Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Knista kyrka

Ett av Västernärkes märkligaste byggnadsverk.

Knista kyrka är främst känd för sina takmålningar, där flera av Bibelns kända berättelser illustreras. Kyrkans äldsta delar, tornet och långhuset, anser man stammar från 1100-talets senare del. Tornet är ett typiskt Närkes-torn med avsatser i murlivet.

Knista kyrkas främsta sevärdhet är valvmålningarna där flera kända partier ur Bibeln är illustrerade. I det främsta valvet ses Edens lustgård. Gud fader skapade de första människorna. Adam och Eva ses vid kunskapens träd. Syndafallet, utdrivandet ur lustgården och det första brodermordet ingår också i detta bildparti. I andra valvet finner man Noaks ark, med människor och djur. Syndafloden kommer. Alla slags varelser försöker att rädda sig upp på höjder eller genom att klättra upp i träd. I samma valv skildras också räkenskapens dag. Jesus sitter som domare på sin himlatron med jorden som fotpall. Himlens port öppnas av Sankte Per, medan en skräckinjagande djävul väntar vid Helvetets ingång.

Valvmålningarna kompletteras av bilder på bibliska personer ur Gamla Testamentet, samt på Jesu apostlar. Dessa är utrustade med sina respektive symboler: Simon Petrus med fjäderpennan, Jakob med staven, Matteus med svärdet, Andreas med korset, och så vidare. Klädedräkterna i samtliga målningar skall vara typiska för tidigt 1600-tal, vilket gör figurerna ännu intressantare. Målningarna i Knista är daterade 1617. Tyvärr så vet man inte vem mästaren är, som hållit i penseln. På södra väggen finns fragment av målningar från äldre tid. Detta tyder på att även den medeltida kyrkan var utsmyckad med målningar.

Tornet i Knista kyrka har tillsammans med tornen i Gräve och Hardemo kyrkor bildat skola för tornbyggare och på olika sätt varit förebild för ett flertal kyrkor i Närke. Takstolskonstruktionen i västra delen är unik i landet. Konstruktionen är mycket märklig och av samma typ som används i norska stavkyrkor. Långhuset är idag täckt med tre valv, men ursprungligen var det en öppen takresning mot dessa märkliga takstolar.

Adress
716 30 Fjugesta

Telefon
0585-312 55

Webbadress
www.svenskakyrkan.se/knista