Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Aktuell driftinformation

Bergaskogen avstängd

Från 19 februari

Bergaskogen i Fjugesta stängs av under en längre tid på grund av skötsel- och underhållsåtgärder.
Observera att avstängningen gäller hela Bergaskogen. Det inkluderar både Hälsans stig och utegym.

Vi kommer att

  • byta stolpar och belysningsarmaturer i elljusspåret
  • gräva ner belysningskabeln i marken
  • genomföra skogsvård och skötsel enligt skötselplanen för naturreservatet
  • bredda spåret till den ursprungliga bredden på 2.5 meter på de ställen där spåret har vuxit igen
  • lägga på ett nytt laget stenmjöl i spåret.

I nuläget finns inget slutdatum utan Bergaskogen är fortsatt avstängd (uppdaterat 10 juni).

Under arbetet kommer hela Bergaskogens naturreservat att spärras av.
Av säkerhetsskäl ber vi er att respektera avstängningarna!