Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs bibliotek

Telefon: 0585-487 90

E-post: biblioteket@lekeberg.se

Adress:

Bangatan 7, 716 81 Fjugesta

Bild på kuvert

Fjärrlån

Genom biblioteket kan du få hjälp att
beställa böcker från andra bibliotek.  

Att fjärrlåna böcker inom Sverige är gratis


men du får själv stå för kostnaden vid beställning
av kopior av material från annat bibliotek. Det gäller
oftast vid beställning av artiklar.

Biblioteket kan även beställa fjärrlån från bibliotek utanför
Sverige. För det tas en avgift ut beroende på varifrån man lånar.

Vilka böcker kan biblioteket låna in?


Biblioteket kan låna från folkbibliotek, högskole-
och forskningsbibliotek och specialbibliotek.

I första hand lånar vi från de andra kommunbiblioteken i länet.

För varje fjärrlånefråga måste vi överväga om biblioteket
bör köpa in boken i stället. 
Nyutgiven litteratur går endast att fjärrlåna i undantagsfall.


Sök själv

Du kan själv söka upp medier för
att se vad som kan finnas att fjärrlåna:

UT-SÖK

Folkbiblioteken i Örebro och Västmanlands län

LIBRIS

Nationell bibliotekskatalog för Universitets- och
forskningsbibliotek samt en del folkbibliotek


Återlämning av fjärrlån

OBS! Mycket viktigt!
När vi har fjärrlånat en bok åt dig så måste du
lämna tillbaka den till Lekebergs bibliotek.

Aldrig till något annat bibliotek.
Annars blir inte lånet avregistrerat.
 

Är du student på Komvux eller liknande?

Då kan vi hjälpa dig med fjärrlån. 

Är du vanlig student på högskola eller universitet?

Då får du låna på biblioteket, men om biblioteket inte har de
medier du behöver får du vända dig till ditt universitet som
har ansvar för sina studenters kurslitteratur och som har
särskilda pengar för det.

Är du distansstudent på högskola eller universitet?

Om biblioteket på ditt universitet har direktservice till sina
distansstudenter så ska de hjälpa dig med dina boklån.

Saknas direktservice så kan du vända dig till Lekebergs bibliotek för lån.

Då kan vi beställa böcker till din kurs från ditt högskole/universitetsbibliotek.
Om du vill låna kursböcker som det är kö på, på det biblioteket - så står vi i samma kö.