Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Kultur

Inom kulturverksamheten arbetar vi med bibliotek och olika typer av programverksamhet (ex. musik, teater, konst), evenemang, kurser och liknande.

Genom ett aktivt samarbete med föreningslivet och andra aktörer ska kulturverksamheten bidra till folkhälsan genom att ge människor tillfälle till en meningsfull fritid med utrymme för såväl bildning, rekreation som underhållning.

Kommunen ska stå för en öppen kultursyn som uppmuntrar kulturyttringar, som blickar både bakåt och framåt och där medvetandet om kulturarvet är en nödvändig grund för att människor ska hitta sin plats i ett större socialt och historiskt sammanhang.