Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
fre 8:00 - 12.00, 13:00 - 16:00

Stängt för lunch 12:00 - 13:00

Lediga jobb i kommunen

Vad roligt att du är intresserad av att arbeta i Lekebergs kommun! Vi är en expansiv kommun som präglas av en helhetssyn, hållbar utveckling och tillväxt. 

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetar- och ledarskapet präglas av delaktighet, påverkansmöjligheter och en god arbetsmiljö. Som medarbetare i Lekebergs kommun kan du också få ta del av en rad olika förmåner.

Vi har landsbygdens fördelar med attraktivt boende i naturliga miljöer, ett rikt kultur- och fritidsliv och bra företagsklimat. Med goda kommunikationer är det aldrig långt till det större utbudet i storstaden. Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar.

Vill du vara med på resan?

 • Vikariat som biståndshandläggare

  2020-07-28
  Som biståndshandläggare arbetar du utifrån ett rehabiliterande synsätt. Du har en helhetssyn och bemöter individen med utgångspunkt att stärka den egna förmågan. Biståndshandläggarna arbetar nära kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och utförare. Arbetet innebär också en nära dialog med de personer som söker insatser samt deras anhöriga.

  Ditt huvudsakliga uppdrag som handläggare är att:

  • informera, utreda, besluta och följa upp insatser enligt SoL och LSS
  • hantera överklagningsprocesser och ha myndighetskontakter
  • ge råd och stöd till de individer som söker insatser.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker en utvecklingsorienterad arbetsmarknadssamordnare

  2020-07-27
  Vi söker dig som i huvudsak ska samordna ett väl fungerande Mottagningsteam och Coachingteam i Lekebergkommun men också ansvara för att hitta den röda tråden i verksamheten som riktar sig mot att individer ska bli självförsörjande genom arbete eller studier. I mottagnings- och coachingteamet möter vi individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och vi fokuserar på aktiviteter som antingen vägleder och stödjer eller leder till stegförflyttningar mot arbete eller studier. Medborgare kan söka till båda insatserna och din roll blir att utveckla och följa upp arbetssätt och metoder samt agera rådgivande för medarbetare som arbetar i verksamheten. Det är viktigt för oss att ha en grund i att det vi gör fungerar. Vi tror därför på ett evidensbaserat arbetssätt för att undvika godtyckliga bedömningar. Du kommer därför fortsätta att vara drivande i det arbetet som pågått där fokus ligger på vad som fungerar på individnivå och vara drivande i att vår arbetskultur skapar goda förutsättningar för stegförflyttning och utveckling men också för att skapa samarbeten som möjliggör stegförflyttningar. Du kommer även att vara kontaktperson mot samordningsförbundet FINSAM Lekeberg och Örebro där du bland annat ansvarar för ansökningar av medel, följer upp och redovisar resultat.

  Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas med en arbetsmarknad som förändras och ställer nya krav på vår verksamhet och de vi samarbetar med. Du kommer att vara drivande i att bibehålla och utveckla interna och externa samarbeten som krävs för att vi ska lyckas i vårt uppdrag. Vi samarbetar i frågor med bl.a Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, vården, vuxenutbildningen. Vi tror därför att du är en person som har erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor, är duktigt på att samarbeta och hitta lösningar för individer inom ramarna för de regelverk vi har att förhålla oss till.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker en lärare i hemkunskap till Lekebergsskolan åk 7-9

  2020-07-15
  Vi söker dig nu som vill bli vår nya lärare i hemkunskap för eleverna i åk 7-9.
  Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning av hemkunskap i årskurs 7-9. Tjänsten är på heltid och i dina arbetsuppgifter kommer även mentorskap att ingå.

  Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument.
  Du planerar och genomför utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och betygssättning. Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget.
  Vid behov ansvarar du för kontakter med stödfunktioner kring elev.
  Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker en proaktiv, nytänkande och driven utredningssekreterare

  2020-07-07
  Som utredningssekreterare ingår många olika arbetsuppgifter och du kommer vara en del i många kommunövergripande processer och projekt. Lekeberg strävar efter att ligga i framkant kring digital administration och som utredningssekreterare är du en viktig del i det arbetet.

  Uppdraget innehåller bland annat:
  • Nämndadministration
  • Kvalificerade utredningar
  • Utveckling av administrativa processer
  • Projektarbete
  Att vara nytänkande och utvecklingsinriktad ser vi som en självklar del av uppdraget.

  Som utredningssekreterare är man en del av ett team som arbetar i nära samarbete med varandra samtidigt som var och en har egna ansvarsområden. Nämndadministrationen utgör huvuddelen av arbetsuppgifterna med inslag av utredningar. Utredningarna kan vara kommunövergripande och omfattande men också ganska smala och begränsade och ämnena kan variera inom hela kommunens olika ansvarsområden.

  Arbetet på avdelningen präglas av ett driv framåt och en vilja att testa nya saker.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Engagerad arkivarie/arkivkoordinator till Sydnärkes arkivenhet

  2020-07-06
  Är du en driven person som gillar utmaningar, tänker i nya banor och ser ny teknik som en möjlighet? Då är det dig vi söker!

  I rollen ingår att du har huvudansvaret för samverkan med arkivansvariga och arkivredogörare ute i medlemmarnas verksamheter samt utbildningar gällande arkivfrågor internt och externt.

