Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Satsning för att kunna rädda liv - fler hjärtstartare i kommunen

Lekebergs kommun har satt upp sex nya hjärtstartare runt om i kommunen. Hjärtstartarna sitter utomhus i värmeskåp och är tillgängliga dygnet runt.

De nya hjärtstartarna är placerade på dessa platser:

  • Furuhöjden i Mullhyttan, Furuvägen 10
  • Ica Träffen i Mullhyttan, Mullhytte Letstig 17
  • Oxelgården i Fjugesta, Bangatan 8A
  • Linden i Fjugesta, Tegelgatan 11
  • Hidinge sporthall i Lanna, Vretalundsvägen 3
  • Lanna bokcafé, Lanna 23

Alla hjärtstartare är placerade precis intill lokalens entré för att du enkelt ska se dem och snabbt kunna få med dig hjärtstartaren till personen i nöd.

Så här använder du hjärtstartaren:

  • För att få ut hjärtstartaren ur värmeskåpet öppnar du de silvriga hasparna på sidan av skåpet och bryter plomberingen.
  • När skåpet öppnas kommer ett larm att ljuda. Du kan då ta ut hjärtstartaren och ta med den till personen i nöd.
  • Öppna locket till hjärtstartaren och följ de muntliga instruktioner du får via hjärtstartaren, samt de bilder som finns på elektroderna.

Utöver dessa nya hjärtstartare finns även flera andra utplacerade i kommunen. Se hjärtstartarregistret för mer information kring plats och tillgänglighet.

Politisk satsning

Satsningen på fler hjärtstartare är en politisk satsning och är en åtgärd för att kunna rädda liv i de områden där utryckningstiderna är långa. Under förra året avsattes 150 000 kr i budget för att kunna installera de nya hjärtstartarna. Mer om de politiska satsningarna kan du läsa i kommunens MER-plan Pdf, 569.2 kB..

De nya hjärtstartarna

En röd stor byggnad. Hjärtstartaren sitter på väggen, till höger om entrédörren.

Hidinge sporthall, Vretalundsvägen 3

Ica Träffen i Mullhyttan, Mullhytte Letstig 17

Tegelbyggnad där hjärtstartaren sitter direkt till höger om entrén.

Furuhöjden, Furuvägen 10 i Mullhyttan

Vit byggnad där hjärtstartaren sitter till höger om entrédörren, mellan entrédörren och bänken.

Oxelgården, Bangatan 8a i Fjugesta

Tegelbyggnad där hjärtstartaren sitter på väggen mellan två fönster till höger om entrén.

Linden, Tegelgatan 11 i Fjugesta

Träbyggnad där hjärtstartaren sitter vid gaveln på huset, vid rampen som går upp mot altan.

Lanna bokcafé, Lanna 23

Senast publicerad: