Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Lediga jobb i kommunen

Vad roligt att du är intresserad av att arbeta i Lekebergs kommun! Vi är en expansiv kommun som präglas av en helhetssyn, hållbar utveckling och tillväxt. 

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetar- och ledarskapet präglas av delaktighet, påverkansmöjligheter och en god arbetsmiljö. Som medarbetare i Lekebergs kommun kan du också få ta del av en rad olika förmåner.

Vi har landsbygdens fördelar med attraktivt boende i naturliga miljöer, ett rikt kultur- och fritidsliv och bra företagsklimat. Med goda kommunikationer är det aldrig långt till det större utbudet i storstaden. Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar.

Vill du vara med på resan?

 • Vi söker förskollärare till LärKan i Hidinge


  Vi söker nu dig som tillsammans med övriga medarbetare i arbetslaget vill utveckla vår verksamhet och satsa framåt. Alltid med barnens bästa framför dina ögon.

  I ditt uppdrag som förskollärare ska du tillsammans med kollegor ansvara för och skapa en meningsfull, trygg och utmanande miljö, där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.

  Som tillsvidareanställd förskollärare i vår kommun erbjuds du utöver våra ordinarie förmåner:
  • Pedagogisk utvecklingstid enskilt och tillsammans med kollegor
  • Kompetensutveckling med fem kompetensutvecklingsdagar/år
  • Kollegialt lärande i nätverk
  • Deltagande i pågående projekt
  • Avgiftsfri pedagogisk lunch
  • En naturnära arbetsmiljö
  • Arbetskläder.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker bistånds/LSS-handläggare, vikariat föräldraledighet


  Lekebergs kommun söker en biståndshandläggare till ett vikariat för föräldraledighet till Individ- och familjeomsorgen för handläggning av ärenden i huvudsak inom äldreomsorg, socialpsykiatri och LSS.

  I rollen som biståndshandläggare kommer du att utreda, bedöma, fatta beslut samt göra uppföljningar, enligt socialtjänstlagen och LSS. Individ- och familjeomsorgen har en helhetssyn på både människa och verksamhet. Vi söker dig som har engagemang för socialt arbete och är öppen och nyfiken på förbättringsarbete med fokus på brukarnas behov.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker en vikarierande boendestödjare för nattarbete


  Nu söker vi en boendestödjare för vikariat (natt) till gruppbostaden Hasselbacken, inom LSS.

  Arbetet utgår ifrån varje boende/deltagares individuella genomförandeplan och utförs i enlighet med verksamhetens uppdrag tillsammans med övrig personal. Arbetet är mycket variationsrikt.
  Ditt uppdrag som boendestödjare är att ge stöd och handledning till de boende utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Arbetsuppgifterna kan beskrivas som att motivera, handleda och vara behjälplig i olika vardagssituationer (tvätt, städ personlig omvårdnad, fritidsaktiviteter), upprätthålla sociala kontakter och relationer.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Socialsekreterare sökes till Individ- och familjeomsorgen, vuxengruppen


  Individ- och familjeomsorgen i Lekebergs kommun är organiserade under Socialförvaltningen och sammanlagt är vi 19 medarbetare. Vi har två team, ett med inriktning mot Barn- och familj samt ett med inriktning mot Vuxna.

  Huvudsakliga arbetsuppgifter:
  • handläggning av ekonomiskt bistånd.

  I uppdraget ingår även att handlägga inkomna ansökningar gällande:
  • missbruk/beroendeproblematik
  • hot- och våld i nära relationer.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vikarierande boendestödjare sökes till servicebostad/gruppbostad inom LSS


  Socialförvaltningen söker nu flera boendestödjare, för vikariat, med syfte att stärka upp bemanningen inom samtliga våra LSS-verksamheter, främst gruppbostad och servicebostad. Du kommer att ha ett fastställt schema som du arbetar utefter och kommer att ha en tillhörighet inom någon av verksamheterna där du får möjlighet att delta vid exempelvis arbetsplatsträffar.

  Arbetet utgår ifrån varje boende/deltagares individuella genomförandeplan och utförs i enlighet med verksamhetens uppdrag tillsammans med övrig personal. Arbetet är mycket variationsrikt.
  Ditt uppdrag som boendestödjare är att ge stöd och handledning till de boende utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Arbetsuppgifterna kan beskrivas som att motivera, handleda och vara behjälplig i olika vardagssituationer (tvätt, städ personlig omvårdnad, fritidsaktiviteter), upprätthålla sociala kontakter och relationer.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Undersköterska sökes för tillsvidareanställning till hemtjänsten i Fjugesta


  Att arbeta som undersköterska inom Lekebergs kommun är ett självständigt, ansvarsfullt och varierande arbete och ett av Sveriges viktigaste jobb!

  Hos oss har du goda påverkansmöjligheter i förändrings- och förbättringsarbetet. Som undersköterska får du en betydande roll för våra brukare. Inom hemtjänsten är man verksam hos brukarna i deras eget hem. Hos oss lär du känna brukarna och deras anhöriga väl, vilket ger en god kontinuitet.

  Du kommer att arbeta med omvårdnadsinsatser av olika slag utifrån ett rehabiliterande arbetssätt och efter brukarens individuella behov, enligt SoL och HSL. Tillsammans med dina kollegor och andra professioner ska du med omsorg och omtanke säkerställa att våra brukare får bästa möjliga tillvaro.

  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att, utifrån biståndsbeslut, planera och utföra kvalificerat omvårdnadsarbete. Utöver det praktiska arbetet ingår även att dokumentera händelser kring brukaren samt att ha kontakt med brukarens anhöriga.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker en lärare i ämnet matematik!


  Lekebergsskolan 7-9 växer och vi söker därför en ny lärare i ämnet matematik. Tjänsten är fördelad på ca 50 % klassundervisning och ca 50 % ämnesresurs/stöd.


  Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom ditt ämne i årskurs 7-9. I dina arbetsuppgifter kommer även mentorskap att ingå.

  Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument. Du planerar och genomför utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och betygssättning. Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. Vid behov ansvarar du för kontakter med stödfunktioner kring elev. Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker Elevassistent till Lekebergsskolan 7-9


  Uppdraget är i huvudsak riktat mot enskild elev där du följer eleven under skoldagen.

  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker lärare till Hidinge skola för vikariat!


  Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument. Du planerar och genomför utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och bedömning. Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.

  Vi är måna om att arbetet sker med hjälp av ICDP, ITK samt formativ bedömning tillsammans med ett positivt och lösningsfokuserat arbetssätt. Vilken årskurs du kommer att undervisa i beror på vilken typ av lärarbehörighet du har.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Lärare med inriktning fritidshem/fritidspedagog till Hidinge skola


  En tjänst på vårt fritidshem innebär att vara en del av hela skolans verksamhet. Vår skola strävar efter en hög delaktighet och en god arbetsmiljö där ett helhetstänk prioriteras. Hos oss får du möjlighet att utveckla och driva det pedagogiska arbetet inom vår fritidsverksamhet och även i skolans verksamhet.
  Tillsammans med övriga kollegor på fritidshemmet ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera verksamheten samt driva verksamhetsutveckling mot uppställda mål.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker enhetschef för projektanställning till Linden


  Vi satsar på att förstärka ledarskapet under ett år då vi gjort flera stora förändringsarbeten på Linden. För att fortsätta med implementering och utveckling av nya rutiner och arbetssätt behöver ledarskapet förstärkas så att chefen kan finnas mer närvarande. Du kommer att arbeta som en av två enhetschefer, där ni tillsammans ansvarar för helheten på Linden. Denna tjänst är en projektanställning. Uppdraget innefattar ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du säkerställer att arbetet sker i enlighet med uppdrag och uppsatta mål och att verksamheten drivs med hög kvalitet och effektivitet.
  En viktig uppgift blir också att tillsammans med dina medarbetare utveckla arbetssätt med syfte att ständigt förbättra verksamheten för brukarnas bästa. Vi tror att ett lagarbete där allas kreativitet och idéer tas tillvara skapar ett stort engagemang.
  Din roll innefattar även att skapa goda förutsättningar för brukare/patienter och medarbetare, vilket bl.a. innebär samverkan med både interna och externa aktörer.

  Du kommer att ingå i en ledningsgrupp bestående av enhetschefer, verksamhetscontroller och verksamhetsutvecklare, som alla rapporterar direkt till socialchef. Som del av en ledningsgrupp förväntas du också att se till helheten och till det bästa för hela förvaltningen, att man i ledningsgruppen kan få bli sitt bästa jag. För oss är det viktigt att alla medarbetare bidrar till att skapa och vidareutveckla en kultur med värderingar såsom öppenhet, ömsesidigt förtroende och lagarbete med fokus på dem vi är till för.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker flera förskollärare till våra förskolor!


  Nu söker vi flera förskollärare till förskolorna i Lekebergs kommun!

  Vill du vara med och utveckla utbildningen och satsa framåt för barnens bästa?
  - Då ser vi fram emot just din ansökan!

  I ditt uppdrag som förskollärare ingår att:
  • tillsammans med kollegor ansvara för och skapa en meningsfull, trygg och utmanande miljö för barnen
  • se till att varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar
  • uppmuntra kreativitet, leklust och nyfikenhet hos barnen
  • utveckla och upprätthålla goda relationer till kollegor, barn och vårdnadshavare
  • driva, utveckla och planera det pedagogiska arbetet utifrån läroplanen
  • arbeta med ständig kvalitetsutveckling av utbildningen.

  Som förskollärare i vår kommun erbjuds du:
  • pedagogisk utvecklingstid enskilt och tillsammans med kollegor
  • kompetensutveckling med fem kompetensutvecklingsdagar/år
  • kollegialt lärande i nätverk
  • deltagande i pågående projekt
  • en naturnära arbetsmiljö
  • avgiftsfri pedagogisk lunch
  • goda kommunikationer
  • arbetskläder.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se