Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Lediga jobb i kommunen

Vad roligt att du är intresserad av att arbeta i Lekebergs kommun! Vi är en expansiv kommun som präglas av en helhetssyn, hållbar utveckling och tillväxt. 

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetar- och ledarskapet präglas av delaktighet, påverkansmöjligheter och en god arbetsmiljö. Som medarbetare i Lekebergs kommun kan du också få ta del av en rad olika förmåner.

Vi har landsbygdens fördelar med attraktivt boende i naturliga miljöer, ett rikt kultur- och fritidsliv och bra företagsklimat. Med goda kommunikationer är det aldrig långt till det större utbudet i storstaden. Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar.

Vill du vara med på resan?

 • Förskollärare? Då söker vi just dig!


  Vi söker nu flera förskollärare 100% med tillsvidare anställning!

  I ditt uppdrag som förskollärare ska du tillsammans med kollegor ansvara för och skapa en meningsfull, trygg och utmanande miljö, där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. I övrigt ingår på en förskola alla vanligt förekommande arbetsuppgifter.

  Som förskollärare i vår kommun erbjuds du:
  • Pedagogisk utvecklingstid enskilt och tillsammans med kollegor
  • Kompetensutveckling med fem kompetensutvecklingsdagar/år
  • Kollegialt lärande i nätverk
  • Deltagande i pågående projekt
  • En naturnära arbetsmiljö
  • Avgiftsfri pedagogisk lunch
  • Goda kommunikationer
  • Arbetskläder


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker nu en arbetsmarknadskonsulent!


  Avdelningen för näringsliv integration och arbetsmarknad söker nu en vikarie inför sommarmånaderna. Du kommer att få en bred spännvidd och erfarenhet under sommaren då du kommer att stärka upp vårt team som arbetar både med mottagandet av nyanlända i kommunen och med olika typer av insatser som syftar till att individer ska nå egen försörjning antingen genom att motiveras till studier eller genom att få arbete. Under sommaren kommer du att arbeta i team med erfaren personal.

  När det gäller mottagandet av nyanlända finns vi på plats för att hjälpa till vid bosättning, vi stöttar i alla administrativa processer och kontakter mot myndigheter, bostadsbolag och internt i kommunen för att individerna så snabbt det är möjligt ska komma igång med sin etableringsprocess.

  Vi har en stor tilltro till människors vilja och förmåga att bidra till samhället och nå egen försörjning. Ibland kan man behöva hjälp på vägen och då finns vi där. Vi har många och goda samarbeten med arbetsplatser och arbetsgivare för att göra det möjligt för individer att växa in i en roll eller att prova på ett arbete. Vi har också en del egna aktiviteter som vi planerar och genomför tillsammans med våra deltagare och medarbetare. Våra egna aktiviteter är t.ex att leverera matlådor till äldre, grönyteskötsel och andra enklare serviceuppdrag inom kommunen. Du kommer att vara en del i att motivera individer att våga växa i sina roller, du kommer också att vara en del i att planera och genomföra och följa upp det dagliga arbetet.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Samordnare till Linden och HSL


  Vi söker nu en medarbetare som ska vara ett administrativt stöd till enhetschef inom Linden och inom HSL. Du kommer att vara behjälplig i alla förekommande arbetsuppgifter som ingår i en samordnarroll, dvs. det kan vara allt från personalfrågor, schemaläggning, bemanning, dokumentation, driva förändringsarbeten etc. I din roll ingår även att vara administratör för vårt larmsystem.
  Du får veta mer om du blir kallad till intervju.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Socionom sökes till Individ- och familjeomsorgen, vuxengruppen


  Huvudsakliga arbetsuppgifter:
  • handläggning av ekonomiskt bistånd.

  I uppdraget ingår även att göra förhandsbedömningar av inkomna anmälningar, samt genomföra utredningar och uppföljningar gällande:
  • missbruks/beroendeproblematik
  • hot- och våld i nära relationer.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker en teamledare till utredningsteamet!


  Utredningssekreterarna utgör ett team som arbetar i nära samarbete med varandra samtidigt som var och en har egna ansvarsområden. Som teamledare är du den samordnande länken och ledaren i det vardagliga arbetet. I rollen ingår att motivera och coacha ditt team till goda resultat. Som teamledare är du en god förebild och ledare för verksamheten med ett inkluderande arbetssätt och trivs att arbeta verksamhetsnära. Du kommer att ha ett nära samarbete med avdelningschef och övriga teamledare.

  I rollen ingår även att vara utredningssekreterare för kommunstyrelseförvaltningen. Som utredningssekreterare ingår många olika arbetsuppgifter och du kommer att vara en del i kommunövergripande processer och projekt.
  Uppdraget innehåller bland annat:
  • Nämndadministration
  • Kvalificerade utredningar
  • Utveckling av administrativa processer
  • Projektarbete
  • Framtagande och revidering av styrdokument
  • Stöd till handläggare och politiker.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Är du vår nya IT-specialist inom IT-arbetsplats?


  Är du vår nya IT-specialist som vill vara en viktig del i att digitalisera sydnärkekommunerna Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg?
  Sydnärkes IT-förvaltning är en sammanslagning av IT-avdelningarna i Lekeberg, Askersund, Hallsberg och Laxå kommun. Vi är idag 15 anställda med placeringsort i Fjugesta, Lekebergs kommun.
  Du kommer främst arbeta med att identifiera problem och vanligt återkommande incidenter samt delta i leveransflödet av datorer och annan utrustning.
  "På platsen support".


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker sjuksköterskor för sommarvikariat med möjlighet till bonus


  Att arbeta som sjuksköterska i kommunal verksamhet är ett ansvarsfullt och varierande arbete. Vi söker nu flera sjuksköterskor som kan arbeta som sommarvikarier. Du kommer att vara verksam hos brukare i deras eget hem och på våra särskilda boenden.
  I sjuksköterskeuppdraget ingår normalt förekommande arbetsuppgifter såsom läkemedelshantering, omläggningar, bedömningar, dokumentation och palliativ omvårdnad.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker tre socialsekreterare till individ- och familjeomsorgen/barn- och familj


  Vi söker tre socialsekreterare till individ- och familjeomsorgen/barn- och familj.
  Två tillsvidaretjänster och ett vikariat som sträcker sig till 31/1- 2022.

  Individ och familjeomsorgen har en helhetssyn på människan. I vårt arbete fokuserar vi på förebyggande insatser med nära samverkan mellan individ, familj och dess nätverk. Intern och extern samverkan är naturliga inslag i vardagsarbetet, samt deltagande i ett aktivt utvecklingsarbete som är självklara delar i arbetsuppgifterna.

  Barn- och familjeteamet arbetar för att barn och ungdomar ska få sina grundläggande behov tillgodosedda genom trygga och stabila uppväxtförhållanden och förutsättningar som gynnar deras utveckling.
  Arbetsuppgifter som förekommer är exempelvis att med barnet i centrum utreda ansökningar/anmälningar och följa upp beviljade insatser enligt SoL och LVU gällande barn och unga.
  Även andra på ett socialkontor förekommande arbetsuppgifter tillkommer utöver detta.

  Som socialsekreterare i Lekebergs kommun får du ett utvecklande, varierat och ansvarfullt arbete. Det finns stora möjligheter för dig att påverka din arbetsdag och att vara delaktig i förändrings- och förbättringsarbetet som pågår.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Sommarvikarier till socialförvaltningen - med möjlighet till bonus


  Under sommaren behöver vi din hjälp inom socialförvaltningen!
  Kan du dessutom arbeta 8 sammanhängande kalenderveckor under juni, juli och augusti utifrån verksamhetens behov så får du 4000 kr utöver avtalsenlig lön.
  Vi söker personal till våra särskilda boenden, hemtjänsten och till LSS-verksamheterna.
  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att ge omvårdnad, stöd och service till brukarna utifrån deras individuella behov. Du kommer också att utföra olika typer av hälso- och sjukvårdsinsatser efter delegering av sjuksköterska.
  Du kommer även att dokumentera i Procapita.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se