Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Lediga jobb i kommunen

Vad roligt att du är intresserad av att arbeta i Lekebergs kommun! Vi är en expansiv kommun som präglas av en helhetssyn, hållbar utveckling och tillväxt. 

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetar- och ledarskapet präglas av delaktighet, påverkansmöjligheter och en god arbetsmiljö. Som medarbetare i Lekebergs kommun kan du också få ta del av en rad olika förmåner.

Vi har landsbygdens fördelar med attraktivt boende i naturliga miljöer, ett rikt kultur- och fritidsliv och bra företagsklimat. Med goda kommunikationer är det aldrig långt till det större utbudet i storstaden. Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar.

Vill du vara med på resan?

 • Pedagog/lärare till Lekebergsskolan F-6 för vikariat


  Vi söker nu dig som vill arbeta hos oss som pedagog/lärare på ett vikariat under läsåret 22/23. Medarbetarna på Lekebergsskolan F-6 är organiserade i arbetslag som arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bli sitt bästa jag genom en trygg och lyckad skolgång. Vår verksamhet bygger på att barnen ska känna trygghet och få stöd oavsett var i utvecklingskurvan de befinner sig där personalen samarbetar för bästa resultat. Vi arbetar systematiskt med att skapa trygghet, trivsel och utveckling genom delaktighet. Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team!

  Detta uppdrag innehåller både undervisning i klass samt arbete i skolans fritidshem.

  Arbete i vårt fritidshem innebär att vara en del av hela skolans verksamhet. Vår skola strävar efter en hög delaktighet och en god arbetsmiljö där ett helhetstänk prioriteras. Tillsammans med övriga pedagoger på fritidshemmet ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera verksamheten mot uppställda mål. Du arbetar för att stödja elevernas utveckling och ge dem möjlighet till att utöva olika fritidsaktiviteter. I arbetet ingår att utveckla elevernas sociala förmågor och kunskaper.

  Samarbetet med elever, vårdnadshavare, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. Vid behov ansvarar du för kontakter med stödfunktioner kring elev. Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Är du Äppelgårdens nya förskollärare?


  Nu söker vi dig som är förskollärare och vill bli en del av förskolan Äppelgården där du har goda påverkansmöjligheter i förändrings- och förbättringsarbetet. Förskolans gård består av en uppvuxen trädgård med flera stora fruktträd, sandlåda, gungor, lekstuga samt ett område med syrenbuskar. Trädgården inbjuder till lek i olika konstellationer och är lagom fysiskt utmanande med kuperad terräng samt träd att klättra i.

  I ditt uppdrag som förskollärare ska du tillsammans med kollegor ansvara för och skapa en meningsfull, trygg och utmanande miljö, där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Som förskollärare ser du till att varje barn utmanas utifrån där de befinner sig såväl kunskapsmässigt som motoriskt. Du arbetar med att utveckla och upprätthålla goda relationer till kollegor, barn och vårdnadshavare samt med ständig kvalitetsutveckling av utbildningen.

  Som förskollärare i vår kommun erbjuds du:
  • Pedagogisk utvecklingstid enskilt och tillsammans med kollegor
  • Kompetensutveckling med fem kompetensutvecklingsdagar/år
  • Kollegialt lärande i nätverk
  • Deltagande i pågående projekt
  • En naturnära arbetsmiljö
  • Avgiftsfri pedagogisk lunch
  • Goda kommunikationer
  • Arbetskläder.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Hidinge skola söker två lärare för undervisning i åk F-3


  Vår skola växer och inför kommande läsår behöver vi utöka vårt pedagogiska team med två lärare för undervisning i åk F-3. I arbetslaget F-3 strävar vi efter att samplanera lektioner och undervisning för att skapa struktur och samsyn. Nu söker vi dig som vill vara en viktig del i att säkra våra elevers skolgång.

  Målet i ditt uppdrag som lärare är att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen så att eleverna når kunskapskraven. Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget utifrån gällande styrdokument. Du planerar och genomför utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och bedömning.

  Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund. Vi är måna om att arbetet sker med hjälp av ICDP, ITK samt formativ bedömning tillsammans med ett positivt och lösningsfokuserat arbetssätt.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Specialpedagog till Hidinge skola i Lekebergs kommun


  Vi söker en specialpedagog för att ansluta till vårt team! - Är du vår nya kollega?

  Du arbetar tillsammans med speciallärare utifrån ett F-6 perspektiv för att på ett strukturerat sätt utveckla skolans elevhälsa. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam tillsammans med skolläkare, skolsköterska, kurator, talpedagog samt psykolog. I rollen som specialpedagog driver du det pågående arbetet med att utveckla våra lärmiljöer och se till att det finns lärmiljöer där alla elever kan befinna sig och kunna utvecklas. I nära samarbete med rektor, skolsköterska, kurator och speciallärare bidrar du också till att ansvara för skolans utveckling.

  I tjänsten ingår att handleda våra pedagoger i specialpedagogiska frågor och att bygga förtroendefulla relationer med dem du möter i ditt arbete. Du ansvarar för att samordna insatser som skapar förutsättningar för att alla elever ska få de bästa möjligheterna att utvecklas. Frågor som är i ständigt fokus för dig är att bygga på styrkor och friskfaktorer i allt arbete både vad gäller barn och vuxna, åtgärdsprogram, extra anpassningar och organisatoriska frågor.

  I ditt uppdrag ingår huvudsakligen att:
  • arbeta främjande och förebyggande samt systematiskt följa upp pågående utvecklingsarbete
  • i samverkan genomföra pedagogiska utredningar om behov av särskilt stöd
  • självständigt leda och stödja utvecklingen av det pedagogiska arbetet
  • tillsammans med kollegor skapa en tillgänglig lärmiljö
  för eleverna
  • initiera rätt insatser i samverkan utifrån elevens behov.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Två lärare med inriktning fritidshem/fritidspedagog till Hidinge skola


  Nu söker vi två lärare/fritidspedagoger för tillsvidareanställning till Hidinge skola och fritidsverksamhet. En tjänst på vårt fritidshem innebär att vara en del av hela skolans verksamhet. Vår skola strävar efter en hög delaktighet och en god arbetsmiljö där ett helhetstänk prioriteras. Hos oss får du möjlighet att utveckla och driva det pedagogiska arbetet inom vår fritidsverksamhet och även i skolans verksamhet.

  I denna roll ingår att skapa miljöer för att främja elevernas kommunikation, nyfikenhet och aktivitet inom olika områden. Tillsammans med övriga kollegor på fritidshemmet ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera verksamheten samt driva verksamhetsutveckling mot uppställda mål.

  Skolan och fritidshemmet bedriver undervisning och pedagogisk verksamhet på sätt som motiverar, engagerar och ökar delaktigheten för samtliga elever. Arbetet innefattar att ge elever en meningsfull fritid före och efter skolan där den fria leken kombineras med kunskap. Du ansvarar för att aktivera och utveckla barnen. Under skoltid ingår i tjänsten att utföra andra pedagogiska uppdrag i skolan, så som att stötta lärare under lektioner samt ansvara för och delta i rastaktiviteter.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker en kreativ teamledare till vår utökade fritidsgårdsverksamhet


  Nu har just du en unik möjlighet att vara med och forma en meningsfull fritid för Lekebergs ungdomar! Du får chansen att vara med och bygga upp och forma en helt ny verksamhet!

  Lekebergs kommun satsar på att utveckla fritidsgårdsverksamheten i kommunen! Satsningen innebär ett utökat fokus på kvalitet, kontinuitet och kompetens i verksamheten.
  Lekebergs ungdomar ska ha en ökad delaktighet utifrån sina egna intressen och verksamheten ska skapas, organiseras, planeras och utvärderas tillsammans med eller av ungdomarna.
  Under 2023 kommer kommunen gå med i KEKS och öppettiderna kommer utökas, både för riktade grupper så som Funkis och öppen mötesplatsverksamhet. Verksamheten i Fjugesta kommer i nuläget fortsätta att bedrivas på Lekebergsskolan och riktar sig i första hand till ungdomar 13-19 år.

