Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Edsbergs kyrka

Den första kyrkan i Edsberg kan ha byggts redan i slutet av 1000-talet. Det som talar för det är en befintlig pelare av sandsten med ornament i kyrkans långhus.

Pelaren är från Riseberga och anses ha tillhört det gårdskapell som skulle ha varit uppfört vid Riseberga århundradet före klostrets tillkomst. Klostret och Edsbergs församling verkar från början ha haft nära anknytning. Idag återfinns pelaren på Örebro Läns Museum.

Äldsta delen av Edsbergs kyrka kan dateras till mitten av 1100-talet. Sydportalen med sin rikt dekorerade dörr är från den tiden.

År 1650 började man att utvidga kyrkan. Då gjordes en tillbyggnad på södra sidan. Byggmaterialet hämtades från klostret vid Riseberga, vilket brunnit 1546.

En av klockorna i tornet kommer också från klostret vid Riseberga. Den vackra altartavlan är utförd 1685 av snickaren Markus Hök från Riseberga. Den föreställer Jesus i bön i Getsemane. På sidorna står apostlarna i skulptur. Altartavlan togs bort från kyrkan i början av 1800-talet och placerades i sockenstugan. Numera finns den dock åter på sin rätta plats. Den medeltida dopfunten är också en sevärdhet.

Besöksadress
Edsbergs kyrka
716 91 Fjugesta