Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs bibliotek

Telefon: 0585-487 90

E-post: biblioteket@lekeberg.se

Adress:

Bangatan 7, 716 81 Fjugesta

Nationella minoriteter

I Sverige har vi fem nationella minoriteter: samer, tornedalingar, romer, sverigefinnar och judar. På biblioteket kan du låna böcker på de nationella minoritetsspråken, samiska, meänkieli, romani chib, finska och jiddisch.

De nationella minoriteternas flaggor.

Från vänster: romernas flagga, tornedalingarnas flagga, flagga med judiska symboler, sverigefinnarnas flagga och samernas flagga.

Bläddra - ny app för e-böcker

Testa den nya läsappen för nationella minoritetsspråk. Just nu finns böcker på romani chib och samiska. Framöver kommer det att finnas böcker på alla sveriges nationella minoritetsspråk.

Bläddra. Läsapp för nationella minoritetsspråk.

Lekebergs bibliotek är romsk läsambassad

Lekebergs bibliotek har blivit utsedd till Romsk läsambassad av Sveriges läsambassadör Bagir Kwiek. Vi ser löpande över vårt bestånd av böcker på romani chib och de andra nationella minoritetsspråken och uppmärksammar gärna de nationella minoritetskulturerna och deras historia.

Vi vill att alla ska känna sig välkomna till bibblan!

Har du idéer eller tankar kring bibliotekets minoritetsarbete så kontakta oss gärna.

Länkar

Här hittar du mer information om sveriges nationella minoriteter och andra relevanta länkar.

Romska läsambassader
13 nya romska läsambassader
Information från kulturrådet om romska läsambassader.

Nationella minoriteter - Minoritet.se
Nyheter och information om sveriges nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk.

Minoritetsspråk - Institutet för språk och folkminnen
Information och rådgivning om nationella minoritetsspråk.

Sametinget
Om urfolket samer och de andra nationella minoriteterna.

Historien om Tornedalen
Om Tornedalen och meänkieli.

Romernas Historia
Om Romer och intervjuer med romer.

Romer
Information om Romer från Minoritet.se.

Jiddischförbundet
Om jiddisch och dess historia.

Vilka är sverigefinländarna? – Sverigefinländarnas Arkiv
Om sverigefinländare, inklusive sverigefinnar, och arkiv över sverigefinsk historia och kultur, en del tillgängligt digitalt.


Yiddish Book Center
Ett elektroniskt bibliotek med över 11.000 titlar på jiddisch.