Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs bibliotek

Telefon: 0585-487 90

E-post: biblioteket@lekeberg.se

Adress:

Bangatan 7, 716 81 Fjugesta

Så hanterar vi dina personuppgifter

Om du är låntagare på biblioteket behöver vi spara och behandla dina personuppgifter

Dessa uppgifter sparar och behandlar vi:

  • namn
  • adress
  • telefonnummer
  • e-post
  • personnummer
  • låntagar-id
  • lånekortsnummer
  • låntagarkategori

Du måste lämna personuppgifter samt uppvisa legitimation
för att ingå avtal om lånekort hos oss.

Du har rätt att veta vilka uppgifter vi har sparat om dig och du kan
avsluta ditt lånekonto när du vill och få uppgifterna om dig raderade.

Här kan du läsa mer om hur Lekebergs kommun behandlar dina personuppgifter

Uppgifter om dina lån och beställningar omfattas av sekretess
enligt 40 kap 3 § Offentlighets- och sekretesslagen.