Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Foto: Kjell Store

Natur

Lekebergs kommun är rikt på vacker natur!

På ett antal ställen där det finns ovanliga växt- och djurarter har kommunen avsatt marken som naturreservat. Ett par naturområden i centralorten Fjugesta sköts av kommunen

Fågelskådning vid vattenparken

Naturreservat/ Nationalpark

Naturpärla - Hackvad!

Världsnaturfonden har utsett 21 svenska naturpärlor.
Örebro läns representant Hackvad ligger i Lekebergs kommun:

I Hackvad i Lekebergs kommun finns höjdryggar av morän, som kallas drumliner. Drumlinerna, som är ovala och långsträckta till formen, bildades när inlandsisen drog sig tillbaka för 12 000 – 13 000 år sedan. Dessa höjdryggar användes tidigare som färdvägar och boplatser. I området finns dessutom gott om vidkronade hagmarksekar med ett rikt växt- och djurliv. Många av växterna i Hackvad är sådana som gynnas av betande djur; blekstarr, blåsuga, bockrot, gråfibbla, gökärt, harstarr, hirsstarr, liten blåklocka, nattviol, prästkrage, rödkämpar, stagg, vårbrodd, ängsviol och ängsvädd är några exempel. Hackvads ovanliga geologi och kulturmiljö gör att det är av riksintresse.