  Som teamledare har du ett operativt uppdrag att vara nära i verksamheten i vardagen men också att jobba strategiskt för verksamhetens utveckling. Tillsammans med kollega och chef deltar du aktivt i fritidsgårdens uppbyggnad och i din roll ingår att planera och utvärdera verksamheten.
  Det finns stora möjligheter till utveckling genom samverkan, därför ingår det även i ditt uppdrag att samverka med andra kommunala verksamheter, intresseorganisationer och civilsamhället.
  Utifrån ungdomarnas intresse och önskan ska du tillsammans med kollega driva verksamheten med både mötesplatsverksamhet med olika aktiviteter och i slutna grupper eller projekt.
  I ditt ansvarsområde ingår det viss arbetsledning och att ha den drivande rollen i verksamhetsutvecklingen. Din roll innebär att du alltid ska ha ett inkluderande förhållnings- och arbetssätt.

  Arbetsuppgifter som även ingår:
  • vara kontaktperson för verksamheten
  • utforma styrdokument för fritidsgården
  • ansvara för Loggboken och statistik
  • bokning av timvikarier
  • kassahantering
  • vara aktiv och närvarande på ungdomarnas mötesplattformar på social media


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vill du göra skillnad för våra ungdomar? Vi söker fritidsledare!


  En chans som kommer sällan! Nu kan just du få möjligheten att bidra till att bygga upp och forma en ny verksamhet!
  Lekebergs kommun satsar på att utveckla fritidsgårdsverksamheten i kommunen vilket innebär ett utökat fokus på kvalitet, kontinuitet och kompetens i verksamheten.
  Lekebergs ungdomar ska ha en ökad delaktighet utifrån sina egna intressen och verksamheten ska skapas, organiseras, planeras och utvärderas tillsammans med eller av ungdomarna. Kommunen kommer att gå med i KEKS och öppettiderna ska utökas, både för riktade grupper så som Funkis och öppen mötesplatsverksamhet. Verksamheten i Fjugesta kommer i nuläget fortsätta att bedrivas på Lekebergsskolan och riktar sig i första hand till ungdomar 13-19 år.

  Som fritidsledare kommer du att ha en betydande roll i att bygga upp och forma fritidsgårdsverksamheten tillsammans med chef och teamledare, samt att planera och följa upp fritidsgårdsverksamheten.
  Det ingår även i ditt uppdrag att samverka med andra kommunala verksamheter, intresseorganisationer och civilsamhället då det finns stora möjligheter till utveckling genom samverkan.
  Utifrån ungdomarnas intresse och önskan ska du tillsammans med kollega driva och utveckla verksamheten med både mötesplatsverksamhet med olika aktiviteter och i slutna grupper eller projekt. Din roll innebär att alltid ha ett inkluderande förhållnings- och arbetssätt och på fritidsgården är du en tydlig ledare som skapar trygghet och stabilitet. Du vill skapa en miljö för ungdomarna som är både aktivt inkluderande, stärkande och socialt engagerande, kreativ och säker, rolig och seriös, lekfull och planerad.

  I ditt uppdrag ingår också:
  • delta i utarbetandet av styrdokument för fritidsgårdsverksamheten
  • delta i verksamhetsutvecklingen
  • viss kassahantering
  • inköp
  • arbeta i loggboken samt statistik
  • boka timvikarier
  • vara aktiv och närvarande på ungdomarnas digitala mötesplattformar


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Biståndshandläggare - LSS, äldreomsorg och socialpsykiatri för vikariat


  Vi söker en biståndshandläggare för vikariat till Individ- och familjeomsorgen med huvudsaklig inriktning mot LSS där även arbete mot äldreomsorg och socialpsykiatri ingår i tjänsten.

  I rollen som biståndshandläggare kommer du att utreda, bedöma, fatta beslut samt göra uppföljningar, enligt socialtjänstlagen och LSS. Individ- och familjeomsorgen har en helhetssyn på både människa och verksamhet. Vi söker dig som har engagemang för socialt arbete och är öppen och nyfiken på förbättringsarbete med fokus på brukarnas behov.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Är du teckenspråkskunnig med vårdutbildning? Vi söker dig!


  Som boendestödjare utgör du en central del i våra boendes liv!
  Du bidrar till att människor med en psykisk funktionsnedsättning kan bo i en egen lägenhet med den känslan av självständighet det innebär och även ha en grundtrygghet i vardagen.
  Kastanjen är ett serviceboende med lägenheter för personer som har stöd med särskild service enligt LSS och består av 13 lägenheter, centralt placerade i Fjugesta. Som boendestödjare på Kastanjen ingår du i en arbetsgrupp med 14 medarbetare.

  Arbetet på Kastanjen utgår från varje persons individuella behov och önskemål och utförs i enlighet med verksamhetens uppdrag, tillsammans med övrig personal.
  Som boendestödjare bistår du med praktisk hjälp och omvårdnad i olika vardagssituationer. Du stöttar i att skapa struktur och rutiner i vardagen och bidrar till att skapa en meningsfull fritid för våra boende genom att möjliggöra deras val av aktiviteter och social interaktion.
  Arbetet är varierande och omväxlande och genomförs alltid utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Uppskattar du mat och möten med människor? Vi söker dig!


  Vi tror att du är en person med passion för mat och mötet med människor!
  Hos oss tror vi att nyckeln till framgång ligger i stort samarbete över gränserna, till exempel mellan kök och pedagogisk verksamhet. Vi vill att köket ska ingå i förskolan, skolan och vården som en integrerad del.
  Vi söker nu dig som vill utveckla din kunskap och passion för mat och arbeta som måltidsbiträde hos oss.

  Tjänsten innebär sedvanliga arbetsuppgifter inom tillagnings- och mottagningskök, som ex:
  • salladsberedning och uppläggning
  • lättare tillagning av måltider
  • servering
  • beställning av varor
  • diskhantering och städning

  Som anställd i Lekeberg får du ta del av en rad olika förmåner, som exempel kan nämnas friskvårdsersättning för upp till 2000 kr/år, flera semesterdagar när du fyller 40 respektive 50 år, föräldrapenningtillägg, kompletterande sjuklön vid sjukdom över 14 dagar, möjlighet att hyra personalcykel till bruttolöneavdrag, ett antal förmånliga försäkringar m.m.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker kockar med stor passion för mat och service!


  Nu har just du chansen att sprida din passion för mat till alla våra viktiga gäster!
  Du ser betydelsen av ditt arbete för helheten i verksamheten och vill bidra till att våra barn, pedagoger och seniorer får en mat som håller en hög kvalitet och erbjuds bra och variationsrik kost som är lagad från grunden i så lång utsträckning som möjligt. Du tycker att det är viktigt med klimatsmart och hållbar mat och vet hur du du ska kommunicera din kunskap och matglädje till andra.

  I Lekebergs kommun finns fyra produktionskök inom Måltidsenheten; Centralköket på Lekebergskolan, Hidinge skolrestaurang, förskolan Lär-Kan och förskolan Södra. Där lagas all mat som distribueras ut i kommunens skolor, barnomsorg och äldreomsorg. Varje vardag produceras ca 2100 måltider.
  I början av 2023 kommer vi att öppna ytterligare ett tillagningskök för äldreomsorgen.
  Vi tror att nyckeln till framgång ligger i stort samarbete över gränserna, till exempel mellan kök och pedagogisk verksamhet. Köket skall ingå i skolan och vården som en integrerad del.

  I arbetsuppgifterna som kock arbetar du för att den mat som serveras håller en hög kvalitet utifrån livsmedelsverkets riktlinjer riktlinjer "Bra mat i förskolan/ skolan/äldreomsorgen". Din roll är mycket viktig och tillsammans med de andra kockarna och måltidsbiträdena utför ni matlagning, planering, beställning, disk m.m.

