Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Miljöbild från Sixtorp.

Naturreservat/Nationalpark

Lekebergs kommun har naturområden med varierande naturtyper värda att skydda, naturreservat som nationalpark. Utförligare information om dessa finns under länsstyrelsens hemsida.

Baggetorp

Baggetorps naturreservat utgörs av två mindre barrskogsområden i Kilsbergens sydligaste del.

Bergaskogen

Bergaskogen är ett skogsområde strax norr om Fjugesta, som omfattar både öppna och slutna miljöer. På tidigare ängsmark växer lövträd som ek och hassel. I väster finns ett barrskogsområdet.

Botåsen

Botåsen ligger i ett vackert drumlinlandskap med säregna, böljande kullar.

Båsbergen 

Båsbergens skogar är gamla och luckiga med stort inslag av lövträd.

Dunderklintarna 

Dunderklintarna är ett stort vildmarksområde med gammelskog och myrar.

Ekåsen

Ekåsen i Lekebergs kommun ligger i Närkeslättens drumlinlandskap.

Fiskartorpets ekhage

Gul dropplav är en av flera sällsynta arter du kan hitta i Fiskartorpets ekhage.

Garphyttans nationalpark 

Vid foten av Kilsbergen ligger en av Sveriges äldsta nationalparker. I Garphyttans nationalpark bevaras ett gammalt odlingslandskap som präglats av den steniga och backiga terrängen.

Gökhults groddammar

Naturreservatet Gökhults groddammar bildades för att bevara och främja de miljöer som gynnar förekomsten av grodor, paddor och salamander i området.

 

Håvesta ekhage

Håvesta ekhage ligger i drumlinlandskapet kring Hackvad. Här växer vidkronade hagmarksekar, som har ett rikt växt- och djurliv.

Härvesta ekhage 

Härvesta ekhage ligger i ett av Sveriges vackraste ek- och drumlinlandskap. I tusentals år har det funnits ekar på drumlinerna.

 

Klunkhytte skans

Uppe på ett bergskrön finns resterna av en gammal fornborg, Klunkhytte skans.

Lekeberga Sälven

Halvannan kilometer från E 18 har Garphytteån och Lekhytteån grävt sig ner i sandlagren och skapat ett spännande öppet ravinlandskap.

Skagerhultsmossen

Skagerhultsmossen är en av Mellansveriges största högmossar. Tidigt om våren spelar orrarna på myrvidderna.

Sixtorp

Sixtorp ligger i ett vackert kulturlandskap där ängar och hagar ännu brukas och ger livsrum för hotade växter och ett rikt fågelliv.

Stenbäcken

Stenbäcken i södra Kilsbergen är ett gammalt Kilsbergstorp som i dag drivs som friluftsgård.

 

Storsjögångan 

Bege dig ut i storskogen och titta på ett jättelikt flyttblock – det sägs vara ett av Skandinaviens största!

Svartkärr 

I Svartkärrs lummiga ädellövskog finns en exklusiv lundflora med många ovanliga växter.

Tjugestaåsen

På en drumlin, mitt i länets stora drumlinområde ligger Tjugestaåsen.

Trystorps ekäng

Trystorps ekäng ingår i en av länets största sammanhängande ädellövskogar.

Ugglehöjden

Ugglehöjdens skogar består av tallklädda hällmarker och fuktiga granskogar. Här finns myrar, tjärnar och stora stenblock.

Älgtjärnarna 

Naturreservatet Älgtjärnarna bildades 2014 och ligger i Lekebergs kommun, sydväst om Garphyttans nationalpark.