Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Ungdomsledarstipendium

Ungdomsledarstipendium i Lekebergs kommun tilldelas en person eller
förening som särskilt bidragit till ett levande utbud av meningsfulla aktiviteter
för barn och ungdomar i Lekebergs kommun.

Stipendiatens insatser ska huvudsakligen ha skett ideellt och stipendiet är ett
uttryck för uppmuntran och uppskattning av de insatserna. Stipendiesumman
är 10 000 kronor.

Regler för stipendium Pdf, 213.8 kB.

Nominera stipendiat

Allmänheten kan nominera en person eller en förening. E-tjänst för
nominering ska användas. Respektive stipendium delas ut en gång per år.

Nomineringen ska ha inkommit senast den 30 september. Stipendiet delas ut
under senhösten.

Här nominerar du stipendiat (e-tjänst)

Förnyelse av nominering

Om du tidigare år lämnat nominering till ungdomsledarstipendiat och vill att nomineringen ska fortsätta vara aktuell innevarande år så gör du en ny nominering.