Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Gator

Lekebergs kommun har inga egna resurser för skötsel och underhåll av det kommunala väg-, gatu- och cykelbanenätet. Skötsel och underhåll är upphandlat och genomförs av Närkefrakt ekonomisk förening (ramavtalspersiod 2016-2019).

Underhålls- och skötselavtalet omfattar: vinterväghållning, sandsopning, sandupptagning, potthålslappning, slåtter, maskinell ogräsrensning på hårdgjorda ytor, tining och tömning av rens- och dagvattenbrunnar.

Huvuddelen av vägnätet i kommunen är statligt eller enskilt (vägsamfälligheter, vägföreningar), där har kommunen inte underhålls- eller skötselansvar. Gator och vägar där kommunen är väghållare finns i Fjugesta samt till del i Hidinge-Lanna.

Om du upptäcker skada, t.ex. potthål, på vägar och gator där kommunen är väghållare eller om du har synpunkter och förslag till förbättringar av infrastrukturen, vänligen anmäl detta via kommunens hemsida.