Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Aktuell driftinformation

Ny avstängning av Bergaskogen

V 32 - 33

Det återstår några mindre arbeten med resning av enstaka belysningsstolpar, el- inkoppling och återställning. Därför kommer spåret stängas igen en kortare period under v. 32 eller v.33.

Slutbesiktningen av elanläggningen för belysningen kommer att utföras i augusti, lamporna i spåret kommer att tändas först när den är genomförd och godkänd.