Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Nu öppnar vi bergaspåret!

Bergaskogen i Fjugesta som varit avstängd en längre period på grund av skötsel- och underhållsåtgärder öppnas nu upp.

Det som gjorts är följande:

  • Alla belysningsstolpar är bytta
  • All belysning är bytt till energieffektiva LED- armaturer
  • Elledningarna är nedgrävda i marken
  • Trasiga trummor är bytta där det behövdes
  • Beskärning är utförd för bättre framkomlighet
  • Hela spåret har fått ny stenmjölsbeläggning

Det återstår några mindre arbeten med resning av enstaka belysningsstolpar, el- inkoppling och återställning. Därför kommer spåret stängas igen en kortare period under v. 32 eller v.33.

Slutbesiktningen av elanläggningen för belysningen kommer att utföras i augusti, lamporna i spåret kommer att tändas först när den är genomförd och godkänd.

Men redan nu är ni alltså åter välkomna att njuta av vårt fina spår i naturreservat Bergaskogen igen!

Välkomna!

Senast publicerad: