Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Utveckling av besöksnäring i Lekebergs kommun

Lekebergs kommun har ett bra näringslivsklimat och har en hög andel företag i kommunen i förhållande till invånarantal. Det står i näringslivsprogrammet att besöksnäring ökar kommunens attraktivitet och skapar sysselsättning för unga.

Vi vill undersöka hur ett samarbete kring Lekeberg som besöksdestination skulle kunna se ut. Besöksnäringsföretag har visat intresse och önskemål för detta. Ett annat syfte är att testa gemensam digital marknadsföring för att se vilket resultat och effekt som kan skapas på hemsida och i sociala medier. Projektet Utveckling av besöksnäringen i Lekebergs kommun utförs aktivt under 8 månader under 2023

Kontaktperson och projektledare

Sandra Oskarsson
sandra.oskarsson@lekeberg.se
Tfn: 076-297 13 07

Vad är Leader?

LEADER är en metod inom EU, där olika aktörer på landsbygden samarbetar för att utveckla sin hembygd och stärka landsbygdens ekonomi. Det lokala trepartnerskapet - den ideella sektorn (t ex föreningar och byalag), den privata sektorn (företag) och den offentliga sektorn (oftast kommunen) - är grunden för samarbetet. Projektstödet kommer från EU och medfinansieras lokalt av Region Örebro län och de kommuner som ingår i området. Vi ingår i område Leader Mellansjölandet. Läs mer här

Senast publicerad: