Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Torget i Fjugesta.

Torg och allmänna platser

På torget i Fjugesta finns platser för torghandel.

Torghandel

På torget i Fjugesta finns fem platser för torghandel. Tre fasta platser som du kan hyra under tre månader (en dag i veckan) och två tillfälliga platser som du kan hyra för en dag åt gången.

Du ansöker om tillfälligt eller fast torgplats hos polisens tillsynsmyndighet. Polisen kommer att fråga kommunen om ansökan innan de fattar ett beslut.

Vid bokning av fast plats för tremånadersperiod skrivs ett avtal med kommunen. För endagsplatser krävs inget avtal, däremot krävs alltid polistillstånd.

Torghandel, priser


Storlek

Tidsperiod

Pris


3x3 meter

tre månader

1 000 kr


3x6 meter

tre månader

1800 kr


3x3 meter

en dag

100 kr


3x6 meter

en dag

180 kr


Betalning sker via faktura. Betalningen ska vara kommunen tillhanda senast samma dag som du har försäljning på platsen.

Torghandlare ska ta del av och följa lagar, föreskrifter för försäljning på allmän plats och lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lekebergs kommun.

Torghandlaren ska vid sin saluplats tydligt informera om

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Organisationsnummer

För mer information kontakta kommunens torgfogde eller Kontaktcenter. Nås via kommunens växel: 0585-487 00.

Lokala föreskrifter för torghandel

För att kunna planera och skapa möjlighet för så många som möjligt att få ta del av kommunens torgplatser, finns det lokala ordningsföreskrifter för torghandel. Föreskrifterna syftar till att upprätthålla allmän ordning och ge tydliga regler för dig som önskar bedriva torghandel eller med det jämförbar verksamhet.