Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Lediga jobb i kommunen

Vad roligt att du är intresserad av att arbeta i Lekebergs kommun! Vi är en expansiv kommun som präglas av en helhetssyn, hållbar utveckling och tillväxt. 

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetar- och ledarskapet präglas av delaktighet, påverkansmöjligheter och en god arbetsmiljö. Som medarbetare i Lekebergs kommun kan du också få ta del av en rad olika förmåner.

Vi har landsbygdens fördelar med attraktivt boende i naturliga miljöer, ett rikt kultur- och fritidsliv och bra företagsklimat. Med goda kommunikationer är det aldrig långt till det större utbudet i storstaden. Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar.

Vill du vara med på resan?

 • HR-chef till en av Sveriges snabbast växande kommun


  Lekeberg är en kommun där det är nära till beslut och där du kan vara med och påverka i såväl det dagliga arbetet som i strategiska frågor. Du kommer till en spännande kommun och verkar i en miljö som präglas av handling. Lekeberg är en tillväxtkommun vilket innebär ett positivt fokus på att modernisera och vidareutveckla verksamheten. Som HR-chef i Lekebergs kommun erbjuds du en arbetsmiljö där man vill utmana och därmed vågar prova nya lösningar. Inte minst kommer du bli en nyckelperson i kommunens utveckling mot att Lekeberg ska förbli en attraktiv kommun för såväl nya som kommande medarbetare.

  Blir du nyfiken och vill veta mer?
  Läs hela rollbeskrivningen på axoconsulting.se/jobb.
  Alla intresseanmälningar behandlas konfidentiellt.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Nu söker vi två kreativa förskollärare till Mullhyttans förskola!


  Vi söker nu två förskollärare som tillsammans med övriga medarbetare i arbetslaget vill vara med och utveckla utbildningen. Mullhyttans förskola ligger centralt beläget i Mullhyttan där den närliggande naturen ofta används som utbildningsmiljö. På förskolan går cirka 70 barn fördelade på fyra avdelningar.

  Mullhyttans förskola har en lång tradition där miljö och hållbarhetsfrågor har ett stort fokus i verksamheten. Barn och pedagoger upplever och utforskar hållbarhetsfrågor på ett roligt och spännande sätt. På förskolan finns bland annat barnens trädgård där vi odlar och lär oss tillsammans.

  I ditt uppdrag som förskollärare ingår att:
  - tillsammans med kollegor ansvara för och skapa en meningsfull, trygg och utmanande miljö för barnen
  - se till att varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar
  - utveckla och upprätthålla goda relationer till kollegor, barn och vårdnadshavare
  - arbeta med ständig kvalitetsutveckling av utbildningen.

  Som tillsvidareanställd förskollärare i vår kommun erbjuds du utöver våra ordinarie förmåner:
  • pedagogisk utvecklingstid tillsammans med kollegor
  • kompetensutveckling med fem kompetensutvecklingsdagar/år
  • kollegialt lärande i nätverk
  • deltagande i pågående projekt
  • avgiftsfri pedagogisk lunch
  • en naturnära arbetsmiljö
  • arbetskläder


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Speciallärare till Lekebergsskolan F-6 och grundsärskolan sökes!


  Vi söker nu en speciallärare till Lekebergsskolan F-6 och grundsärskolan. Ditt arbete består av att undervisa och stötta elever som är i behov av särskilt stöd.

  I arbetsuppgifterna för denna tjänst ingår bland annat att:
  • undervisa och stötta elever inom klassens ram, både i mindre grupper och individuellt
  • undervisa i samtliga skolämnen
  • ha ett nära samarbete med skolans specialpedagoger och speciallärare.

