Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Kvistbro kyrka

Kvistbro skall ha varit eget pastorat redan under medeltiden då det fanns en liten träkyrka på samma plats där sockenkyrkan ligger idag. Denna gamla kyrka skall ha varit byggd efter förebild av Tångeråsa kyrka.

Som altartavla fungerar ett målat fönster där det översta motivet är Kristi förklaring. Nedre motivet är Nattvardens instiftande. I mittfältet är motivet Jesus på korset och på sidorna finns målningar av apostlarna Paulus och Johannes.

Efter reformationen blev Kvistbro annex till Knista, men blev åter självständigt pastorat 1651. Redan i december 1637 hade biskop Emporagius i Strängnäs uppmanat Kvistbroborna i ett brev att bygga en ny kyrka, då den gamla var bristfällig. Den nya kyrkan av trä, som är knuttimrad och spånklädd, stod klar 1662. Sakkristian är uppförd i sten och kvar från medeltiden. När kyrkan byggdes var Johan Isaksson Krokmoderus kyrkoherde i socknen. Han efterträddes av sin son Isak Kvist. Kyrkans altaruppsats och predikstol är i barock och från 1689.

Vid kyrkan i Kvistbro har man förr hållit så kallade kyrkmarknader. Det skedde i samband med den allmänna gudstjänsten. Den 14 juni 1752 beslöt kyrkostämman att "handel om helgdagarna hädanefter här vid kyrkan vid gudstjänstens slut alldeles upphör, vid den plikt som lagen förmår, men ville någon driva handel så skulle han förfoga sig längre bort uppå Sven Olssons backe". Handel vid kyrkan omtalas också vid stämman den 18 maj 1828. I kyrkans räkenskaper för åren 1688-1735 omtalas gåvor som kyrkan har fått av handelsmän och borgare från Askersund, Borås, Eksjö, Linde, Torshälla och Örebro. Mycket talar för att de besökte Kvistbro i samband med dessa kyrkmarknader.

Adress
Kvistbro kyrka
716 30 Fjugesta

Takmålning kvistbrokyrka