Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Julhälsning

Politiken vill vi önska alla barn, elever, pedagoger och föräldrar en riktigt god jul. Ett stort tack till alla för era fina insatser under höstterminen.

God jul 2023!

Den här hösten har vi varit ute och hälsat på elevråden på Mullhyttans skola, Hidinge skola, Lekebergsskolan F-6 och Lekebergsskolan 7-9, som ett ytterligare steg i att utveckla det demokratiska samarbetet mellan elevråden och politiken. Vi har imponerats av långa och välstrukturerade möten där alla räckte upp handen, ingen pratade i munnen på varandra och alla höll sig till sak. Dessutom har det varit väldigt viktiga ämnen och bra saker som eleverna tagit upp. I vår är tanken att vi ska utveckla samarbetet ytterligare och bjuda in till kommunhuset. I samband med elevrådsbesöken har vi haft förmånen att få vara med på några lektioner, vilket har varit uppskattat och lärorikt för oss.

Vi har även har varit på verksamhetsbesök på Gunghästen, kommunens pedagogiska omsorg och hälsat på dagbarnvårdarna. Pedagogisk omsorg är ett viktigt inslag i att främja valfriheten och småskaligheten blir en naturlig del av verksamhetens charm och gemytliga atmosfär. I vår ser vi fram emot att besöka kommunens förskolor.

I höst har vi också varit hos vuxenutbildningen och SFI. En rolig nyhet är Lekeberg kan erbjuda vuxenutbildning till servicemedarbetare efter årsskiftet. Ett framgångskoncept när det kommer till att möta kompetensförsörjningsutmaningarna inom vård och omsorg och en väg ut på arbetsmarknaden för utrikes födda utan jobb. Sedan i våras driver Lekebergs SFI samhällsorientering för nyanlända i egen regi. Samhällsorientering syftar till att underlätta nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Från och med 1 januari 2024 ingår enheten Arbetsmarknad och Integration, AMI, inom Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.

Skolnärvaro är en viktig förutsättning för elevernas kunskapsinhämtning och lärande varför en ny indikator som mäter skolnärvaro skrivs in bland barn- och utbildningsnämndens mål. Vi vill lyfta hur viktigt det faktiskt är att vara närvarande i skolan för att kunna tillgodose sig utbildningen i sin helhet. Skolnärvaro är viktigt ur flera aspekter, det ger delaktighet i ett sammanhang och problematisk skolfrånvaro kan ha negativ inverkan på elevernas hälsa och välbefinnande. Förvaltningen kommer att fortsätta utveckla arbetet med att främja närvaro samt förebygga och åtgärda skolfrånvaro.

En annan positiv nyhet är att vi kommer att införa skolfrukost 2024. Vi tror att en bra start på dagen genom frukostens dokumenterat positiva effekter kommer att ge en tryggare skola, mer harmonisk lärmiljö, öka elevernas möjligheter att prestera och således bidra till ökad måluppfyllelse när det gäller kunskapsresultaten.

Avslutningsvis kan vi berätta om en värdefull och efterlängtad satsning som vi tror mycket på. Det är att kommunens nya näringsliv- och utvecklingsavdelning (NLU) har fått i uppdrag att under 2024, tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, utveckla samarbetet mellan skolan, studie- och yrkesvägledningen och näringslivet. I första hand högstadiet och näringslivet. Dialogen är i gång mellan barn- och utbildningsförvaltningen och NLU kring flera kreativa idéer. Ett samarbete som har potential till många spännande projekt som kan vara nyckeln till ökad studiemotivation och framtidstro.

Nu hoppas vi att alla får ett riktigt skönt jullov. Passa på att umgås med nära och kära, fyll på med positiv energi, ät och må gott. Gott nytt år, vi ses igen i vår!

Caroline Carlvier (M)
ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Joel Olsson (KD)
vice ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Senast publicerad: