Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Blommor.

Glad sommar!

Politiken vill önska alla barn, elever, pedagoger och föräldrar en riktigt skön sommar. Ett stort tack till alla för era fina insatser under läsåret.

I vår har vi varit på verksamhetsbesök på kommunens alla förskolor: Tummeliten, Växthuset Berga, Förskolan Södra, Äventyret, Lär-Kan, Norrgården, Sörgården, Äppelgården och Mullhyttans förskola. Det har varit fantastiskt roliga och lärorika besök. Lekebergs kommun har en väldigt fin förskoleverksamhet som vi kan vara stolta över. Kreativiteten flödar bland pedagogerna och vi har fått ta del av pågående undervisning och pedagogik. Det är få politiska sysslor som ger så mycket som verksamhetsbesök, att få träffa alla härliga barn, duktiga medarbetare och se den fysiska miljön där verksamheterna bedrivs.

Vi har även besökt Solberga förskola i Lanna, Lekebergs enda privata förskola. Inför kommande läsår, 2024/2025, minskar antalet förskolebarn i området Hidinge/Lanna vilket gör att den tillfälliga paviljongen Ugglan inte längre behövs. Ugglans barn kommer efter sommaruppehållet att flytta till Sörgården.

Gestaltningsförslaget för Lekebergsskolans skolgård är slutfört och under våren har arbetet med att bygga om Kyrkvägen för en bättre trafiksäkerhet projekteras, för att genomföras under sommaren när skolan stänger.

Att utveckla det demokratiska samarbetet mellan eleverna och politiken ligger i linje med skolans demokratiska uppdrag. Som ett ytterligare steg i det arbetet bjuder barn- och utbildningsnämnden nu in till något som vi kallar för ”Politiker för en dag”. Eleverna får då vara motsvarande en hel skoldag hos oss. De får träffa kommunalråden, gå på en rundvandring i kommunhuset, vara med på ett gruppmöte och vara med på barn- och utbildningsnämndens nämndsammanträde.

Först ut att bli inbjudna var elevrådsrepresentanterna i åk 9 som var på besök hos oss i februari och i maj hade vi besök av elever i åk 8. Det var väldigt trevliga och givande dagar. Eleverna var nöjda och tyckte att det var roligt. Tanken är att ”Politiker för en dag” ska fortlöpa. Förhoppningsvis kan vi så ett frö av politiskt intresse inför framtiden. Vi arbetar med flera förslag på hur vi kan vidareutveckla det demokratiska samarbetet mellan elevråden och politiken, idéer som förhoppningsvis blir verklighet redan i höst.

För att ytterligare stärka elevernas förutsättningar att lyckas i skolan kommer skolfrukost att införas 2024. Det har gått ut frågor till elevråden och klassråden om elevernas syn på frukost i skolan, om de vill äta och vad de i så fall önskar äta. En testperiod på fyra veckor har genomförts på högstadiet under vårterminen. Resultatet visar att frukosten har varit uppskattad av de elever som valt att äta och måltidspersonalen har upplevt att det har fungerat bra. Från och med höstterminen ska frukost serveras på kommunens alla skolor. Vårdnadshavare anmäler sitt barn via en e-tjänst på kommunens hemsida.

I maj genomfördes en yrkesmässa i och utanför Lekebergs idrottshus på Lekebergsskolan, ett resultat av samarbetet mellan kommunens nya näringsliv- och utvecklingsavdelning (NLU) och barn- och utbildningsförvaltningen. Mässan riktade sig till åk 7-9, IM och arbetssökande i kommunen. För en trygg framtid är det viktigt att skapa både skyddsnät och kontaktnät samt att finnas med i ett sammanhang. Det är också viktigt att vara beredd på att jobba hårt för att nå sina mål. Målet med mässan var att elever, studenter och arbetssökande skulle ta del av vilka möjligheter som finns i yrkeslivet. En fantastisk chans till motivation, till att sätta sina studier i ett sammanhang och till att knyta nya kontakter. Dagen blev väldigt uppskattad och uppslutningen bland Lekebergs företagare var stor. Lekebergs kommun berättade om kommunens yrken, även några myndigheter var på plats.

Nu hoppas vi att alla får ett underbart sommarlov. Det är välförtjänt. Glöm inte att släppa alla krav och måsten. Slappna av, ta dagen som den kommer och fyll den med sådant ni tycker är roligt. Vi ses igen i höst!

Till alla niondeklassare, som nu lämnar grundskolan, vill vi tacka för de här åren och önskar er all lycka i framtiden på era nya äventyr. Lycka till, vi tror på er!

Vänliga hälsningar

Caroline Carlvier (M)
ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Joel Olsson (KD)
vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

Senast publicerad: