Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Mullhyttans skola F-6

Telefon:

Mullhyttans fritidshem samt skola åk F-3 070 2249109

Mullhyttans skola åk 4-6 072-568 26 52

Rektor:

Margaretha Essving
0585-488 40
margaretha.essving@lekeberg.se

E-post till skolkurator

E-post till skolsköterska

E-post till specialpedagog eller telefon 0585-488 42

Adress:

Tryggebodavägen 5
716 94 Mullhyttan

Organisation

​Rektor

Rektor för Mullhyttans skola är Margaretha Essving. Hon nås via telefonnummer 0585-488 40 eller mailadress margaretha.essving@lekeberg.se.

Skolan och arbetslag

Vår skola är en liten F-6-skola med naturen in på knuten. Skolan ligger mitt i Mullhyttan. Vi har ca 130 elever som är fördelade på två hus, Skogsbrynet åk 3-6 och Tallbacken åk F-2 samt fritidshem. Tillsammans arbetar pedagogerna i ett arbetslag.

Det är en trivsam skola, där alla känner sig delaktiga.
Vi har en inbjudande och välkomnande atmosfär, samt en närhet mellan barnen och mellan barn och vuxna.
Vi har personal i olika åldrar med en bred kompetens, där vi lär av varandra och har en öppenhet för nya tankar och ny forskning.

Representanter från årskurs 1-6 deltar regelbundet i elevråd och elever som går på fritids är delaktiga i fritidsråd.

Vi jobbar regelbundet med skolans värdegrund och att utveckla lärmiljöer. Vi har regelbunda uppföjningar var 6:e vecka där vi följer upp och utvärderar kunskap och trygghetsarbete.

Vi har en aktiv Hem & skolaförening, vars styrelse träffar skolans representanter ca 1 gång / månad.

Skolan är byggd år 1958 och sedan om- och tillbyggd vid flera tillfällen. Under 2016 har alla klassrum målats om och stora skolhuset har fått nya fönster.

Förstelärare

Kommunen har elva förstelärare som arbetar kommunövergripande inom olika områden. På Mullhyttans skola jobbar två förstelärare.