Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Torget i Fjugesta.

Torg och allmänna platser

I Lekeberg finns parker och grönytor i alla tre tätorter.

Grönytornas främsta funktion är att tillgodose behovet av platser för rekreation, lek och fritidsverksamhet.

I skötseln av dessa ytor ingår bl.a. plantering av mellan 6-8 000 blomplantor varje år i den offentliga miljön. Alla lekplatser säkerhetsbesiktas årligen. Dessutom sker en visuell kontroll av lekplatserna i samband med veckostädningen av torg och andra offentliga platser.

Har du frågor angående torghandel eller annat nyttjande av offentliga platser kontakta Information Lekeberg.