  Som anställd i Lekebergs kommun får du ta del av en rad förmåner, ex:
  • Friskvårdsersättning för upp till 2000kr/år
  • Semesterdagar utöver de lagstadgade 25 dagarna när du fyller 40 respektive 50 år
  • Föräldrapenningtillägg på 10 % under vissa villkor
  • Sjuklön motsvarande 10 % av lönebortfallet vid sjukdom längre än 14 dagar
  • Möjlighet att hyra personalcykel och/eller personalbil till bruttolöneavdrag
  • ett antal förmånliga försäkringar


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker en specialpedagog till förskolorna i Lekebergs kommun


  Vi har fyra förskoleområden som var för sig leds av en rektor. Tillsammans bedriver vi ett nära pedagogiskt ledarskap med fokus på utveckling och kvalitet i förskolan.
  Som specialpedagog kommer du både att arbeta självständigt samt i vårt barnteam. Barnteamet består av ytterligare en specialpedagog, rektorer, kuratorer och teamet jobbar gemensamt mot alla våra förskolor.

  För oss i förskolan är det viktigt att ha ett arbetsklimat som tillåter nya idéer, nya arbetssätt och nya lösningar. Vi har ett inkluderande arbetssätt med tydligt fokus på barnet och där vägledande samspel (ICDP) präglar vår vardag. Målet är att alla barn ska få utvecklas efter sina förutsättningar.

  Ditt uppdrag innebär att arbeta förebyggande och främjande, ge handledning och kompetensutveckling till personalen, delta i kartläggning, analys och pedagogiska utredningar både på individ-, grupp- och organisationsnivå.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Förskollärare till nya förskolan Ugglan i Hidinge/Lanna


  Tack vare Lekeberg kommuns snabba expandering slår kommunen till hösten upp dörrarna till en ny förskola. Vi söker två förskollärare som vill vara med från start och utveckla utbildningen för barnen på förskolan Ugglan.

  Förskolan ligger i centrala Hidinge/Lanna längs med Vretalundsvägen, söder om förskolan Lär-Kan. Förskolan Ugglan har två avdelningar med ca 30-40 förskoleplatser.

  Som förskollärare på förskolan Ugglan får du, tillsammans med övriga förskollärare, ansvara för och skapa en meningsfull och trygg miljö för barnen samt ge varje barn rätt förutsättningar att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Till rollen hör även att utveckla och upprätthålla goda relationer till kollegor, barn och vårdnadshavare samt att arbeta med ständig kvalitetsutveckling av utbildningen för förskolans barn.

  Som tillsvidareanställd förskollärare i vår kommun erbjuds du utöver våra ordinarie förmåner:
  • pedagogisk utvecklingstid tillsammans med kollegor
  • kompetensutveckling med fem kompetensutvecklingsdagar/år
  • kollegialt lärande i nätverk
  • deltagande i pågående projekt
  • avgiftsfri pedagogisk lunch
  • en naturnära arbetsmiljö
  • arbetskläder.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker förskollärare till Lanna/Hidinge


  Vi söker nu dig som tillsammans med övriga medarbetare i arbetslaget vill utveckla vår verksamhet och satsa framåt. Alltid med fokus på barnens bästa. Rekryteringen gäller en förskollärare till vardera förskolan Sörgården och förskolan Norrgården.

  I ditt uppdrag som förskollärare ska du tillsammans med kollegor ansvara för och skapa en meningsfull, trygg och utmanande miljö, där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.

  Som tillsvidareanställd förskollärare i vår kommun erbjuds du utöver våra ordinarie förmåner:
  • pedagogisk utvecklingstid enskilt och tillsammans med kollegor
  • kompetensutveckling med fem kompetensutvecklingsdagar/år
  • kollegialt lärande i nätverk
  • deltagande i pågående projekt
  • pedagogisk lunch
  • arbetskläder.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Förskollärare med utvecklingsledaruppdrag


  Vi söker dig som vill ha ett roligt, varierande och meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. I rollen som utvecklingsledare har du stora möjligheter att vara med och forma förskolan Södra där ni kommer att vara två utvecklingsledare som har ett nära samarbete.