  Utöver detta ingår traditionella arbetsuppgifter såsom arbete med informationshanteringsplaner, råd och stöd, tillsyn, utlämnande, arkivvård, förtecknade samt leveranser till och från medlemmarnas respektive arkiv. Beroende på åtagande så sker stora delar av arbetet ute hos medlemmarnas arkiv och förvaltningar men det finns även möjlighet att utföra flera moment och uppgifter på distans.

  Sydnärkes arkivenhet ansvarar för att leda införandet av e-arkiv där en upphandling just nu pågår. Ett aktivt arbete pågår kring att digitalisera verksamheter och processer där arkiv- och informationshanteringsfrågan är en viktig del och där du förväntas bidra med att driva dessa frågor.

  På Sydnärkes arkivenhet arbetar vi i team och i nära samarbete med varandra samtidigt som vi har egna ansvarsområden. Arbetet i enheten präglas av ett driv framåt och en vilja att testa nya saker. Då informationsmängden ständigt ökar och blir alltmer komplex är det viktigt att vi skapar förutsättningar för en god informationsstyrning som bidrar till både effektiv och rättssäker hantering.

  Sydnärkes arkivenhet arbetar för att säkerställa att kommunernas och kommunalförbundens arkiv bevaras, hålls ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behov av information för rättskipningen och förvaltningen, och för forskningens behov. Arkiven är en del av det nationella kulturarvet. Vi söker någon med kunnande och känsla för både traditionellt arkivarbete likväl som nya digitala arbetssätt och e-arkiv.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Är du vår nya IT-specialist?

  2020-06-22
  I rollen som IT-specialist kommer du primärt att stötta förvaltningsområdet Infrastruktur men även mer användarnära förvaltningsområden där du har en nära dialog med verksamheten och en förståelse för den. Du kommer bidra till att användarna har de bästa verktygen och plattformen för att lyckas i sitt arbete.

  Utöver det här kommer du vara en viktig kugge i att fortsätta bygga vidare på tekniska lösningar baserade på Microsofts produktportfölj och övriga användarnära tjänster. Du kommer till exempel att analysera problem och återkommande incidenter samt komma med förslag på lösningar i IT-miljön, identifiera och utvärdera nya tekniker och lösningar med bland annat Microsoft Azure, Office 365, Windows 10, säkerhetslösningar för extern access mm.

  Det kommer finnas möjligheter till specialisering och fördjupning inom vissa kompetensområden. Det gemensamma är att vara med och stötta där man kan tillföra sin egen kompetens eller delaktighet.

  Dagliga arbetsuppgifter är:

  • drift och förvaltning av befintlig infrastruktur
  • kontakt med konsulter
  • incidenthantering, fjärrsupport
  Ibland kan även på platsen-support behövas. Idag finns en IT-infrastruktur baserad till största delen på VMware och till en liten del Microsoft Hyper-V/Linux.
  Andra arbetsuppgifter som kan vara aktuella är projekt och utredningsarbete samt analyser och dokumentation.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Nu söker vi förskollärare med utvecklingsledaruppdrag till Tulpanen i Fjugesta

  2020-06-05
  Vi söker nu dig som tillsammans med övriga medarbetare i arbetslaget vill utveckla vår verksamhet och satsa framåt med visionen Sveriges bästa förskola, alltid med barnens bästa framför dina ögon.
  I ditt uppdrag som förskollärare ska du tillsammans med kollegor ansvara för och skapa en meningsfull, trygg och utmanande miljö, där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.
  Lekebergs kommun växer och behovet av barnomsorg ökar det gör att vi på förskolan Tulpanen har fokus på goda relationer till kollegor, barn och vårdnadshavare och arbetar med ständig kvalitetsutveckling av verksamheten.
  Som utvecklingsledare på förskola ansvarar du för att ha en övergripande samordningsroll och vara drivande i förskolans utveckling. Du kommer också att ha en viktig roll i att upprätta och bibehålla rutiner och skapa god ordning i arbetslaget. Du utgör ett stöd för rektor och arbetar för att skapa fungerande relationer, god kommunikation och ett respektfullt förhållningssätt inom arbetslaget.
  Du ingår även i rektorns ledningsgrupp tillsammans med andra utvecklingsledare.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Nu söker vi förskollärare till Hidinge/Lanna Lekebergs kommun

  2020-06-05
  Vi söker nu förskollärare 100% tv och vikariat.

  I ditt uppdrag som förskollärare ska du tillsammans med dina kollegor ansvara för att skapa en meningsfull, trygg och utmanande miljö, där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Du bidrar också till att skapa fungerande relationer, god kommunikation och ett respektfullt förhållningssätt inom arbetslaget. I övrigt ingår på en förskola alla vanligt förekommande arbetsuppgifter.

  Som förskollärare i vår kommun erbjuds du:
  - Pedagogisk utvecklingstid enskilt och tillsammans med kollegor
  - Kompetensutveckling med fem kompetensutvecklingsdagar/år
  - Kollegialt lärande i nätverk
  - Deltagande i pågående projekt
  - Avgiftsfri pedagogisk lunch
  - En naturnära arbetsmiljö
  - Goda kommunikationer


  Gå till annonsen på offentligajobb.se