Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Vi söker kontaktperson, ledsagare och avlösare

Det finns barn, ungdomar och vuxna som av olika anledningar behöver en hjälpande hand i sin vardag. Du kan göra skillnad!

Det handlar om att ha en trygg vuxen förebild eller helt enkelt bara ha en vän att
ta en fika med. Syftet med kontaktpersoner och ledsagare är att bryta den isolering som kan bli följden av olika funktionsvariationer.

Kontaktperson

En kontaktperson är främst en medmänniska, någon att tala med och hitta på något trevligt med. Det är någon som lyssnar, uppmuntrar och stöttar. Många som åtar sig ett kontaktpersonsuppdrag beskriver att det berikat deras liv då de fått göra stor skillnad för någon annan.

Som kontaktperson åtar du dig att träffa en människa två till fyra gånger i månaden. Ersättningen är uppdelad i en beskattningsbar arvodesdel och en omkostnadsdel som är skattefri och ska täcka de utgifter du har i samband med uppdraget. Hur stort arvode du får beror på hur ofta ni träffas.

Ledsagare

Som ledsagare fungerar du som ett stöd för personer med funktionsnedsättning genom att följa med på aktiviteter utanför hemmet. Arbetstiden styrs av brukarens behov och
önskemål samt antalet timmar som är beviljade.

Avlösare

Med avlösarservice anses vanligen avlösning i det egna hemmet, det vill säga att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från föräldrarna. Insatsen avlösarservice i hemmet gör det möjligt för anhöriga att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet. Som avlösare har du ett uppdrag med timarvode.

Utdrag från belastningsregistret och tystnadsplikt

Om ditt uppdrag handlar om ett barn eller en ungdom så gör vi en mindre utredning och
utdrag från belastningsregistret görs. Kontaktperson, ledsagare och avlösare har
tystnadsplikt.


Varmt välkommen att anmäla ditt intresse!


För frågor och intresseanmälan

Kontaktperson
Maria Lindholm, Enhetschef LSS
Telefon: 0585-489 06
maria.lindholm@lekeberg.se

Ledsagare och avlösare
Mathias Nordin, enhetschef LSS
Telefon: 0585-487 57
mathias.nordin@lekeberg.se


Senast publicerad: