Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Tove Olsson ny näringslivs- och utvecklingschef

Ny avdelning skapas när Lekebergs kommun satsar på näringsliv, utveckling och digitalisering. Det politiska beslutet om organisationen fattas i höst.

Förutom ett tydligare fokus på näringslivsfrågorna innebär den nya avdelningen också större möjligheter till verksamhetsutveckling och förbättrade arbetssätt. Genom att samla nödvändig utvecklingskompetens är tanken att Lekebergs kommun ska kunna effektivisera och förenkla för både medarbetare, medborgare och näringsliv.

Nu får vi möjligheten att omvandla våra politiska visioner till praktisk verkstad som ger mervärde för de som bor och verkar i Lekeberg.
Caroline Elfors, kommunstyrelsens ordförande

Jag är glad över att kommunen nu får ett tydligare fokus på både näringslivs- och verksamhetsutvecklingsfrågor i alla kommunens verksamheter. Det är min förhoppning att detta också ska förenkla kontakten med kommunen både internt och externt.
Peter Strömberg, kommunstyrelsens vice ordförande

Tove Olsson blir chef över avdelningen

Rekryteringen av näringslivs- och utvecklingschef gjordes under sommaren. Tove Olsson har lång erfarenhet och har tidigare bland annat arbetat som utvecklings- och hållbarhetschef i Hylte kommun. Tove börjar den 1 oktober.

Nya kommunchefen Åse Friberg (som börjar i augusti) säger såhär om rekryteringen och bildandet av den nya avdelningen:

Jag ser fram emot att vara en del av implementeringen av nya näringslivs - och utvecklingsavdelningen under Tove Olssons ledning, där vi kraftsamlar våra resurser och utvecklar våra samarbeten både internt i kommunen och med näringslivet. Detta för att ge konkret medborgarnytta och bland annat utveckla smartare tjänster och vidareutveckla kommunen i sin helhet.

Näringslivs- och utvecklingschefen kommer rapportera direkt till kommunchef och sitta med i kommunens ledningsgrupp.

Senast publicerad: