Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergsskolan 7-9

Sjukanmälan:
Sjukanmälan för elev görs via Infomentor och ska ske senast 08.00.

Expedition:
0585-488 23

Rektor:
Bengt Johansson
0585-489 85
bengt.johansson@lekeberg.se

Specialpedagog, kurator och studie- och yrkesvägledare kontaktas via växeln 0585-487 00.

Enhet A: 0585-488 88

Enhet B: 0585-489 28

Enhet C: 0585-489 29

Enhet D: 0585-482 47

Adress:

Letstigen 2
716 30 Fjugesta

Planer och styrande dokument

Alla skolor i Sverige måste följa styrdokument som gäller skolan t.ex. skollag och läroplan.
Styrdokumenten beskriver hur skolans verksamhet ska se ut och skötas.

Vill du läsa "Plan mot kränkande behandling", kontakta skolan. Den uppdaterade planen kommer snart att publiceras här.