Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergsskolan 7-9

Sjukanmälan:
Sjukanmälan för elev görs via Infomentor och ska ske senast 08.00.

Expedition:
0585-488 23

Rektor:
Bengt Johansson
0585-489 85
bengt.johansson@lekeberg.se

Specialpedagog, kurator och studie- och yrkesvägledare kontaktas via växeln 0585-487 00.

Enhet A: 0585-488 88

Enhet B: 0585-489 28

Enhet C: 0585-489 29

Adress:

Letstigen 2
716 30 Fjugesta

Planer och styrande dokument

Alla skolor i Sverige måste följa styrdokument som gäller skolan t.ex. skollag och läroplan.
Styrdokumenten beskriver hur skolans verksamhet ska se ut och skötas.

Plan mot kränkande behandlingPDF