Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Mullhyttans skola F-6

Telefon:

Mullhyttans fritidshem samt skola åk F-3 070 2249109

Mullhyttans skola åk 4-6 072-568 26 52

Rektor:

Margaretha Essving
0585-488 40
margaretha.essving@lekeberg.se

E-post till skolkurator

E-post till skolsköterska

E-post till specialpedagog eller telefon 0585-488 42

Adress:

Tryggebodavägen 5
716 94 Mullhyttan

Stöd, hälsa och trygghet

Vi har ett trygghetsteam på skolan, där alla våra verksamheter är representerade. Vi arbetar aktivt för att både elever och pedgoger ska ha en trygg arbetsmiljö.

Specialpedagog

Petra Lycke

0585-48837

petra.lycke@lekeberg.se

Skolsköterska

Irmeli Gustavsson

0585-48828

irmeli.gustavsson@lekeberg.se

Skolkurator

Lina Ericson

0585-48839

lina.ericson@lekeberg.se

Annan personal

Skolläkare, psykolog och hörselpedagog finns som konsulter. Dessa söks genom kommunens Barn och Elevhälsoteam.