Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Nyhet! Nu hittar du information om bygg och miljö på lekeberg.se

Samhällsbyggnad Sydnärke avvecklar de gemensamma webbplatserna för Sydnärke och publicerar istället informationen direkt på respektive kommuns webbplats.

Tidigare har information om bygg och miljö funnits på www.sydnarkebygg.se och www.sydnarkemiljo.se. Det förändras nu när Samhällsbyggnad Sydnärke börjar publicera informationen på respektive kommuns webbplats istället. Det innebär att du som bor i Lekeberg också hittar information om bygg och miljö på lekeberg.se.

I en övergångsperiod kan sidorna ha ett annat utseende

För att minska på administrationen så läses sidorna in på de olika kommunernas webbplatser. Det gör så att layouten kan se lite märklig ut under en övergångsperiod. Informationen, den text som står, stämmer och har nyligen tagits fram av Samhällsbyggnad Sydnärke.

Just nu arbetar vi med att sidorna ska se ut som resten av sidorna på resten av lekeberg.se och vi går också igenom för att säkerställa att sidorna är lätta att hitta. Anledningen till att vi redan nu har lagt över sidorna är att de gamla sidorna inte längre uppdateras.

Frågor och funderingar

Undrar du över något så kan du alltid ringa Lekebergs kontaktcenter som kan hänvisa vidare till rätt person. Du hittar också kontaktuppgifter på respektive sida under Bygga, bo och miljö.

Senast publicerad: