Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs bibliotek

Telefon: 0585-487 90

E-post: biblioteket@lekeberg.se

Adress:

Bangatan 7, 716 81 Fjugesta

Äppelhyllan

Alla barn behöver böcker.
Men alla böcker passar inte alla barn.

Äppelhyllan är för dig som behöver extra hjälp med läsningen!

På äppelhyllan hittar du

Att lyssna på

DAISY-böcker är ljudböcker som får lånas av dig
som t ex har ett läshinder eller en synskada.

Att läsa och titta på

Teckenspråk
Tecken som stöd
Om funktionsnedsättning


Böcker att känna på

Taktila böcker -bilderböcker man kan känna på
Punktskrift som man läser med fingrarna


Legimus

Legimus för barn och unga

Här kan du läsa tips om vad som finns inläst på DAISY och vad som går att låna på punktskrift.

Dessa böcker får lånas av den som har svårt att läsa vanlig text,
exempel om man har en synskada eller dyslexi.

Om man går i skola i kommunen så kan man fråga sin lärare om man har
rätt att låna talböcker och man får då hjälp att ordna ett lånekonto i Legimus.

Om man inte går i skola i kommunen eller vill låna punktskrift så kan man få hjälp på biblioteket.
Kontakta biblioteket på tel 0585-487 90 eller biblioteket@lekeberg.se