Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Vi bygger om för en säkrare skolmiljö

I sommar gör vi en bussvändslinga vid Lekebergsskolan i Fjugesta.

Karta över området.

Kartskissen visar hur området kommer se ut när allt är klart. I mitten syns bussvändslingan.

Flera förändringar när vi bygger om för en säkrare skolmiljö

Under sommaren prioriterar vi att få till bussvändslingan med vi påbörjar också arbetet med följande saker:

  • En cykelbana.
  • Ett övergångsställe från parkeringen/bussarna till skolan.
  • Parkeringen som idag är en grusparkering ska asfalteras.
  • En parkering ska anläggas närmast Fjugesta Letstig på det område där förskolan tidigare stod.

Bussvändslingan ska göras klart under sommaren och planen är att hela området ska bli klart under hösten.

Förändringar under och efter arbetet

Under tiden som arbetet på området pågår så kommer infarten från Fjugesta Letstig att stängas och en tillfällig infart kommer att göras närmare skolan. Se skiss över infart till provisorisk parkering nedan.

Redan idag är det genomfartsförbud förbi skolan inom aktuellt område. I samband med att bussvändslingan byggs så kommer även vägen att stängas igen så att genomfart inte längre är möjlig. 

Karta över provisorisk parkering.

Senast publicerad: