Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Kulturstipendium

I mars 2021 beslutade kommunstyrelsen att göra om statuterna för Kulturpris respektive Ungdomsledarpris till att bli stipendier. Regler för stipendium Pdf, 213.8 kB.
Sista dag för nominering 2021 är 15 oktober.

Kulturstipendium i Lekebergs kommun tilldelas en person eller förening som
under längre tid utvecklat det lokala kulturlivet eller gjort kulturupplevelser
tillgängliga för människor i kommunen.

Stipendiatens insatser ska huvudsakligen ha skett ideellt och stipendiet är ett
uttryck för uppmuntran och uppskattning av de insatserna. Stipendiesumman
är 10 000 kronor.

Regler för kulturstipendium i Lekebergs kommun Pdf, 213.8 kB.

Nominera stipendiat

Allmänheten kan nominera en person eller en förening. Formulär för
nominering ska användas. Respektive stipendium delas ut en gång per år.
Stipendiat utses av kommunstyrelsen i Lekebergs kommun.

Här nominerar du kulturstipendiat

Du kan också hämta formulär för nominering hos Information Lekeberg, kommunhuset i Fjugesta. 
Skicka formuläret till Lekebergs kommun, 716 81 Fjugesta

Förnyelse av nominering

Om du tidigare år lämnat nominering till kulturstipendiat och vill att nomineringen ska fortsätta vara aktuell innevarande år så gör du en ny nominering.