Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Kulturstipendium

Kulturstipendium i Lekebergs kommun tilldelas en person eller förening som
under längre tid utvecklat det lokala kulturlivet eller gjort kulturupplevelser
tillgängliga för människor i kommunen.

Stipendiatens insatser ska huvudsakligen ha skett ideellt och stipendiet är ett
uttryck för uppmuntran och uppskattning av de insatserna. Stipendiesumman
är 10 000 kronor.

Regler för stipendium Pdf, 213.8 kB.

Nominera stipendiat

Allmänheten kan nominera en person eller en förening. E-tjänst för
nominering ska användas. Respektive stipendium delas ut en gång per år.

Nomineringen ska ha inkommit senast den 30 september. Stipendiet delas ut
under senhösten.

Här nominerar du stipendiat(e-tjänst)

Förnyelse av nominering

Om du tidigare år lämnat nominering till kulturstipendiat och vill att nomineringen ska fortsätta vara aktuell innevarande år så gör du en ny nominering.