Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Stöd till dig för att förhindra fallolyckor

Fallolyckor är en vanlig olyckstyp i Sverige och skadorna blir vanligare och svårare med tilltagande ålder. Lekebergs kommun vill bidra till att minska risken för fallskador genom att erbjuda stöd till dig över 65 år.

Du kan beställa en eller flera hushållssysslor som förbättrar din säkerhet i hemmet. Hushållssysslan utförs av en vaktmästare och ska vara inomhus. Exempel på sysslor är flytt av tunga föremål, hänga upp eller ta ned föremål, ta upp föremål från källare eller ned från vind.

Läs mer om e-tjänsten här

Senast publicerad: