Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Kommunalt vägbidrag

Trafikverket gör översyn och därefter en beräkning av underhållskostnaden för de vägar som sköts av vägföreningarna och är berättigade till vägbidrag. Av den av Trafikverket beräknade kostnaden betalar Lekebergs kommun ut 15 % av kostnaden i vägbidrag.

Alla vägföreningar och vägsamfälligheter måste ansöka årligen, via blankett som finns i länk nedan, för att erhålla det kommunala vägbidraget. Ansökan ska även kompletteras genom att senaste årsmötesprotokoll och ekonomisk redovisning för det senaste verksamhetsåret bifogas.

Trafikverket gör årligen bedömning av de enskilda vägarna och beslutar därefter om bidragsnivåer. Detta ligger sedan till grund för kommunens beredning och beslut rörande det kommunala bidraget till respektive samfällighet/förening. Normalt får kommunen Trafikverkets beslut under januari månad och det gäller som underlag för resterande del av det aktuella året.

Anm: I Lekebergs kommun delas kostander för de enskilda vägar som är berättigade till vägbidrag mellan staten (Trafikverket), kommunen och de fastighetsägare som ingår i vägsamfälligheten.


Ansökan om kommunalt vägbidragPDF