Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Gator

I Lekebergs kommun är det en upphandlad leverantör som sköter skötsel och underhåll av det kommunala väg-, gatu- och cykelbanenätet.

Underhålls- och skötselavtalet omfattar: vinterväghållning, sandsopning, sandupptagning, potthålslappning, slåtter, maskinell ogräsrensning på hårdgjorda ytor, tining och tömning av rens- och dagvattenbrunnar.

Huvuddelen av vägnätet i kommunen är statligt eller enskilt (vägsamfälligheter, vägföreningar), där har kommunen inte underhålls- eller skötselansvar. Gator och vägar där kommunen är väghållare finns i Fjugesta samt till del i Hidinge-Lanna.

Om du upptäcker skada, t.ex. potthål, på vägar och gator där kommunen är väghållare eller om du har synpunkter och förslag till förbättringar av infrastrukturen, vänligen anmäl detta via kommunens hemsida.