Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Höga flöden under tisdag och onsdag - det kan du göra

SMHI har utfärdat en röd vädervarning för höga flöden tisdag den 8 augusti och onsdag den 9 augusti i delar av Lekebergs kommun. Lekebergs kommun följer utvecklingen, har en ökad bevakning och genomför förbyggande åtgärder.

Samlad information om händelsen

På webbplatsen krisinformation.se hittar du samlad information.

Krisinformations nyhet angående varningen för höga flöden.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På webbplatsen lillakrisinfo.se finns det information om översvämningar riktad till barn.
Om översvämning på lillakrisinfo.se
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det kan du göra för att skydda din egendom

Räddningstjänsten prioriterar alltid samhällsviktiga funktioner. Som privatperson är det du själv som är ansvarig för din egendom. Flera aktörer har råd om vad du kan göra:

Krisinformation.se har en checklista över vad du som är fastighetsägare kan göra för att skydda dig och ditt hus.

Checklista vid översvämning - krisinformation.se
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har också råd till dig som är privatperson:

Förbered dig för en översvämning - information på msb.se
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Röd varning - den allvarligaste varningen

De höga flödena kan leda till extremt höga flöden i diken, bäckar och åar och extremt höga strömhastigheter i vattendragen.

Röd varning är den allvarligaste nivån av SMHI:s vädervarningar. Det innebär att vädret kan medföra mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten och mycket allvarliga skador på egendom och miljö.

Det finns också risk för problem med framkomlighet på vägar i översvämmade områden.

Som alltid med vädervarningar så kan prognosen för mängd och placering ändras. Håll dig uppdaterad.

Se aktuella varningar och meddelanden på SMHI:s webbplats.

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kommunens kontaktcenter, telefon 0585-487 00

Senast publicerad: