Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Lediga jobb i kommunen

Vad roligt att du är intresserad av att arbeta i Lekebergs kommun! Vi är en expansiv kommun som präglas av en helhetssyn, hållbar utveckling och tillväxt. 

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetar- och ledarskapet präglas av delaktighet, påverkansmöjligheter och en god arbetsmiljö. Som medarbetare i Lekebergs kommun kan du också få ta del av en rad olika förmåner.

Vi har landsbygdens fördelar med attraktivt boende i naturliga miljöer, ett rikt kultur- och fritidsliv och bra företagsklimat. Med goda kommunikationer är det aldrig långt till det större utbudet i storstaden. Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar.

Vill du vara med på resan?

 • Vi söker en verksamhetscontroller/MAR


  Denna tjänst är en nyinrättad tjänst, vilket innebär att den som rekryteras har stor påverkansmöjlighet på utformningen. Fördelningen är 70/30 (controller/MAR).

  Arbetet som verksamhetscontroller i en växande kommun som Lekeberg är ett mångfacetterat arbete där du arbetar med uppföljning och utveckling i verksamheten. Det innebär att arbeta brett och i nära samarbete med vår verksamhetsutvecklare. I rollen ingår även att ge stöd i verksamhetsfrågor till enhetschefer och förvaltningschef, inom socialförvaltningen, och att samverka/samarbeta inom och utanför kommunen.
  Tillsammans med ledningsgruppen strävar vi efter en ständig utveckling och att leva upp till kommunens ledord - nytänkande och naturligt nära - vilket vi tycker att vi lyckas med.
  Den tekniska och digitala utvecklingen inom välfärden arbetar vi med att införliva i våra verksamheter så att tekniken ska stödja våra arbetssätt, där har vi kommit en god bit på väg.

  Vi får fler och fler personer med komplex sjukdomsbild eller omfattande livslånga funktionsnedsättningar. Vi har därför behov av en MAR som säkerställer en jämlik tillgång till hälsofrämjande, preventiva och rehabiliterande åtgärder av hög kvalitet samt att rätt kompetens tillhandahålls till alla dessa personer. Rehabilitering är komplicerat. MAR ansvarar för att nationella riktlinjer följs, att vara en del av kunskapsstyrningen, utvärdera och följa upp rehabilitering.
  MAR ansvarar för att:
  • stötta arbetsterapeuter i komplicerade yrkesfrågor,
  • utreda och handlägga avvikelser (Lex Maria)
  • samordna processen kring både rehabilitering och hjälpmedel
  • avgränsningsfrågor och prioriteringar med mera.
  MAR är även ett stöd för enhetscheferna gällande brukarnas rehabilitering. MAR är också ett stöd vid upphandling av olika medicin-tekniska hjälpmedel och
  MAR utreder och bedömer avvikelser inom sitt ansvarsområde.

  Du kommer att ingå i förvaltningens ledningsgrupp och vara placerad i kommunhuset i Fjugesta.

  Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:
  - vidareutveckla digitaliseringen inom ditt område
  - systemförvaltning och samordning för förekommande IT-stöd
  - hålla utbildningar
  - ta fram och redovisa statistiskt underlag
  - systematisk kartläggning, rapportering, analys och uppföljning av kvalitetsarbetet
  - ta fram, utveckla, utvärdera och följa upp rutiner och arbetssätt
  - driva vissa utredningar och projekt
  - handlägga LOV
  - handläggning e-tjänst.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Är du vår nya kock?


  Vi söker nu en kock med stor passion för mat och service!

  I Lekebergs kommun finns fyra produktionskök inom Måltidsenheten; Centralköket på Lekebergskolan, Hidinge skolrestaurang, förskolan Lär-Kan och förskolan Södra. Där lagas all mat som distribueras ut i kommunens skolor, barnomsorg och äldreomsorg. Varje vardag produceras ca 2100 måltider. Måltidsenheten ansvarar för att alla deras kunder erbjuds en bra och variationsrik kost och i så lång utsträckning som möjligt lagas all mat från grunden. Vi tror att nyckeln till framgång ligger i stort samarbete över gränserna, till exempel mellan kök och pedagogisk verksamhet. Köket skall ingå i skolan och vården som en integrerad del.

  Du sprider din matglädje till alla våra viktiga gäster som består av barn, pedagoger och seniorer. Du ser betydelsen av ditt arbete för helheten i verksamheten.

  I arbetsuppgifterna som kock arbetar du för att den mat som serveras håller en hög kvalitet utifrån livsmedelsverkets riktlinjer "Bra mat i förskolan/ skolan/äldreomsorgen". Din roll är mycket viktig och tillsammans med de andra kockarna och måltidsbiträdena utför ni matlagning, planering, beställning, disk m.m.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Specialpedagog till Mullhyttans skola


  Vi söker dig som vill vara med och bidra till utvecklingen av Mullhyttans skola och elevhälsoarbetet generellt inom alla våra skolor i Lekebergs kommun! Är du behörig specialpedagog med passion för elevhälso- och utvecklingsarbete? - Då ser vi fram emot just din ansökan!

  Tjänsten fördelas som så att 60% av arbetet är riktat mot Mullhyttans skola och övriga 40% utgör en samordnarroll för specialpedagoger och ingå i den Samlade elevhälsan. Inom den Samlade elevhälsan arbetar skolsköterska, kurator, psykolog, skolläkare och språk- och talpedagog.

  Du arbetar tillsammans med skolans övriga medarbetare och lokala elevhälsan utifrån ett F-6 perspektiv för att fortsätta utveckla skolans elevhälsoarbete. Delaktighet och möjlighet till gemensam reflektion genomsyrar hela skolans arbete. Hos oss är samarbete och att hjälpas åt en självklarhet. Vi arbetar utifrån lektionsdesign.

  I rollen som specialpedagog driver du det pågående arbetet med att utveckla våra lärmiljöer och se till att det finns lärmiljöer där alla elever kan befinna sig och kunna utvecklas. I tjänsten ingår att handleda våra pedagoger i specialpedagogiska frågor och att bygga förtroendefulla relationer med dem du möter i ditt arbete. Du ansvarar för att samordna insatser som skapar förutsättningar för att alla elever ska få bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. Frågor som är i ständigt fokus för dig är att bygga på styrkor och friskfaktorer i allt arbete både vad gäller barn och vuxna.

  I ditt uppdrag ingår huvudsakligen att:
  • arbeta främjande och förebyggande samt systematiskt följa upp pågående utvecklingsarbete
  • i samverkan genomföra pedagogiska utredningar om behov av särskilt stöd
  • självständigt leda och stödja utvecklingen av det pedagogiska arbetet
  • tillsammans med kollegor skapa en tillgänglig lärmiljö för eleverna.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Utvecklingsledare till nya förskolan Ugglan i Lanna/Hidinge


  Vi söker dig som vill ha ett roligt, varierande och meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. I rollen som utvecklingsledare har du stora möjligheter att vara med och forma den nyöppnade förskolan Ugglan.

  Förskolan Ugglan kommer att öppnas till hösten 2022 och ligger belägen i centrala Hidinge/Lanna längs med Vretalundsvägen, söder om förskolan Lär-Kan. Förskolan har två avdelningar med ca 30-40 förskoleplatser.

  Som utvecklingsledare på en ny förskola ansvarar du för att ha en övergripande samordningsroll och vara drivande i förskolans utveckling. Du ingår även i rektorns ledningsgrupp tillsammans med andra utvecklingsledare. Du kommer även att ha en viktig roll i att upprätta nya rutiner och skapa god ordning i ett nytt arbetslag. Du utgör ett stöd för rektor och arbetar för att skapa fungerande relationer, god kommunikation och ett respektfullt förhållningssätt inom arbetslaget.

  I din roll som utvecklingsledare ska du tillsammans med dina kollegor ansvara för att skapa en meningsfull, trygg och utmanande miljö, där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.

  Som tillsvidareanställd förskollärare i vår kommun erbjuds du utöver våra ordinarie förmåner:
  • pedagogisk utvecklingstid tillsammans med kollegor
  • kompetensutveckling med fem kompetensutvecklingsdagar/år
  • kollegialt lärande i nätverk
  • deltagande i pågående projekt
  • avgiftsfri pedagogisk lunch
  • en naturnära arbetsmiljö
  • arbetskläder.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Förskollärare till nya förskolan Ugglan i Hidinge/Lanna


  Tack vare Lekeberg kommuns snabba expandering slår kommunen till hösten upp dörrarna till en ny förskola. Vi söker två förskollärare som vill vara med från start och utveckla utbildningen för barnen på förskolan Ugglan.

  Förskolan ligger i centrala Hidinge/Lanna längs med Vretalundsvägen, söder om förskolan Lär-Kan. Förskolan Ugglan har två avdelningar med ca 30-40 förskoleplatser.

  Som förskollärare på förskolan Ugglan får du, tillsammans med övriga förskollärare, ansvara för och skapa en meningsfull och trygg miljö för barnen samt ge varje barn rätt förutsättningar att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Till rollen hör även att utveckla och upprätthålla goda relationer till kollegor, barn och vårdnadshavare samt att arbeta med ständig kvalitetsutveckling av utbildningen för förskolans barn.

  Som tillsvidareanställd förskollärare i vår kommun erbjuds du utöver våra ordinarie förmåner:
  • pedagogisk utvecklingstid tillsammans med kollegor
  • kompetensutveckling med fem kompetensutvecklingsdagar/år
  • kollegialt lärande i nätverk
  • deltagande i pågående projekt
  • avgiftsfri pedagogisk lunch
  • en naturnära arbetsmiljö
  • arbetskläder.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker en socialsekreterare till Individ- och familjeomsorgen/barn- och familj


  Vi söker en socialsekreterare till Individ- och familjeomsorgen där inriktningen blir barn- och familj.

  Individ och familjeomsorgen har en helhetssyn på människan. I vårt arbete fokuserar vi på förebyggande insatser med nära samverkan mellan individ, familj och dess nätverk. Intern och extern samverkan är naturliga inslag i vardagsarbetet, samt deltagande i ett aktivt utvecklingsarbete som är självklara delar i arbetsuppgifterna.

  Barn- och familjeteamet arbetar för att barn och ungdomar ska få sina grundläggande behov tillgodosedda genom trygga och stabila uppväxtförhållanden och förutsättningar som gynnar deras utveckling.
  Arbetsuppgifter som förekommer är exempelvis att med barnet i centrum utreda ansökningar/anmälningar och följa upp beviljade insatser enligt SoL och LVU gällande barn och unga.
  Även andra på ett socialkontor förekommande arbetsuppgifter tillkommer utöver detta.

  Som socialsekreterare i Lekebergs kommun får du ett utvecklande, varierat och ansvarfullt arbete. Det finns stora möjligheter för dig att påverka din arbetsdag och att vara delaktig i förändrings- och förbättringsarbetet som pågår.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker förskollärare till LärKan i Lanna


  Vi söker nu dig som tillsammans med övriga medarbetare i arbetslaget vill utveckla vår verksamhet och satsa framåt. Alltid med barnens bästa framför dina ögon.

  I ditt uppdrag som förskollärare ska du tillsammans med kollegor ansvara för och skapa en meningsfull, trygg och utmanande miljö, där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.

  Som tillsvidareanställd förskollärare i vår kommun erbjuds du utöver våra ordinarie förmåner:
  • Pedagogisk utvecklingstid enskilt och tillsammans med kollegor
  • Kompetensutveckling med fem kompetensutvecklingsdagar/år
  • Kollegialt lärande i nätverk
  • Deltagande i pågående projekt
  • Avgiftsfri pedagogisk lunch
  • En naturnära arbetsmiljö
  • Arbetskläder.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Lärare i textilslöjd i kombination med annat ämne


  Vi söker en kreativ textilslöjdslärare med passion för hantverket som tillsammans med övriga kollegor vill vara delaktig och utveckla undervisningen inom slöjdämnet. Det är en kombinationstjänst där du undervisar i ämnet textilslöjd (ca 80%) samt annat ämne på två av våra F-6 skolor i Lekebergs kommun. Vilket annat ämne det är beror på vilken behörighet du har.

  Personalen på skolorna är organiserade i arbetslag som alla är mycket engagerade och arbetar för en hög måluppfyllelse. Vi arbetar även för att varje elev ska få bli sitt bästa jag genom en trygg och lyckad skolgång. Du kommer att arbeta nära dina kollegor och specifikt i nära samarbete med lärare som har inriktning trä- och metallslöjd.

  Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i textilslöjd i kombination med annat ämne, i årskurserna 3-6. Du tjänstgör större delen av uppdraget på Hidinge skola samt även Mullhyttans skola till viss del. Det finns tillgång till välutrustade slöjdsalar på båda skolorna.

  Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument. Du planerar och genomför utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och betygssättning. Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. Vid behov ansvarar du för kontakter med stödfunktioner kring elev. Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund. I dina arbetsuppgifter kan även mentorskap komma att ingå.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker dig som vill ge våra elever en fantastisk start på sin skolgång!


  Vill du vara med och bidra till att ge våra yngsta elever en fantastisk start på grundskolan genom att undervisa i förskoleklass? Då är det dig vi söker!

  Hidinge skola är en F-6 skola med cirka 320 elever och 35 medarbetare. Skolan ligger i Hidinge i utkanten av Lanna i Lekebergs kommun och det tar mindre än en halvtimme att åka från Örebro.
  Skolan är organiserad i tre arbetslag; fritidshem, F-3 och 4-6. Hidinge skola är omgiven av en fin utemiljö med stor skolgård, både med asfalt och stora grönytor.

  Vi söker nu en driven pedagog för arbete med undervisning i förskoleklass. Rollen innefattar att vara en god förebild för våra yngsta elever och samtidigt lägga grunden för deras skolgång.

  I ditt uppdrag som lärare i förskoleklass ingår att:
  • stödja och stimulera elevernas lärande
  • planera och genomföra undervisning
  • erbjuda eleverna en inspirerande lärmiljö och möjliggöra för social och kunskapsmässig utveckling
  • upprätta och utveckla goda relationer till både elever och vårdnadshavare
  • informera vårdnadshavare om elevernas skolsituation
  • vara en del av skolans fritidsverksamhet utöver undervisningen
  • arbeta med ständig kvalitetsutveckling av utbildningen
  • utveckla det kollegiala lärandet på arbetsplatsen

  I rollen ingår även att leda och utveckla förskoleklassen för att på så sätt skapa förutsättningar för att nå full måluppfyllelse och goda resultat. Detta gör du utifrån våra gemensamma styrdokument och din professionalitet.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Hidinge skola växer och söker flera lärare för undervisning i åk F-3


  Vår skola växer och inför kommande läsår behöver vi utöka vårt pedagogiska team med flera lärare för undervisning i åk F-3. I arbetslaget F-3 strävar vi efter att samplanera lektioner och undervisning för att skapa struktur och samsyn. Nu söker vi dig som vill vara en viktig del i att säkra våra elevers skolgång.

  Målet i ditt uppdrag som lärare är att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen så att eleverna når kunskapskraven. Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget utifrån gällande styrdokument. Du planerar och genomför utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och bedömning.

  Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund. Vi är måna om att arbetet sker med hjälp av ICDP, ITK samt formativ bedömning tillsammans med ett positivt och lösningsfokuserat arbetssätt.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se