Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Gatubelysning

Lekebergs kommun har inte egna resurser för skötsel och underhåll av kommunens gatu-, väg och parkbelysningar. Skötsel och underhåll utförs av upphandlad entreprenör.

Serviceintervallen är 4-8 veckor på det som anmälts trasigt. En gång om året görs en översyn av all gatubelysning.

Akuta åtgärder, t.ex. nedkörda stolpar eller när risk för skada föreligger, åtgärdas så fort som möjligt.

Om du upptäcker gatubelysning som är trasig, vänligen anmäl detta via vår hemsida.

Som ett led i att spara energi och förbättra resursnyttjande sker byte till LED-belysning i samband med att armaturer byts ut.

Längs statliga vägar och gator har Trafikverket ansvar även för belysningsanläggningarna.