Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Aktuell driftinformation

Ny pumpstation Mellangårdsvägen 1 Lanna

Byggnation av avloppspumpstation med överbyggnad

Under vecka 18 kommer ombyggnation av avloppspumpstationen vid Mellangårdsvägen 1 påbörjas och pågår till slutet av september. Idag är det en avloppspumpstation med en sumpbrunn och ett teknikhus på fastigheten. Vid projektets slut kommer det vara en pumpstation med överbyggnad i hörnet av tomten, likt pumpstationen som finns längre ned vid vändplanen på Mellangårdsvägen. Stationen som byggs på Mellangårdsvägen 1 kommer var något större, då den ska hålla standarden som Örebro kommun har på sina stationer.

Vi jobbar på att arbetet ska ske smidigt för er fastighetsägare. Det kommer ta upp en del av gatan för att säkerställa en säker arbetsmiljö men inget som hindrar framkomligheten till er fastighet.