Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Aktuell driftinformation

Trädgårdsgatan 11-24

Pågående

Arbetet med byte av vatten- spill- och dagvattenledningar, samt belysning fortgår och man har nu hunnit med drygt hälften av VA-arbetena utmed Trädgårdsgatan.

Nu närmar sig sommaren och med den tillhörande semester. För att fastighetsägare ska få en lugn sommar, med bland annat minskad risk att bli utan vatten och lugnare närmiljö, samt att vi alla ska kunna ha semester kommer arbetet att pausas i ungefär en månad.

Det pågående arbeten är nu i en fas så ett kortare uppehåll i utförandet kan ske. Arbetet beräknas återupptas i mitten/slutet av augusti.

Asfaltering av gatan planeras ske under våren 2025, för att bärlagren i gatan ska få ”sätta sig” under vintern. Detta för att eliminera framtida risk för skador på asfaltsbeläggningen till följd av sättningar i gatan.

Med detta så önskar vi på Lekebergs kommun en trevlig sommar!

Frågor

Finns det frågor eller funderingar kring detta arbete är du välkommen att höra av dig till kommunens Kontaktcenter:

Telefon: 0585-487 00
E-post: kontaktcenter@lekeberg.se