Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

En vit kyrka med en klockstapel av trä i förgrunden.

Mullhyttans kyrka

När Kvistbro församling 1914 fick komminister, blev denne stationerad till det uppväxande samhället Mullhyttan. Mullhyttans kyrka i Mullhyttan kom sedan att invigdes 1927 och var resultatet av frivilligarbete och på orten insamlade medel.

År 1914 fick Kvistbro församling komministratur. Församlingen hade växt och det var naturligt att komministern stationerades i socknens största samhälle, Mullhyttan. 1925 byggdes prästgården i Mullhyttan. Kyrkan fick man däremot vänta på i ytterligare tre år. Åren 1914-1927 fick gudstjänster och andra samlingar hållas i skolan eller ordenshuset. Omkring 1924 började man att samla in pengar för ett kyrkbygge. Den 10 januari 1926 bildades Mullhyttans kapellförening. I november samma år köpte man en tomt centralt i samhället. Man kan utan överdrift säga att kapellbygget blev ett trosäventyr. På frivillig väg samlade man in 8000 kronor under åren 1924-1928. Kvistbro kommun anslog 4000 kronor och kvistbro församling 5000 kronor. Mycket frivilligt arbete utfördes av folk från orten. Eldsjälen för det hela var komminister John Grafström. Hans far skänkte det vackra korfönstret, utfört av Neuman & Vogel i Stockholm. Nästan alla inventarier i kyrkan är skänkta.

Klockstapeln är uppförd av medel från en särskild insamling. Invigningen av kyrkolokalen skedde den 18 december 1927 då biskop Sam Stadener förrättade invigningen. När kapellföreningen var skuldfri 1934, överlämnades kapellet till Kvistbro församling.

Adress
Mullhyttans Kyrka
716 94 Mullhyttan

Webbadress
www.svenskakyrkan.se/knista