Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Aktuell driftinformation

Återställning av Östra Långgatan, Fjugesta

Återställing samt sandning

Höstens (2023) gatuarbete blev nästan färdigställt innan vintern och snön tog över.
Justeringsarbeten mot trottoarer samt på kvartersmark kvarstår och genomförs vecka 17, eventuellt flyttas arbetet fram till v 18 om vädret inte är tillåtande.

För att arbetena ska kunna genomföras säkert för både entreprenör samt boende, personal och övriga medborgare, kommer det under en period bli tillfälligt parkeringsförbud på båda sidorna av gatan - på trottoar och i vändzonen gäller alltid parkeringsförbud.

P-förbud kommer att sättas upp och kan ske med kort framförhållning!

Tacksam för att p-förbudet respekteras så att arbetena kan genomföras snabbt och smidigt.