Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Bergaskogen fortsatt avstängd

Uppdaterad 10 juni. Med start 19:e februari genomför Lekebergs kommun skötsel- och underhållsåtgärder i Bergaskogen i Fjugesta. Hela Bergaskogens naturreservat stängs under arbetet.

Observera att avstängningen gäller hela området, även utegym.

Vi ska

  • byta stolpar och belysningsarmaturer i elljusspåret
  • gräva ner belysningskabeln i marken
  • genomföra skogsvårdande skötselinsatser enligt den skötselplan som finns för området
  • bredda spåret till den ursprungliga bredden på 2.5 meter på de ställen där spåret har vuxit igen
  • lägga ett nytt lager stenmjöl i spåret.

    Under arbetet kommer hela Bergaskogen att spärras av. Av säkerhetsskäl ber vi att respektera avstängningarna! Arbetet pågår fortfarande och vi har i nuläget inget datum för när avspärrningarna kan tas bort.

Frågor och svar

Det är skogsvårdande insatser som syftar till att skapa öppen blandskog av ek, andra lövträd och tall med gott om döende och död lövved, i huvudsak asp. Åtgärden sker genom gallring/röjning av främst gran men även en del mindre lövträd samt frihuggning av de större ekarna. Detta gynnar såväl markflora som fåglar, fladdermöss, insekter samt mossar och lavar.

Vi kommer arbeta med både röjsågar och motorsågar i skogen under skötseln, samt köra traktor med kärra.

Ja, utegymmet kommer vara stängt.

Nej, banvallen påverkas inte av avstängningen.
Skulle det hända något som vi inte kan förutse så kommer vi informera om det.

Senast publicerad: