• Test av Viktigt Meddelande - externt Läs mer

Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Lediga jobb i kommunen

Vad trevligt att du är intresserad av att jobba för Lekebergs kommun! Vi använder oss av offentligajobb.se för rekrytering.

 • Vi söker två socialsekreterare till individ- och familjeomsorgen

  2019-02-13
  Vi söker två socialsekreterare till individ- och familjeomsorgen. En för tillsvidaretjänst och en för ett föräldravikariat som sträcker sig till 31/7- 2020.

  Individ och familjeomsorgen har en helhetssyn på människan. I vårt arbete fokuserar vi på förebyggande insatser med nära samverkan mellan individ, familj och dess nätverk. Intern och extern samverkan är naturliga inslag i vardagsarbetet, samt deltagande i ett aktivt utvecklingsarbete som är självklara delar i arbetsuppgifterna.

  Barn- och familjeteamet arbetar för att barn och ungdomar ska få sina grundläggande behov tillgodosedda genom trygga och stabila uppväxtförhållanden och förutsättningar som gynnar deras utveckling.
  Arbetsuppgifter som förekommer är exempelvis att med barnet i centrum utreda ansökningar/anmälningar och följa upp beviljade insatser enligt SoL och LVU gällande barn och unga.
  Även andra på ett socialkontor förekommande arbetsuppgifter tillkommer utöver detta.

  Som socialsekreterare i Lekebergs kommun får du ett utvecklande, varierat och ansvarfullt arbete. Det finns stora möjligheter för dig att påverka din arbetsdag och att vara delaktig i förändrings- och förbättringsarbetet som pågår.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker en fritidsledare för timanställning till Lekebergs kommun

  2019-02-12
  Vi söker nu en fritidsledare för timanställning förlagd fredagar 17:00-23:30.
  Som fritidsledare spelar du en viktig roll i att skapa en meningsfull fritid för barn och unga.
  Du arbetar för att skapa trygga och fungerande relationer samt stärka de faktorer som främjar sammanhang och mening.
  Fritidsgårdarna genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv och skapar möjligheter för barn och ungdomar att utöva delaktighet och inflytande.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Feriepraktik för ungdomar, Lekebergs kommun

  2019-02-08
  Lekebergs kommun anordnar feriepraktik för ungdomar och alla är garanterade en plats. Målet med ferieverksamheten är att ge ungdomar möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden och få arbetslivserfarenhet. Praktiken sker främst inom de kommunala arbetsplatserna, hos föreningar eller hos ideella organisationer.
  Varje plats utgörs av 80 timmar. Arbetsplatserna avgör hur dessa timmar förläggs. Det kan vara två veckors heltidsarbete, fyra veckors halvtidsarbete eller annan lösning som passar arbetsplatsen. Arbete på obekväm arbetstid kan förekomma på vissa arbetsplatser. Lönen inkluderar semesterersättning.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker dig som vill arbeta som servicetekniker inom VA- och gata

  2019-02-01
  Vi utökar nu med ytterligare en servicetekniker inom VA- och gata och söker dig som uppskattar ett omväxlande arbete med stort eget ansvar och har kunskapen och kompetensen att våga ta dig an en bredd av olika arbetsuppgifter inom området.

  Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande. Exempelvis kan det vara: att montera vattenmätare, laga läckande va-ledning, utföra underhåll på pumpstationer, köra transporter, montera nya vägskyltar, laga potthål, digital dokumentation/registrering.
  Att även hjälpa till med andra förekommande uppgifter inom Teknik och serviceavdelningens ansvarsområde ingår.
  Kan du dessutom köra traktor eller annan arbetsmaskin, då kan du verkligen bli en heltäckande resurs hos oss.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) till Lekebergs kommun

  2019-01-30
  Vi söker nu dig som vill arbeta som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kombination med arbete som anhörigkonsulent. Anställningen är på heltid och uppdelad 50% MAS samt 50% anhörigkonsulent. Du kommer att ha möjlighet att påverka utformningen av tjänsten.

  I rollen som MAS kommer du att ha en central och viktig roll i kommunens arbete med hälso- och sjukvårdsfrågor. Arbetet innehåller en stor variation av arbetsuppgifter och du arbetar främst på uppdrag av, och i nära samverkan med, chefer inom socialförvaltningen.

  I arbetet ingår bland annat att:
  - ansvara för patientsäkerheten enligt gällande lagar och författningar
  - granska och följa upp verksamheterna utifrån gällande lagkrav och på uppdrag av förvaltningschef för socialförvaltningen samt föreslå förbättringsåtgärder utifrån identifierade brister
  - analysera patientsäkerhetsarbetet och omsätta resultatet i verksamheten för att förbättra patientsäkerheten
  - informera om lagar och riktlinjer samt utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet

  Du ingår i nätverk på lokal och regional nivå där du samverkar med andra MAS:ar och olika aktörer inom hälso- och sjukvården.

  I rollen som anhörigkonsulent har du i uppdrag att planera och genomföra stödsamtal till anhöriga, ge vägledning och lotsa vidare till olika instanser samt vägleda i olika frågor inom anhörigstöd.
  Du planerar och är samtalsledare i anhöriggrupper, ger information om anhörigstöd samt medverkar för fortsatt utveckling av anhörigstöd. Du arbetar i nära samarbete med anhöriga, intresseorganisationer och andra lämpliga samarbetspartners.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Sommarvikarier vård & omsorg – möjlighet till bonus

  2019-01-28
  Under sommaren behöver vi din hjälp inom socialförvaltningen. Vi söker personer till våra särskilda boenden, hemtjänsten och till LSS-verksamheterna.

  Om du arbetar 8 kalenderveckor så tjänar du 4000 kr extra i bonus utöver avtalsenlig lön.

  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att ge personlig omvårdnad och service till brukarna utifrån deras individuella behov samt efter delegering av sjuksköterska utföra olika typer av hälso- och sjukvårdsinsatser.
  Du kommer att dokumentera i Procapita.

  Vill du arbeta inom vår förvaltning så är du i en organisation där vi sätter människors behov av stöd i centrum. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt till våra brukare är ett ledord för kvalitet inom vårt arbete. Vi arbetar utifrån ett synsätt där vi i alla led fokuserar på att de resurser och förmågor som finns hos varje människa ska tillvaratas.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker nu modersmålslärare i finska, kurdiska/sorani och thailändska

  2019-01-25
  Vi söker nu modersmålslärare i finska, kurdiska/sorani och thailändska, framförallt för timanställning eller tjänster med begränsad omfattning.

  Undervisningen kommer att ske inom grundskolan olika stadier men du är anställd på Lekebergsskolan 7-9


  Gå till annonsen på offentligajobb.se