  För att skapa en lugn, trygg och utvecklande arbetsmiljö, för både elever och personal, har vi en lokal elevhälsa på skolan. Hos elevhälsan har pedagoger möjlighet att boka tid för rådgivning och stöd i pedagogiska/didaktiska frågor eller vid social oro kring en elev. I elevhälsoteamet ingår rektor, skolsköterska, specialpedagog, kurator och vid vissa tillfällen skolpsykolog. Vid pedagogiska frågor kommer du som speciallärare att komplettera elevhälsan med din kompetens.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker en vikarierande folkhälsoutvecklare till Sydnärkes folkhälsoteam


  Vill du ha ett omväxlande, utvecklande och fritt arbete, med stöd av likasinnade kollegor, där du samtidigt har möjlighet att påverka och se dina förslag bli till verklighet? Då är det här jobbet för dig!

  Vi söker nu en vikarierande folkhälsoutvecklare till vårt team under perioden november 2021 till oktober 2022.
  Folkhälsoteamets huvuduppdrag är att agera kunskaps- och metodstöd till kommunernas verksamheter. I teamets arbetsuppgifter ingår att öka den folkhälsovetenskapliga kompetensen i kommunerna, samordna folkhälsointerventioner samt underlätta samverkan mellan olika aktörer.

  Folkhälsoteamet arbetar inom områdena trygga uppväxtvillkor, hälsosamt åldrande, delaktighet och inflytande samt levnadsvanor. Arbetet fokuseras på målgrupperna barn och unga, äldre samt utsatta grupper. Arbetsområdena fördelas mellan teamets medlemmar utifrån behov, kvalifikation och erfarenhet.

  I arbetsuppgifterna för denna tjänst ingår bland annat;
  • Samordning av föräldraskapsstöd i länsdelen
  • Samordning av insatser inom området Hälsosamt åldrande och VINR (Våld i nära relationer)
  • Uppdrag inom området delaktighet och inflytande, där ingår bland annat planering av feriepraktik och elevriksdag 2022
  • Stöd i utvärdering av projekt och samordning av nätverk.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Boendestödjare/timvikarier till LSS-verksamheter, Lekebergs kommun


  Vi söker nu timvikarier för uppdraget som boendestödjare till våra LSS-verksamheter inom Lekebergs kommun. Det innebär att du kommer ha möjlighet att arbeta inom serviceboende, gruppbostad eller daglig verksamhet.

  Arbetet utgår ifrån varje brukarens individuella behov och önskemål och utförs i enlighet med verksamhetens uppdrag tillsammans med övrig personal. Arbetet är mycket variationsrikt, ditt uppdrag som boendestödjare är att ge stöd och handledning till de boende utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Arbetsuppgifterna kan beskrivas som att motivera, handleda och vara behjälplig i olika vardagssituationer. Omvårdnadsarbete kan också förekomma.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker nu en skolsjuksköterska, till vikariat 50%


  Lekeberg kommuns elevhälsa har som mål att vara ett nära stöd i verksamheterna för att alla våra elever ska nå goda skolresultat. Vi arbetar aktivt med att utveckla organisationen och våra samverkansformer så att elevhälsan ska finnas som en naturlig del i skolverksamheten och ges förutsättning till ett tvärprofessionellt samarbete i nära samverkan med pedagoger och skolans dagliga verksamhet. Elevhälsan arbetar främst förebyggande och främjande genom att vi använder oss av EHM (elevhälsomötet) och dess struktur i alla våra verksamheter. Trygghet, trivsel och god hälsa är avgörande för att barn och elever ska nå goda resultat i skolan därför har vi bl.a. arbetat fram en gemensam Likabehandlingsplan och alla våra elever genomför digitala trygghetsenkäter.

  Som vikarierande skolsköterska kommer du att arbeta med elever i årskurserna F-9 och gymnasieelever. I arbetet kommer du tillsammans med våra andra skolsköterskor att ansvara för planering och organisation av ert arbete enligt gällande riktlinjer för elevhälsans medicinska insats. Du finns givetvis i nära dialog med verksamhetschef och teamets övriga medarbetare. Vårt gemensamma arbete präglas av entusiasm, ansvarstagande, utvecklingsbenägenhet och en trygg samvaro.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se