Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Stöd till civilsamhället

Lekebergs kommunen stöttar civilsamhället genom att organisationer/föreningar kan söka olika former av bidrag. Grupper och nätverk som inte är organiserade/föreningar stöttas genom olika former av samarbeten. Staten definierar det civila samhället som en arena skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. I området ingår allt från nätverk, ideella föreningar till registrerade trossamfund med mera.

Process

Beslut om bidrag inom två månader

Handläggningstiden till och med beslut strävar vi efter ska vara max två månader från sista ansökningsdag, om sådan finns, annars från ankomstdag. Samma strävan gäller de bidrag som kräver nämndbeslut.

Utvecklingsteam

Kulturutvecklare, fritidsutvecklare och kultur- och fritidschef arbetar i team. Utvecklarna är ansvariga handläggare inom sina respektive områden. Dialog sker kontinuerligt i teamet. Beslut tas av handläggare eller chef, enligt delegationsordning, eller av nämnd. Beslut levereras omgående till sökande via mail i första hand.

Årliga möten med föreningslivet och studieförbunden

Föreningar och studieförbund bjuds in till ett årligt möte fr.o.m. 2018. Syftet är att följa upp, stämma av och blicka framåt, bl.a. genom att gå igenom kommunens olika bidragsformer. Mötet är ingen förhandling.

Lokalbokning

Informationen om de kommunala lokalerna på webben ska utvecklas och förbättras och bokningsprocessen fortsätta effektiviseras och tydliggöras.

Dialog

Avdelningen för kontinuerlig dialog med andra kommuner, Region Örebro län, RF-SISU Örebro län, Kulturrådet och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor med flera.