Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Lediga jobb i kommunen

Vad roligt att du är intresserad av att arbeta i Lekebergs kommun! Vi är en expansiv kommun som präglas av en helhetssyn, hållbar utveckling och tillväxt. 

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetar- och ledarskapet präglas av delaktighet, påverkansmöjligheter och en god arbetsmiljö. Som medarbetare i Lekebergs kommun kan du också få ta del av en rad olika förmåner.

Vi har landsbygdens fördelar med attraktivt boende i naturliga miljöer, ett rikt kultur- och fritidsliv och bra företagsklimat. Med goda kommunikationer är det aldrig långt till det större utbudet i storstaden. Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar.

Vill du vara med på resan?

Du hittar våra lediga tjänster hos Offentliga jobb


 • Vi söker flera pedagoger inom skola och fritidsverksamhet
  Vi söker dig som önskar en flexibel tjänst med varierade arbetsuppgifter där du tillsammans med andra drivna pedagoger bidrar till elevernas lärande inom fritids och skola. Vi ser fram emot just din ansökan!

  Inför kommande läsår söker vi flera pedagoger för arbete i vår skola och fritidsverksamhet. En tjänst hos oss innebär att vara en del av hela verksamheten. Du arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där skola, rastverksamhet och fritidshem är lika viktiga för att eleverna ska nå målen. Du kommer att ingå i skolans arbetslag med ett speciellt ansvar och uppdrag med en specifik hemvist.

  I dina arbetsuppgifter kan ingå att vara resurs till elever under skoldagen i det sociala samspelet på lektionstid men även att stötta i deras personliga utveckling i ett nära samarbete med lärare och vårdnadshavare. Du kan även komma att arbeta som resurs där du stöttar enskild elev med diabetes.

  I vår fritidsverksamhet arbetar du med att skapa aktiviteter utifrån elevens behov och intressen. Du kan även komma att täcka upp vid andra medarbetares frånvaro.

  Läs mer

 • Vi välkomnar ytterligare en specialpedagog!
  Vill du vara med och utveckla undervisningen för våra elever i grundskolan? Just nu söker vi ytterligare en specialpedagog till Lekebergsskolan F-6 för att stötta lärare och i nära samarbete med rektor utveckla organisationen. Du kommer att arbeta tillsammans med ytterligare en specialpedagog samt speciallärarna utifrån ett F-6 perspektiv.

  I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
  • skapa en positiv och kreativ lärmiljö så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära
  • genomföra kartläggningar och pedagogiska utredningar
  • arbeta tillsammans med ytterligare en specialpedagog samt skolans speciallärare.

  För att skapa en lugn, trygg och utvecklande arbetsmiljö, för både elever och personal, har vi en lokal elevhälsa på skolan. Hos elevhälsan har pedagoger möjlighet att boka tid för rådgivning och stöd i pedagogiska/didaktiska frågor eller vid social oro kring en elev. I elevhälsoteamet ingår rektor, skolsköterska, specialpedagog, kurator och vid vissa tillfällen skolpsykolog. I rollen som specialpedagog ingår att komplettera elevhälsan med din kompetens.

  Läs mer

 • Lekebergsskolan 7-9 växer! - Till HT23 söker vi lärare inom flera ämnen
  Lekebergsskolan 7-9 är placerad i centrala Fjugesta och där går idag ca 300 elever. Personalen är organiserad i arbetslag som är engagerade och arbetar för att varje elev ska få bli sitt bästa jag och erhålla rätt förutsättningar för att uppnå kunskapsmålen. Skolan växer och våra pedagoger söker nu nya kollegor!

  Inför kommande läsår söker vi tre lärare att undervisa inom följande ämnen:
  • Idrott
  • svenska
  • svenska som andraspråk
  • teknik
  • NO

  I rollen som lärare bedriver du en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom ditt/dina ämnen i årskurs 7-9. I dina arbetsuppgifter kommer även mentorskap att ingå. Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument.

  Du planerar och genomför utvecklingssamtal, bedömning och betygssättning. Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. Vid behov ansvarar du för kontakter med stödfunktioner kring elev. Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.

  Läs mer

 • Vi söker arbetsterapeut till Lekebergs kommun!
  Vi söker nu en arbetsterapeut för vikariat till vårt team. Vi kan erbjuda dig ett spännande och omväxlande arbete som ger dig bred kompetens i en grupp med god stämning och en positiv anda.

  Verksamheten du kommer att tillhöra består av arbetsterapeuter och sjuksköterskor.
  I dagsläget arbetar sex arbetsterapeuter här som är ansvariga för olika områden men att samarbeta mellan de olika områdena är en självklarhet. Här är det nära till kollegor och andra verksamheter, vilket är en stor fördel och underlättar samarbetet.