  Förskolan Södra är en nybyggd förskola i Fjugesta som består av sex åldersindelade avdelningar. Förskolan har en inbjudande och stimulerande miljö såväl ute som inne. Vi vill att våra lärmiljöer ska vara inspirerande och utforskande samt arbetar projektinriktat utifrån barnens intressen. Förskolan har också ett tillagningskök där maten lagas från grunden.

  Som utvecklingsledare ansvarar du för att ha en övergripande samordningsroll och vara drivande i förskolans utveckling. Du ingår även i rektorns ledningsgrupp tillsammans med andra utvecklingsledare. Du kommer även att ha en viktig roll i att upprätta rutiner och skapa god ordning i arbetslaget. Du utgör ett stöd för rektor och arbetar för att skapa fungerande relationer, god kommunikation och ett respektfullt förhållningssätt inom arbetslaget.

  I din roll som utvecklingsledare ska du tillsammans med dina kollegor ansvara för att skapa en meningsfull, trygg och utmanande miljö, där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.

  Som tillsvidareanställd förskollärare i vår kommun erbjuds du utöver våra ordinarie förmåner:
  • pedagogisk utvecklingstid tillsammans med kollegor
  • kompetensutveckling med fem kompetensutvecklingsdagar/år
  • kollegialt lärande i nätverk
  • deltagande i pågående projekt
  • avgiftsfri pedagogisk lunch
  • en naturnära arbetsmiljö
  • arbetskläder.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi behöver dig till hemtjänsten


  Arbetet i hemtjänsten är roligt och varierande. Vi arbetar i brukarnas hem. Nu behöver vi dig som vill arbeta återkommande i verksamheten. Arbetet innebär att arbeta dag, kväll och helg. Hemtjänstens arbetsområde är Fjugestas tätort och ute i landsbygden.
  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
  • ge omvårdnad, stöd och service till brukarna utifrån deras individuella behov
  • besvara och åtgärda trygghetslarm
  • delegerade och instruerade arbetsuppgifter från arbetsterapeut och sjuksköterska
  • dokumentation.

  Det dagliga arbetet planeras digitalt och insatserna hos brukarna registreras med mobiltelefon. Hemma hos de flesta brukarna finns digitala lås som öppnas med mobiltelefonen. Vi har elbilar och hybridbilar, samt elcyklar som används vid besök inom tätorten.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker en socialsekreterare till Individ- och familjeomsorgen/barn- och familj


  Vi söker en socialsekreterare till Individ- och familjeomsorgen där inriktningen blir barn- och familj.

  Individ och familjeomsorgen har en helhetssyn på människan. I vårt arbete fokuserar vi på förebyggande insatser med nära samverkan mellan individ, familj och dess nätverk. Intern och extern samverkan är naturliga inslag i vardagsarbetet, samt deltagande i ett aktivt utvecklingsarbete som är självklara delar i arbetsuppgifterna.

  Barn- och familjeteamet arbetar för att barn och ungdomar ska få sina grundläggande behov tillgodosedda genom trygga och stabila uppväxtförhållanden och förutsättningar som gynnar deras utveckling.
  Arbetsuppgifter som förekommer är exempelvis att med barnet i centrum utreda ansökningar/anmälningar och följa upp beviljade insatser enligt SoL och LVU gällande barn och unga.
  Även andra på ett socialkontor förekommande arbetsuppgifter tillkommer utöver detta.

  Som socialsekreterare i Lekebergs kommun får du ett utvecklande, varierat och ansvarfullt arbete. Det finns stora möjligheter för dig att påverka din arbetsdag och att vara delaktig i förändrings- och förbättringsarbetet som pågår.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se