssättning
  • vid behov ansvara för kontakter med stödfunktioner kring elev

  Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. För oss är det även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.
  Vi arbetar med bedömning för lärande samt utgår från ICDP, Vägledande samspel.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Servicearbetare till Lekebergs kommun


  Vi söker nu två servicearbetare till Lekeberg kommuns serviceenhet.

  Serviceenheten ansvarar för skötsel och underhåll av kommunens allmänna ytor och anläggningar och vaktmästeriverksamhet. Inom enhetens ansvar ligger även fordonsförvaltning, bostadsanpassning samt skogs- och naturvård. Vi är ca 20 medarbetare sammanlagt.

  Du kommer bland annat ansvara för
  • grönyteskötsel
  • tillsyn av yttre miljö
  • renhållning av yttre miljö
  • maskinvård
  • snöröjning/halkbekämpning
  • bilvård
  • underhåll och reparationer i kommunens verksamheter och lokaler


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Lösningsorienterad verksamhetsarkitekt till Sydnärkes IT-förvaltning


  Som verksamhetsarkitekt ansvarar du för utvecklingen och förvaltningen av verksamhetsarkitekturen. Du stödjer våra medlemskommuner att nå sina mål och skapar förutsättningar för verksamheten att ta rätt beslut vid strategiska och taktiska vägval. Du använder verksamhetsarkitekturen för att kontinuerligt utveckla kommunernas verksamheter så att den blir hållbar och effektiv för de vi finns till för, på både kort och lång sikt.

  Du kommer att bidra med:
  • lösningar som stödjer en säker och stabil drift
  • att möjliggöra vår fortsatta digitalisering och utveckling mot kreativa lösningar inom våra medlemskommuners olika verksamheter
  • att sprida insikter om ett datadrivet synsätt och skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar digitalisering
  • stöd och vägledning i verksamhetsutvecklingen genom att utarbeta beslutsunderlag och rekommendationer
  • att delta i det strategiska arbetet med hela arkitekturen samt framtagande av principer och riktlinjer

  En viktig del av ditt arbete är att facilitera samarbetet mellan olika verksamhetsföreträdare och förvaltningsledarna inom IT och säkerställa en gemensam övergripande förståelse kring utmaningar och lösningar.
  Du kommer även till viss del arbeta med verksamhetsutveckling där du kommer ansvara för aktiviteter eller mindre uppdrag med inriktning mot IT. Du kommer planera, leda, prioritera och koordinera genomförandet av dessa, där resurserna kan vara både interna och externa.

  Du kommer utgå från Fjugesta i Lekebergs kommun men du kommer delvis kunna arbeta på distans även efter pandemin.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se