Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Lediga jobb i kommunen

Vad trevligt att du är intresserad av att jobba för Lekebergs kommun! Vi använder oss av offentligajobb.se för rekrytering.

 • Vår personalavdelning behöver förstärkning under en tid!

  2019-06-17
  I Lekebergs kommun har vi ca 600 tillsvidareanställda medarbetare och är organiserade i fyra förvaltningar. Vår personalavdelning som tillhör kommunstyrelseförvaltningen omfattar bemanningsenhet, folkhälsoteam samt arbetsmarknads- och integrationsenheten.
  Personalavdelningen består också av en personalchef, en personalspecialist samt en rehabhandläggare. Det är vi tre som behöver din förstärkning under en tid!

  Personalavdelningen driver och utvecklar det personalpolitiska arbetet i kommunen, vilket innebär ett brett arbetsområde. Vårt arbete utgörs av allt ifrån att tolka lag och avtal till att vara en saklig och klok samtalspartner till våra chefer och medarbetare.

  Det övergripande uppdraget innebär också att utgöra ett konsultativt chefsstöd till kommunens 30 chefer. Vi arbetar med alla delar inom personalområdet, exempelvis arbetsrätt och avtalstolkning, arbetsmiljö, lönebildning, chefsutveckling, kompetensförsörjning och rekrytering samt rehabilitering.

  Dina arbetsuppgifter kommer att anpassas till viss del efter vilken kompetens och erfarenhet du har men i huvudsak kommer det att bestå av att vara delprojektledare i ett pågående projekt; Personal- och kompetensförsörjning.
  I dina arbetsuppgifter kan det också ingå att arbeta med rekrytering på olika sätt, uppdatering av vår Personal-och chefshandbok samt vara behjälplig i vårt övergripande arbetsmiljöarbete. I din roll kommer det också att ingå andra på en personalavdelning förekommande arbetsuppgifter.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Bibliotekarie, med inriktning prioriterade grupper

  2019-06-14
  Du kommer att stärka upp bibliotekets talboksservice och jobba med urval, nedladdning och utskick av talböcker till låntagare. Du startar upp tjänsten "Talboken kommer" för dem som läser taltidning och vill läsa talböcker i sin spelare.

  Du jobbar uppsökande mot personer med läs- och skrivsvårigheter och registrerar låntagare i databasen Legimus.

  Du inriktar dig också mot mångspråk och de nationella minoritetsspråken; identifierar vilka behov som finns, och utifrån dessa planerar du och utför olika insatser. En del av arbetet kan komma att inriktas mot barn och unga. Det ingår att ta emot grupper för visning av biblioteket och att ordna olika aktiviteter för målgrupperna.

  Du kommer att samarbeta med studieförbund, föreningar och andra verksamheter i kommunen.
  Även förstärkning i ordinarie biblioteksverksamheten med tjänstgöring i bibliotekets informationsdisk ingår i arbetsuppgifterna.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Språk- och talpedagog till Tulpanens skola, Lekebergs Kommun

  2019-06-12
  Vi söker nu en språk- och talpedagog till Tulpanens skola, Lekebergs Kommun.

  I din roll kommer du att arbeta inom området språk och tal, träffa elever 6-15 år och handleda pedagoger i hela skolområdet.

  Specialpedagogerna, som grupp, samarbetar för att tillvarata varandras spetskompetens och för att utveckla arbetssätt och metoder genom regelbundna träffar.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Speciallärare till Hidinge skola

  2019-06-10
  Vi söker nu en speciallärare till Hidinge skola.

  I arbetet på Hidinge skola har vårt gemensamma pedagogiska arbete sin grund i förhållningssättet vägledande samspel och lågaffektivt bemötande. Alla hjälps åt och vi är flexibla med utgångspunkt i elevernas bästa och deras behov. Fokus i allt vårt arbete handlar om att se och lyfta det positiva och utifrån det kunskaps-bygga vidare.

  Du kommer att arbeta i skolans ordinarie verksamhet med elever 6-12 år. Din roll som speciallärare blir att vara delaktig i skolans Flexenhet, genomföra bedömningsstöd, handleda och stödja pedagoger kring extra anpassningar, vara behjälplig med upprättande av åtgärdsprogram samt arbeta med enskilda barn eller grupper med elever.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker en socialsekreterare till individ- och familjeomsorgen

  2019-06-04
  En av våra mycket omtyckta medarbetare kommer efter många år hos oss att gå i pension till hösten. Vi söker därför nu efter dig som vill arbeta som Socialsekreterare inom Barn- och familjeteamet hos oss.

  Individ och familjeomsorgen har en helhetssyn på människan. I vårt arbete fokuserar vi på förebyggande insatser med nära samverkan mellan individ, familj och dess nätverk. Intern och extern samverkan är naturliga inslag i vardagsarbetet, samt deltagande i ett aktivt utvecklingsarbete som är självklara delar i arbetsuppgifterna.

  Barn- och familjeteamet arbetar för att barn och ungdomar ska få sina grundläggande behov tillgodosedda genom trygga och stabila uppväxtförhållanden och förutsättningar som gynnar deras utveckling.
  Arbetsuppgifter som förekommer är exempelvis att med barnet i centrum utreda ansökningar/anmälningar och följa upp beviljade insatser enligt SoL och LVU gällande barn och unga.
  Även andra på ett socialkontor förekommande arbetsuppgifter tillkommer utöver detta.

  Som socialsekreterare i Lekebergs kommun får du ett utvecklande, varierat och ansvarfullt arbete. Det finns stora möjligheter för dig att påverka din arbetsdag och att vara delaktig i förändrings- och förbättringsarbetet som pågår.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Biståndshandläggare för vikariat till Individ- och familjeomsorgen

  2019-06-04
  Vi söker nu en biståndshandläggare för ett föräldravikariat som sträcker sig till och med April 2020.

  Som biståndshandläggare arbetar du utifrån ett rehabiliterande synsätt. Du har en helhetssyn och bemöter individen med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Biståndshandläggarna arbetar nära kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och utförare och arbetet innebär också en nära dialog med de personer som söker insatser samt deras anhöriga.

  Ditt huvudsakliga uppdrag som handläggare är att informera, utreda, besluta om och följa upp insatser enligt SoL och LSS. Du hanterar överklagningsprocesser och kontakter med andra myndigheter.
  I arbetet ingår också att ge råd och stöd till individer.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se