Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Lediga jobb i kommunen

Vad roligt att du är intresserad av att arbeta i Lekebergs kommun! Vi är en expansiv kommun som präglas av en helhetssyn, hållbar utveckling och tillväxt. 

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetar- och ledarskapet präglas av delaktighet, påverkansmöjligheter och en god arbetsmiljö. Som medarbetare i Lekebergs kommun kan du också få ta del av en rad olika förmåner.

Vi har landsbygdens fördelar med attraktivt boende i naturliga miljöer, ett rikt kultur- och fritidsliv och bra företagsklimat. Med goda kommunikationer är det aldrig långt till det större utbudet i storstaden. Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar.

Vill du vara med på resan?

 • Sjuksköterska inom kommunal verksamhet sökes

  2020-05-19
  Att jobba som sjuksköterska i kommunal verksamhet är ett ansvarsfullt och varierande arbete.
  Du kommer vara verksam hos brukare i deras eget hem och på våra särskilda boenden. Man lär känna brukarna och deras anhöriga väl, vilket ger en god kontinuitet. I arbetsuppgifterna ingår bland annat läkemedelshantering, omläggningar och palliativ omvårdnad.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker lärare inom flera ämnen

  2020-05-14
  Lekebergsskolan växer och timplanen förändras. Vi söker därför nya kollegor inom olika ämnen, främst:
  • Spanska
  • So
  • Matematik
  • No
  • Teknik

  Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom ditt/dina ämnen i årskurs 7-9. Vilka ämnen som kommer att ingå kommer vi tillsammans med dig diskutera utifrån din behörighet, erfarenhet och skolans behov.
  I dina arbetsuppgifter kommer även mentorskap att ingå.

  Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument.
  Du planerar och genomför utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och betygssättning. Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget.
  Vid behov ansvarar du för kontakter med stödfunktioner kring elev.
  Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Socionomer/socionomstuderande sökes till sommarvikariat

  2020-05-08
  Ditt huvudsakliga uppdrag som handläggare är att:

  • Handläggning företrädesvis inom bistånd och försörjningsstöd
  • informera, utreda, besluta om och följa upp insatser enligt SoL och annan lagstiftning
  • arbetet ingår också att ge råd och stöd till individer
  • ha en helhetssyn och bemöter individen med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan
  • Sedvanliga uppgifter som ingår i en handläggartjänst
  I dagliga det arbetet ingår ett nära samarbete med andra professioner och instanser.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Är du vår nya avdelningschef för näringsliv, integration och arbetsmarknad?

  2020-05-07
  Vår nuvarande chef för NIA går vidare till ett nytt uppdrag i kommunen och nu har du chansen att fortsätta leda och utveckla en välfungerande enhet. Förändringarna på arbetsmarknaden är stora och här får du möjlighet att tillsammans med engagerade medarbetare utveckla avdelningen till att fortsätta att vara en värdeskapande verksamhet.

  Som chef för Avdelningen för Näringsliv, integration och arbetsmarknad ansvarar du för:
  • kommunens insatser gällande arbetsmarknadsåtgärder, integrations- och näringslivsinsatser
  • att ingå i och delta i olika nätverk och ha kontakt med näringsliv, civilsamhället,
  Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Region Örebro län, FINSAM samt övriga kommuner
  • avdelningens personal och arbetsmiljö samt resultat, kvalitet och ekonomi
  I din roll ingår också att ha ett nära samarbete med kommunens verksamheter där socialtjänsten och utbildningssektorn är två viktiga aktörer.
  Ansvarsområdet innefattar även att avdelningen varje sommar administrerar kommunens feriearbeten för ungdomar.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Är du en engagerad och utvecklingsinriktad skolsköterska? Då söker vi dig!

  2020-05-06
  Elevhälsan arbetar främst förebyggande och främjande genom att vi använda oss av EHM (elevhälsomötet) och dess struktur i alla våra verksamheter.
  Trygghet, trivsel och god hälsa är avgörande för att barn och elever ska nå goda resultat i skolan därför har vi bl.a. arbetat fram en gemensam Likabehandlingsplan och alla våra elever genomför digitala trygghetsenkäter.

  Som skolsköterska kommer du att arbeta med elever i årskurserna F-9 och ha ansvar för ca 400 elever. I arbetet kommer du tillsammans med vår andra skolsköterska att ansvara för planering och organisation av ert arbete enligt gällande riktlinjer för elevhälsans medicinska insats.
  Som skolsköterska arbetar du med hälsosamtal och hälsoundersökningar samt vaccinationer enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, erbjuder elever enklare sjukvårdsinsatser samt medverka vid skolläkarmottagning.

  Du finns givetvis i nära dialog med teamets övriga medarbetare och vårt gemensamma arbete präglas av entusiasm, ansvarstagande, utvecklingsbenägenhet och en trygg samvaro.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se