Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Kommunalt vägbidrag

Trafikverket gör översyn och därefter en beräkning av underhållskostnaden för de vägar som sköts av vägföreningarna och är berättigade till vägbidrag.

Av den av Trafikverket beräknade kostnaden betalar Lekebergs kommun ut 15 % av kostnaden i vägbidrag.

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 31 augusti det år som ansökan avser.

Alla vägföreningar och vägsamfälligheter måste ansöka årligen för att erhålla det kommunala vägbidraget. Ansökan ska även kompletteras genom att senaste årsmötesprotokoll och ekonomisk redovisning för det senaste verksamhetsåret bifogas.
Ansökan gör du snabbt och smidigt genom kommunens nya e-tjänst.

Trafikverket gör årligen bedömning av de enskilda vägarna och beslutar därefter om bidragsnivåer. Detta ligger sedan till grund för kommunens beredning och beslut rörande det kommunala bidraget till respektive samfällighet/förening. Normalt får kommunen Trafikverkets beslut under januari månad och det gäller som underlag för resterande del av det aktuella året.

Anm: I Lekebergs kommun delas kostander för de enskilda vägar som är berättigade till vägbidrag mellan staten (Trafikverket), kommunen och de fastighetsägare som ingår i vägsamfälligheten.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten för att skicka in din ansökan om vägbidrag går det bra att använda sig av den bifogade blanketten. Ansökan om kommunalt vägbidrag - blankett Pdf, 602.9 kB.