  I ditt uppdrag ingår bland annat att arbeta med bedömning och träning av aktivitets- och funktionsförmåga, samt hjälpmedelsutprovning. Handledning och utbildningsinsatser till vårdpersonal är viktiga delar i det rehabiliterande förhållningssättet som genomsyrar verksamheterna. Du samverkar och planerar insatserna tillsammans med brukaren, närstående, övriga yrkesgrupper i verksamheten samt även med andra samverkanspartners. Vi satsar särskilt på att upprätta individuella vård- och omsorgsplaner, där teamarbete och delaktighet är av största vikt.

  Läs mer

 • Barnskötare till förskolan i Lekebergs kommun
  Vi söker nu två barnskötare till förskolan i Lekebergs kommun för uppdraget att ta hand om våra yngsta medborgare. Du erbjuds en spännande tjänst med varierade arbetsuppgifter där du tillåts att vara kreativ.

  Rollen som barnskötare innebär att du tillsammans med dina kollegor bidrar till utbildningen på förskolan och dess utveckling. I arbetet ingår planering, genomförande, dokumentation och uppföljning samt utvärdering enligt beslutade mål och riktlinjer. Tillsammans med kollegor arbetar du för att skapa en meningsfull och utmanande miljö för barnen och en trygghet där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.

  Vi strävar efter att lyhördhet och följsamhet till barnen ska genomsyra arbetet med barngruppen. I övrigt ingår på en förskola alla vanligt förekommande arbetsuppgifter.

  Som tillsvidareanställd barnskötare vår kommun erbjuds du utöver våra ordinarie förmåner:
  • pedagogisk utvecklingstid tillsammans med kollegor
  • kompetensutveckling med fem kompetensutvecklingsdagar/år
  • kollegialt lärande i nätverk
  • deltagande i pågående projekt
  • avgiftsfri pedagogisk lunch
  • en naturnära arbetsmiljö
  • arbetskläder.

  Läs mer

 • Vi behöver dig till hemtjänsten i sommar
  Arbetet i hemtjänsten är roligt och varierande. Vi arbetar i brukarnas hem och gör skillnad i människors vardag på riktigt!
  Nu behöver vi dig som vill arbeta återkommande i verksamheten, arbetet innebär att arbeta dag, kväll och helg. Hemtjänstens arbetsområde är i Fjugestas tätort och ute på landsbygden. Det dagliga arbetet planeras digitalt och insatserna hos brukarna registreras med mobiltelefon. Hemma hos de flesta brukarna finns digitala lås som öppnas med mobiltelefonen. Vi kör elbilar och dieselbilar i tjänsten. Vi har elcyklar som används vid besök i tätorten.

  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
  • Ge omvårdnad, stöd och service till brukarna utifrån deras individuella behov
  • Besvara och åtgärda trygghetslarm
  • Delegerade och instruerade arbetsuppgifter från arbetsterapeut och sjuksköterska
  • Dokumentation.

  För att kunna utföra arbetsuppgifterna i hemtjänsten behöver du:
  • Ta emot delegering för att ge läkemedel. Innan du kan få en delegering får du först genomgå en webbutbildning med kunskapstest för att bedömas av ansvarig sjuksköterska om dina kunskaper är tillräckliga
  • Genomgå en utbildning i förflyttningskunskap för att kunna genomföra säkra förflyttningar av brukarna
  • Göra en webbutbildning i dokumentationssystemet
  • Introduceras i arbetet av personal i hemtjänsten, minst 3 arbetspass.

  Självklart genomförs utbildningarna på betald arbetstid.

  Läs mer

 • Erfaren förskollärare med utvecklingsledaruppdrag sökes till Sörgården
  Tycker du om att påverka, vill utvecklas och drivs av utvecklingsfrågor? Då är rollen som pedagogisk utvecklingsledare något för dig! Vi erbjuder en spännande tjänst med varierade arbetsuppgifter där du tillsammans med rektor och kollegor är med och utvecklar förskolan Sörgården.

  Förskolan har tre avdelningar, Trollsländan, Myggan och Biet, med barn i åldrarna 1-4 år. Barnen på Sörgården är uppdelade i åldershomogena grupper för att anpassa lärmiljöer och projekt efter barnens intressen och mognad. Barnen tillbringar även tid utomhus på den stora gården och i skogen som är en lärmiljö där barnen kan utforska och upptäcka tillsammans.

  Rollen som utvecklingsledare innebär att, självständigt och tillsammans med kompetenta kollegor, arbeta med dagsaktuella frågor såväl som med morgondagens utmaningar inom förskolan. Du ingår i rektorns ledningsgrupp tillsammans med utvecklingsledare från andra förskolor.

  Du utgör ett stöd för rektor och arbetar för god kommunikation, gemenskap och inspiration inom arbetslaget. Du har ett helhetsperspektiv och motiverar dina kollegor att arbeta enligt gällande styrdokument och mot gemensamt uppsatta mål. På förskolan har du en övergripande samordningsroll och arbetar för upprätthålla en god kultur och ordning inom arbetslaget. En del av uppdraget är att forma och skapa rutiner för förskolan.

  Tillsammans med dina kollegor utgår du från barnens individuella förutsättningar och utifrån dessa skapar en lärmiljö som är utmanande, trygg och meningsfull för barnen. I uppdraget ingår pedagogisk undervisning samt att ha kontinuerlig dialog med vårdnadshavare och andra du möter i din profession.

  Som tillsvidareanställd förskollärare i vår kommun erbjuds du utöver våra ordinarie förmåner:
  • pedagogisk utvecklingstid tillsammans med kollegor
  • kompetensutveckling med fem kompetensutvecklingsdagar/år
  • kollegialt lärande i nätverk
  • deltagande i pågående projekt
  • avgiftsfri pedagogisk lunch
  • en naturnära arbetsmiljö
  • arbetskläder.

  Läs mer

 • Norrgårdens förskola i Hidinge/Lanna söker ny förskollärare!
  Vi söker nu en förskollärare som vill bli en del av vårt härliga team!

  Som förskollärare på Norrgården driver och leder du det pedagogiska arbetet tillsammans med övriga pedagoger utifrån läroplanen och andra styrdokument. Du har en viktig roll i den dagliga verksamheten där du med ett medvetet förhållningssätt möjliggör att barnen får upptäcka och utveckla sina förmågor. En viktig del i ditt uppdrag är omsorgsarbetet där alla barn blir sedda och känner sig trygga på förskolan.

  I rollen som förskollärare ansvarar du för att skapa en lärande, utmanande, meningsfull, kreativ samt spännande lek- och lärandemiljö för barnen. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att utveckla förskolans verksamhet.

  Som förskollärare i vår kommun erbjuds du:
  • pedagogisk utvecklingstid enskilt och tillsammans med kollegor
  • kompetensutveckling med fem kompetensutvecklingsdagar/år
  • kollegialt lärande i nätverk
  • deltagande i pågående projekt
  • en naturnära arbetsmiljö
  • avgiftsfri pedagogisk lunch
  • goda kommunikationer
  • arbetskläder.

  Läs mer

 • Förskollärare till Äventyret för uppdraget att utbilda våra yngsta
  Vi söker nu en förskollärare som tillsammans med övriga medarbetare i arbetslaget vill vara med och utveckla barnens utbildning. På förskolan Äventyret arbetar vi med miljö, hälsa och livsstil som profil. Förskolan har tre avdelningar med åldershomogena grupper för att anpassa lärmiljöer och projekt på bästa sätt för barnen. Förskolan ligger i Fjugesta och vi har nära till Bergaskogen som vi utnyttjar flitigt. Fjugesta är beläget mellan Örebro och Karlskoga med ca 25 minuters restid åt vardera hållet.

  Hos oss arbetar vi för att alla barn ska var trygga och bli uppskattade för sitt unika jag. De ska få känna sig sedda och få möjlighet att lära sig att uttrycka sina önskemål och åsikter. Utbildningen ska genomsyras av glädje och lustfyllt lärande. Här finns stora ytor för barnen att vara kreativa, såväl inne som ute.

  I ditt uppdrag som förskollärare ingår att:
  • tillsammans med kollegor ansvara för och skapa en meningsfull, trygg och utmanande miljö för barnen
  • se till att varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar
  • utveckla och upprätthålla goda relationer till kollegor, barn och vårdnadshavare
  • arbeta med ständig kvalitetsutveckling av utbildningen.

  Som tillsvidareanställd förskollärare i Lekebergs kommun erbjuds du utöver våra ordinarie förmåner:
  • pedagogisk utvecklingstid tillsammans med kollegor
  • kompetensutveckling med fem kompetensutvecklingsdagar/år
  • kollegialt lärande i nätverk
  • deltagande i pågående projekt
  • avgiftsfri pedagogisk lunch
  • en naturnära arbetsmiljö
  • arbetskläder.

  Läs mer

 • Lekebergs kommun söker säkerhetsstrateg
  I rollen som säkerhetsstrateg arbetar du med att leda och utveckla kommunens arbete med krisberedskap, civilförsvar, säkerhetsskydd, brottsförebyggande arbete och systematiskt brandskyddsarbete.
  Du genomför ditt arbete med nationell styrning och politiska inriktningar som grund.

  I rollen ingår bland annat:
  • att arbeta med kommunens krisledningsorganisation
  • framtagande av analyser
  • utbildning- och övningsinsatser
  • planläggning och samverkan inom våra olika områden
  • upprättande av styrdokument inom ditt område
  • kommunicera resultat och analyser samt ta fram stöd och vägledningar

  Du arbetar ofta på ledningsnivå nära ledningsgrupper och förtroendevalda. En viktig del är att stödja och samordna kommunens förvaltningar och bolag i deras arbete med säkerhetsfrågor. Du arbetar inom ett brett område och du förväntas snabbt kunna ta till dig nya förutsättningar och sätta dig in i nya ämnesområden samt vara behjälplig och ta ansvar för hela området.
  I din roll kommer du ha kontakt med offentliga och privata aktörer, frivilligorganisationer och allmänheten. Det är viktigt att du har en god förmåga att samverka.
  Vissa av våra anställningar kan innebära krigsplacering.

  Läs mer